Automatyzacja Procesów Biznesowych

Zbudujemy odporność Twojej firmy na zdrowych procesach.

Umów się na konsultację
Automatyzacja Procesów Biznesowych - Altkom Software & Consulting

Jakiego efektu oczekujesz?

Robotic Process Automotion - Altkom Software & Consulting

Punktowe usprawnienia
– Robotic Process Automotion

Natychmiastowa i tania eliminacja powtarzalnych zadań lub manualnej pracy.

Camunda - Altkom Software & Consulting

Automatyzacja całych procesów
– Camunda

Szybka digitalizacja procesów lub wdrożenie cyfrowych kanałów sprzedaży, lub obsługi Klienta.

Cyfrowa transformacja przedsiębiorstwa - Altkom Software & Consulting

Cyfrowa transformacja przedsiębiorstwa

Kompleksowe zmiany ekosystemu informatycznego, wymagające synchronizacji inicjatyw w wielu obszarach organizacji.

Co zyskasz

Rozwiązanie odpowiednie dla własnych potrzeb i budżetu:

Szybki efekt tanim kosztem

Od robotów software’owych oferujących szybki efekt niskim kosztem przez platformy BPM pozwalające elastycznie zmieniać sposób funkcjonowania firmy do strategii transformacji, definiującej plan inicjatyw cyfryzacji poszczególnych obszarów organizacji.

Usprawniony biznes

Usprawnisz swój biznes, znajdziesz pola do oszczędności i udoskonalenia działania firmy.

Niskie koszty utrzymania

Zachowasz niskie koszty utrzymania rozwiązania i wysoką elastyczność obsługi dzięki wykorzystywaniu sprawdzonych rozwiązań open source. Możesz liczyć na nas w rozwoju swoich systemów w przyszłości.

Sprawdź jak będzie przebiegał Twój projekt

Analiza procesów i potrzeb

Wspólnie z Tobą przeanalizujemy przebieg procesów w Twojej firmie. Określimy ich kaloryczność, oceniając zyski z ich automatyzacji. Zbadamy systemy, z których korzystasz i możliwość ich integracji. Poznamy Twoje cele biznesowe i wspólnie wyznaczymy wskaźniki, które chcesz poprawić.

Skonsultuj z nami swoją koncepcję

Analiza procesów i potrzeb

Zaproponowanie odpowiednich narzędzi

Stworzymy strategię automatyzacji, zaczynając od szybkich do wdrożenia usprawnień. Zaoferujemy kompleksową strategię zarządzania procesami biznesowymi, pozwalającą na elastyczne zarządzanie procesami i mierzenie efektów.

Dobierzmy narzędzia

Zaproponowanie odpowiednich narzędzi

Wdrażanie

Zbudujemy roboty, zintegrujemy systemy lub wdrożymy platformy BPM w zależności od ustalonej ścieżki. W trakcie tego procesu zadbamy o odpowiednią dokumentację. Będziemy pracować zwinnie, dbając o terminowe dostarczanie efektów i wzajemne zrozumienie celów.

Zamów dewelopment

Wdrażanie

Utrzymanie

Zapewnimy ciągłość działania i automatyzacji procesów. W ramach zmieniających się potrzeb będziemy wspierać Twoją organizację w ich osiągnięciu. Wybrane metody mierzenie efektów ułatwią nam wybór dalszych kroków w cyfryzacji procesów biznesowych.

Zamów utrzymanie

Utrzymanie

Nasze specjalizacje

Camunda automatyzacja procesów biznesowych

Camunda

Elastyczna platforma do zarządzania i automatyzacji decyzji i procesów biznesowych. Wyróżnia ją prosta integracja różnorodnych systemów i elastyczne zarządzanie procesami biznesowymi. Użytkownicy Camudy cenią sobie przyjazny interface, użycie znanego standardu BPMN 2.0 oraz możliwość wykorzystania wersji open source. Jest dobrym wyborem dla przedsiębiorstw chcących przejść transformację cyfrową.

Dowiedz się więcej

Robotic Process Automation

Proste aplikacje pozwalające na automatyzację powtarzalnych czynności biurowych takich jak np.: przepisywanie danych między systemami czy ich pobieranie, sortowanie i grupowanie. Wdrożenie robotów software jest szybkie i nie wymaga zmian w istniejących już systemach. Stworzone raz, działają bez dodatkowych opłat tak długo jak są potrzebne.

Dowiedz się więcej

Robotic Process Automation - Altkom Software & Consulting

Wybór systemu - Altkom Software & Consulting

Doradztwo w wyborze systemu

Razem z Tobą przeanalizujemy Twoje procesy biznesowe, by przedstawić potencjalne zyski z ucyfrowienia i automatyzacji. Zarekomendujemy właściwe narzędzia i ścieżkę do transformacji. Doradzimy, jak nimi zarządzać i mierzyć ich efektywność w przystępny i prosty sposób.

Dowiedz się więcej

Przeczytaj więcej na blogu

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja w Polsce i na świecie wymaga od przedsiębiorstw szybkiego dostosowania sposobów sprzedaży produktów, kontaktu z klientami […]
Ostatnie wydarzenia, a w szczególności zamrożenie gospodarki oraz wprowadzenie szeregu regulacji diametralnie zmieniających sposób i warunki działania polskich firm, bardzo […]
Pewnie nie raz zdarzyło Wam się zrezygnować z pozyskania potrzebnych i w efekcie wartościowych informacji, pomimo posiadania tych danych lub […]

Umów się na konsultację

Jak możemy Ci pomóc? Napisz do nas na asc@altkomsoftware.pl lub wypełnij formularz.

!
!
!
!
!

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Watch for free

Enter your contact details to receive a link to the recording:

I voluntarily consent to the processing of my personal data for the purposes of the application process (show more) by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (51 Chłodna Street, 00-867 Warsaw), in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RoDO"). I am aware that providing the above personal data is voluntary, but necessary to handle the request, and that I have the right to access the content of my data and the possibility of correcting it, and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

I voluntarily consent to the processing of my personal data for marketing purposes (show more)by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw) and receiving commercial information by electronic means to the e-mail address and telephone number provided by me, in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RODO"), and the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services. I am aware that providing the above personal data is voluntary and that I have the right to access and correct my data and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl