Prawdopodobnie 30 % wydatków na chmurę możesz uniknąć.

Dowiedz się gdzie przeciekają Twoje pieniądze.
Zamów bezpłatny audyt AWS Cloud Cost Optimization
oparty o praktyki FinOps.

  • Minimalne zaangażowanie Twojego zespołu IT w prace audytowe;
  • Pierwsze efekty optymalizacji w ciągu 14 dni;
  • Bezpiecznie dla Twoich danych.

Korzystasz z chmury AWS i nie chcesz przepłacać? 
Skontaktuj się z naszym ekspertem i umów się na bezpłatny audyt.

Dlaczego oferujemy bezpłatną usługę?

Pełna transformacja cyfrowa organizacji nie jest możliwa bez chmury. Dlatego wykorzystanie chmury rośnie. Rosną też wydatki na nią przeznaczane, co może budować  założenie, że chmura  jest droga.  Chcemy obalić ten mit, ponieważ wiemy, że usługi w chmurze są tylko tak drogie, jak dobrze lub źle się nimi zarządza.

 

Co to jest audyt AWS Cloud Cost Optimization?

Audyt optymalizacji kosztów chmury AWS zapewni Ci możliwość zastosowania dobrych praktyk AWS w zakresie optymalizacji kosztów chmury. Dzięki szczegółowej analizie punktów kosztowych, określimy optymalną konfigurację środowiska chmurowego, spełniającą wymagania biznesowe, kosztowe, dostępności i wydajności.  W ramach audytu otrzymasz raport składający się z analizy historycznych i bieżących wydatków na chmurę wraz z zaleceniami dotyczącymi optymalizacji kosztów. Wdrożenie wynikających  z audytu zaleceń, pomoże Ci zmniejszyć koszty chmury i zapobiec rosnącym wydatkom. Audyt przeprowadzimy w ciągu maksymalnie pięciu dni, w zależności od rozmiaru i złożoności Twojej infrastruktury chmurowej AWS.

Oszczędności na poziomie średnio 30%

Oszczędności na poziomie średnio 30%

Ponad 30 zweryfikowanych punktów kontrolnych

Ponad 30 zweryfikowanych punktów kontrolnych

Model FinOps zarządzania kosztami chmury

Model FinOps zarządzania kosztami chmury

Praktyki FinOps zarządania kosztami w chmurze

Audyt AWS Cloud Cost Optimization przeprowadzimy w oparciu o model FinOps, składający się z 3  faz: informowanie, optymalizacja, działanie. W celu przeprowadzenia analiz i dostarczenia rekomendacji, nasz zespół przeprowadzi audyt w oparciu o pierwszą fazę FinOps.

 

 

INFORMOWANIE

Ustalenie wartości bazowych (Visibility & Allocation):
Warsztaty dotyczące kosztów chmury AWS
Ocena optymalizacji
Analiza potencjalnych oszczędności

OPTYMALIZACJA
Optymalizacja stawek i wzorców wykorzystania (Utilization):

Raport i zalecenia

DZIAŁANIE

Działania mające na celu  wprowadzenie właściwej równowagi między efektywnością kosztową a wartością biznesową (Continuous Improvement & Operations):
Plan optymalizacji kosztów chmury

Wynikający z audytu plan optymalizacji możesz wdrożyć samodzielnie lub możesz skorzystać z naszego wsparcia przy wdrożeniu planu optymalizacji kosztów chmury.

Zakres naszego wsparcia:

Dedykowany warsztat dotyczący optymalizacji kosztów w chmurze AWS

Dedykowany warsztat dotyczący optymalizacji kosztów w chmurze AWS

Wdrożenie rekomendacji z audytu AWS Cloud Cost Optimization

Wdrożenie rekomendacji z audytu AWS Cloud Cost Optimization

Delivering ongoing FinOps services

Zarządzanie kosztami w chmurze w oparciu o FinOps

 

Dowiedz się jak możesz zaoszczędzić na kosztach chmury