Analiza kodu pod kątem jakości, kosztów rozwoju i utrzymania

Wykorzystaj informacje zapisane w Twoim kodzie dzięki Codescene

Pobierz raport
Analiza jakości kodu

Twoje pytanie:

Koszty systemu - Altkom Software & Consulting

Dlaczego mój system tyle kosztuje?

Czesci Systemu - Altkom Software and Consulting

Które części systemu muszę poddać refaktoringowi w pierwszej kolejności?

Fragmenty kodu - Altkom Software and Consulting

W które fragmenty kodu nie ma sensu inwestować?

Poziom długu technologicznego - Altkom Software and Consulting

Czy w naszym kodzie poziom długu technologicznego się powiększa?

Praca zdalna a jakość - Altkom Software and Consulting

Jaka jest efektywność zespołu i poszczególnych programistów?

Nowy programista a kod - Altkom Software and Consulting

Czy nowy programista lub dostawca poradzi sobie z przejęciem systemu?

W 10 dni otrzymasz odpowiedź

1. Zaczniemy od określenia z Tobą celu analizy kodu

i zakresu raportu końcowego

Zamów analizę kodu

1. Zaczniemy od określenia z Tobą celu analizy kodu

2. Następnie poznamy Twoje środowisko IT

oraz uruchomimy profesjonalne narzędzia skanujące – Codescene

Uruchom narzędzia skanujące

2. Następnie poznamy Twoje środowisko IT

3. Przeanalizujemy zebrane informacje i zapisy skanów

Znajdziemy ryzyka i określimy ich przyczyny.

Przeanalizujmy zebrane informacje

3.  Przeanalizujemy zebrane informacje i zapisy skanów

4. Przedstawiamy Ci raport

z powyższego z rekomendacją rozwiązań.

Zamów raport

4. Przedstawiamy Ci raport

Do czego możesz wykorzystać wyniki analizy kodu?

Ograniczenie długu technologicznego

Wskażemy konkretne obszary które są bardziej zadłużone od innych i których oddłużenie da Ci najwięcej korzyści. Dzięki temu, w dłuższej perspektywie zmniejszysz wydatki na legacy i rozłożysz je w czasie.

Ograniczenia długu technologicznego Altkom Software and Consulting]

Koszty utrzymania Altkom Software and Consulting

Obniżenia kosztów utrzymania systemu

Znajdziemy stabilne, a więc od dawna nierozwijane fragmenty kodu. Jeśli dobrze działają, nie powinny być zmieniane. Wiedza o tym, uchroni Cię przed zbędnymi kosztami i ryzykiem uszkodzenia tego co masz. Zyskasz czas i środki na development kodu, który jest niezbędny dla rozwijania nowych funkcji. Nie inwestuj w coś, co nic nie wniesie do biznesu.

Uzasadnienia zamknięcia nieefektywnego projektu

Damy Ci twarde argumenty. Odkryjemy przyczyny powodujące koszty, które pomogą Ci odpowiedzieć na pytania: Czy zespół działa nieefektywnie? Czy mamy wysoki poziom długu technologicznego? Znając prawdziwy powód, będziesz wiedzieć czy i co naprawiać lub czy lepiej zamknąć nieperspektywiczny i nieopłacalny projekt.

Zamknięcie projektu - Altkom Software and Consulting

Poziom jakości developerów Altkom Software and Consulting

Wyrównania poziomu jakości pracy developerów

Damy Ci informacje dotyczące aktywności poszczególnych developerów i ich wydajności pracy. Wskażemy, które obszary kodu mogą być zagrożone przez skumulowanie wiedzy u poszczególnych osób.

 

Poznania ryzyk utrudniających przejęcie kodu przez innego programistę lub dostawcę

Zidentyfikujemy w kodzie ryzyka związane z miejscami wrażliwymi na przejęcie przez innego developera lub dostawcę. Przestaniesz być ich zakładnikiem. Wiedząc, które fragmenty obsługuje lub aktualizuje od długiego czasu tylko jedna osoba, z wyprzedzeniem zabezpieczysz wiedzę o tym kodzie, by została w organizacji. Tym samym płynnie przekażesz jego obsługę i rozwój nowemu zespołowi

Poziom ryzyk - Altkom Software and Consulting

Typowe symptomy świadczące o zasadności analizy kodu

Opóźnione poprawki i zmiany systemu

Coraz częściej występują opóźnienia w dostarczaniu poprawek lub zmian w elementach systemu.

Zwiększające się koszty kolejnych zmian

Każda nowa zmiana w systemie w zakresie podobnym do zmian wykonywanych wcześniej jest droższa.

Brak wiedzy o elementach krytycznych systemu

Nie wiemy, które elementy systemu są krytyczne z punktu widzenia poprawności i ciągłości funkcjonowania całego rozwiązania.

Wolne zmiany w kodzie oraz zależność od jednej osoby.

Wkładamy dużo pracy w kod, a on się wolno zmienia. Niektóre miejsca w kodzie obsługuje i aktualizuje od dawna tylko jedna osoba.

Dlaczego warto powierzyć nam analizę kodu:

Doświadczenie pracy u wymagających klientów

Od 20 lat kodujemy dla najbardziej wymagających klientów – w tym banków i firm ubezpieczeniowych

Szerokie portfolio usług

Z sukcesem przejmujemy i naprawiamy systemy po innych programistach i dostawcach – kilkadziesiąt wieloletnich projektów utrzymaniowych w portfolio.

Używamy profesjonalnych narzędzi

Wspieramy się Codescene – profesjonalnym narzędziem automatyzującym analizę kodu

Posiadamy wyszkoloną kadrę

Inwestujemy w wiedzę i umiejętności naszych programistów w obszarze jakości kodu. Prowadzimy wewnętrzne audyty.

Umów się na konsultację lub zamów przykładowy raport

Jak możemy Ci pomóc? Napisz do nas na asc@altkomsoftware.pl lub wypełnij formularz.

!
!
!
!
!

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Watch for free

Enter your contact details to receive a link to the recording:

I voluntarily consent to the processing of my personal data for the purposes of the application process (show more) by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (51 Chłodna Street, 00-867 Warsaw), in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RoDO"). I am aware that providing the above personal data is voluntary, but necessary to handle the request, and that I have the right to access the content of my data and the possibility of correcting it, and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

I voluntarily consent to the processing of my personal data for marketing purposes (show more)by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw) and receiving commercial information by electronic means to the e-mail address and telephone number provided by me, in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RODO"), and the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services. I am aware that providing the above personal data is voluntary and that I have the right to access and correct my data and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl