Nie każdy Projektant UX, co się świeci.

13/02/2018

O tym, że bez specjalistów nie byłoby projektu, wiemy wszyscy. Kim w strukturze projektu jest Analityk wymagań i Projektant UX? Czy te role są potrzebne? Jakie korzyści dla projektu przyniosłoby połączenie kompetencji obu ról? Moje obserwacje i  doświadczenie pokazują, że wykorzystanie synergii zdolności projektowania UX z wiedzą z zakresu analizy wymagań, tworzy zauważalną korzyść w procesie realizacji każdego projektu IT.

Kim jest Analityk wymagań?

Analityk jest pośrednikiem, pomiędzy klientem a programistą. Nie wystarczy, żeby rozumiał biznes klienta, ale żeby potrafił tę wiedzę przełożyć na system, tzn. zapisać zebrane wymagania w postaci zrozumiałej nie tylko dla developerów, ale całego zespołu zaangażowanego w projekt i co istotne – dla klienta. Doskonale rozumieją to osoby uczestniczące w projektach prowadzonych metodykami zwinnymi, gdzie formalnie analityków nie ma.

Projektant doświadczeń użytkownika

Projektant UX także jest swojego rodzaju pośrednikiem, tyle że pomiędzy użytkownikiem końcowym systemu klienta a programistą. Projektant UX potrafi wymaganie biznesowe klienta przełożyć na odpowiednią interakcję użytkownika z systemem. Powinien posiadać wiedzę z wielu obszarów, m.in. testów użyteczności i badań jakościowych oraz mieć zdolności analityczne, niezbędne do interpretacji uzyskanych danych. Musi mieć też ugruntowaną wiedzę z zakresu Usability, User Experience, znać heurystyki i zasady projektowania użytecznych UI. Wskazany jest też zmysł etetyczny i znajomość podstaw kompozycji.

UX moda czy realna potrzeba?

„Dobry UI jest jak dowcip, jak musisz go tłumaczyć, to znaczy, że wcale nie jest taki dobry” [Martin LeBlanc]. Każdy Projektant UX chyba zna to powiedzenie i pomimo, że UI =/= UX, to jednak oba zagadnienia się uzupełniają. Pisała o tym Helga Moreno w swoim artykule „The Gap between UI and UX Design – Know the Difference”: „Aplikacja, która wygląda świetnie, ale jest trudna w użyciu, to przykład bardzo dobrego UI ze słabym UX . Tymczasem gdy coś bardzo użytecznego wygląda źle, jest przykładem świetnego UX i słabego UI.”

Dzisiaj UX Design przestał być tylko modny a okazał się narzędziem wpływającym na wzrost satysfakcji użytkownika. Projektant UX stał się przedstawicielem odbiorcy końcowego i jego potrzeb, które wcześniej miały czasem niższy priorytet, a dzisiaj przestają być traktowane jako „dodatkowy feature”, ale są postrzegane jako element przewagi nad rozwiązaniami konkurencji.

Nie każdy Projektant UX, co się świeci

Jaki może byc rezultat, gdy w procesie projektowania zabraknie elementu wiedzy z obszaru analizy wymagań? Jakie mogą być konsekwencje projektowania UX przez osobę, która zupełnie nie rozumie aspektów technicznych, nie widzi ani ich możliwości i (przede wszystkim) ograniczeń? Niestety może się okazać, że zaproponowane rozwiązania będą znacząco przekraczać budżet projektu lub będą się zupełnie mijać z logiką i przeznaczeniem systemu. Ponadto nie wszystkie rozwiązania UX, bez względu na ich zgodność z aktualnymi trendami, będą adekwatne do niektórych sektorów lub rozwiązań technologicznych. Dlatego ta dodatkowa wartość Projektanta, jaką jest wiedza i doświadczenie z obszaru analizy, może pozytywnie wpłynąć na całokształt projektu, nie tylko z perspektywy samego zespołu ale i klienta. Taki projektant UX posiada holistyczne spojrzenie na realizowany projekt, co pozwala połączyć wymagania i kreatywne pomysły w logiczną, spójną i wykonalną całość.

Idealny Projektant UX

Współpraca z zespołem projektowym wymaga rozmawiania tym samym językiem, dlatego Projektant UX powinien biegle czytać dokumentację analityczną, rozumieć modele danych i diagramy. Moje doświadczenie w pracy dla jednego z Towarzystw Ubezpieczeniowych pokazało, jak bardzo umiejętne porozumiewanie się z zespołem, zarówno analitycznym jak i developerskim, wpłynęło na skrócenie czasu realizacji projektu oraz lepszą jakość tworzonego systemu. Niewątpliwie ogromną wartością było przygotowanie prototypu w postaci makiet hi-fi ze wskazaniem, które narzędzie developerskie może być użyte w poszczególnych rozwiązaniach, które ikony oraz numery HEX kolorów. Oczywiście, to nie była praca wyłącznie indywidualna, ale także współpraca z programistami w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań,  zarówno pod kątem wymagań jak i możliwości realizacji. Dzięki znajomości biznesu i technologii rozmowy zaczynałam od pytania: „czy możemy wykorzystać to narzędzie w tym rozwiązaniu?” zamiast od pytania: „chcę takie coś, co się wyświetli, ale w sumie nie wiem jak to ma działać, jak to ma być?”.

W IT i biznesie czas to pieniądz, im więcej wiemy o tym, co i jak ma robić system oraz znamy zakres pracy kolegów z zespołu, tym szybciej dostarczymy rozwiązanie IT, którego nasz Klient potrzebuje, by osiągnąć sukces.

Autor: Katarzyna Suwała, Projektant UX w Altkom Software & Consulting

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Watch for free

Enter your contact details to receive a link to the recording:

I voluntarily consent to the processing of my personal data for the purposes of the application process (show more) by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (51 Chłodna Street, 00-867 Warsaw), in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RoDO"). I am aware that providing the above personal data is voluntary, but necessary to handle the request, and that I have the right to access the content of my data and the possibility of correcting it, and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

I voluntarily consent to the processing of my personal data for marketing purposes (show more)by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw) and receiving commercial information by electronic means to the e-mail address and telephone number provided by me, in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RODO"), and the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services. I am aware that providing the above personal data is voluntary and that I have the right to access and correct my data and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl