Camunda – zarządzanie procesami biznesowymi

29/05/2018

Camunda BPM (business process managment) – lekka, wysokowydajna, otwarta platforma do zarządzania procesami biznesowymi w oparciu o standardy BPMN 2.0, DMN 1.1 oraz CMMN 1.1.

 

Zastosowanie

System Camunda BPM jest idealnym rozwiązaniem klasy BPM dla rozwoju oprogramowania dla firm. Zapewnia skuteczne dopasowywanie potrzeb biznesu i standardów IT w projektach wymagających zorganizowanych, wieloetapowych przepływów pracy lub zadań, integracji wielu systemów, a także wykorzystania dynamicznych reguł biznesowych czy automatyzacji przetwarzania danych.

Typowe przypadki zastosowania w praktyce Camunda BPM to:

 

Moduły i funkcjonalności

 

Projektowanie procesów

Projektowanie procesów  Camunda Modeler

Dostępny, jako aplikacja webowa oraz aplikacja desktopowa (stand-alone) graficzny modeler przepływu procesów Camunda Modeler, umożliwia tworzenie diagramów procesów w standardzie BPMN 2.0 i tabeli decyzji wg DMN 1.1.

Implementacja procesów

Implementacja procesów  Camunda BPM Core Engine

Wysokowydajny i w pełni skalowalny Camunda BPM Core Engine, tj. silnik wykonawczy dla procesów BPMN, CMMN i DMN, działający na dowolnej maszynie Java Virtual Machine (JVM) umożliwia przekształcenie modeli procesów w działającą aplikację biznesową.

Obsługa procesów

Obsługa procesów • Camunda Tasklist

Łatwa w obsłudze i wysoce konfigurowalna lista zadań – Camunda Tasklist, pozwala użytkownikom końcowym szybko i wydajnie pracować nad zadaniami, które zostały im przypisane.

 

Raportowanie i monitorowanie

Raportowanie i monitorowanie Camunda Cookpit

Camunda Cookpit pozwala analizować i monitorować w czasie rzeczywistym wyniki, raporty KPI i procesy biznesowe, także za pośrednictwem aplikacji webowej.

Camunda i zwinna transformacja cyfrowa

Nasi eksperci przygotowali webinar, w którym w praktyczny sposób prezentują możliwości platofrmy na przykładzie procesu wdrożonego na platformie Camunda. Obejrzyj go, by dowiedzieć się więcej na temat możliwych wdrożeń Camundy w Twojej organizacji. Przejdź do webinaru.

Nasze doświadczenie

Altkom Software & Consulting posiada ponad 60 osobowy, doświadczony zespół specjalistów w zakresie platformy Camunda BPM, tj. analitycy procesów, developerzy procesów, architekci IT oraz testerzy, oraz ponad 5 letnie doświadczenie we wdrożeniach w oparciu o tę technologię. Dowiedz się więcej o naszych usługach wdrażania procesów w oparciu o Camundę.

System Digital Product Center

Technologia Camunda została przez nas wybrana do stworzenia systemu Digital Product Center , – wyróżnionego przez Gazetę Bankową rekomendacją „HIT Roku 2017”. System stanowi platformę procesową dla sprzedaży produktów bankowych i wsparcia obsługi klienta w kanałach elektronicznych: portal, online & mobile banking, call center, IVR.

Digital Product Center został wdrożony w Grupie BGŻ BNP Paribas SA w Polsce, gdzie wspiera sprzedaż lokat terminowych i inwestycyjnych, rachunków oszczędnościowych i rozliczeniowych, kart debetowych i płatniczych oraz pożyczek gotówkowych, w ramach procesów tzw. ‘onboarding-owych dla nowych klientów, jak i procesów ‘x-sell-owych’ dla obecnych klientów Banku.

W ramach wdrożenia na platformie Camunda BPM uruchomionych zostało 20 głównych procesów sprzedażowych lub obsługowych, zawierających odwołania do 30 podprocesów biznesowych.

Wdrożenie obejmowało wszystkie funkcjonalności systemu, tj: Camunda BPM Core Engine wykorzystujących, Camunda Modeler, Camunda Tasklist oraz Camunda Cookpit.

Dashboard – Digital Product Center

Modelowanie procesów biznesowych

Camunda Modeler (wersja webowa)

Modelowanie procesów biznesowych

Wyszukiwarka procesów 

Digital Product Center

 

Wyszukiwarka procesów

Praca z zadaniami w procesach 

Digital Product Center

(Camunda TaskList)

Praca z zadaniami w procesach

 

 

Dedykowane rozszerzenia

Zespół Software House Altkom Software & Consulting przygotował zestaw dedykowanych rozszerzeń (tzw. plugins) do platformy Camudna BPM, oferujących dodatkowe funkcje i usprawnienia dla użytkowników.

Wybrane rozszerzenia Camunda BPM autorstwa ASC:

  • Wyszukaj proces wg parametrów biznesowych (filtry proste)
  • Wyszukaj proces wg parametrów biznesowych (filtry zaawansowane)
  • Wyniki wyszukiwania / prezentacja w kaflach (widok zagregowany)
  • Wyniki wyszukiwania / prezentacja w kaflach (widok szczegółowy)
  • Podgląd danych biznesowych – bloki tematyczne
  • Przepływ zdarzeń na procesie biznesowych (diagram z linią przepływu)
  • Historia procesu / wszystkie czynności, ich typy, czasy, podgląd komunikatów i osoby wykonujące (dla czynności manualnych) (timeline – widok graficzny)
  • Raporty z przebiegu procesów – kreator szablonów
  • Raporty z przebiegu procesów – generator danych – możliwość exportu do lików csv/xlsx oraz inne dedykowane dla sprzedaży online produktów finansowych

 

Wsparcie Software House ASC

Jeśli jesteś zainteresowany rozwiązaniem opartym na Camunda w swoich projektach IT zapraszamy do kontaktu: asc@altkomsoftware.pl | +48 224 609 931

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Watch for free

Enter your contact details to receive a link to the recording:

I voluntarily consent to the processing of my personal data for the purposes of the application process (show more) by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (51 Chłodna Street, 00-867 Warsaw), in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RoDO"). I am aware that providing the above personal data is voluntary, but necessary to handle the request, and that I have the right to access the content of my data and the possibility of correcting it, and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

I voluntarily consent to the processing of my personal data for marketing purposes (show more)by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw) and receiving commercial information by electronic means to the e-mail address and telephone number provided by me, in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RODO"), and the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services. I am aware that providing the above personal data is voluntary and that I have the right to access and correct my data and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl