Utrzymanie oprogramowania: po co płacić, skoro wszystko działa?

06/08/2020

Nie musisz tego robić, zwłaszcza kiedy lubisz życie na podwyższonym ryzyku. Przypuszczam jednak, że Twoi przełożeni będą innego zdania i wyrażą je dobitnie przy pierwszej lepszej awarii. W artykule opowiem, jak zminimalizować takie ryzyko. Czym jest utrzymanie oprogramowania? Co takiego robią ludzie, którzy, choć pobierają za to wynagrodzenie, właściwie są niewidoczni?

Nie schodząc do poziomu konkretnych czynności wykonywanych przez Zespół Utrzymaniowy, ogólnie zadania związane z opieką nad systemami możemy podzielić na dwie główne grupy: proaktywne, czyli zapobieganie i reaktywne – naprawianie.

Jak myślisz, które zabiegi są bezpieczniejsze dla Twojej firmy?

Utrzymanie oprogramowania może być działaniem profilaktycznym. Lepiej zapobiegać niż leczyć.

Zapobiegać czy leczyć?

Gros prac utrzymaniowych to te, które mieszczą się w kategorii zapobiegania potencjalnym problemom. Na przykład: śledzenie i wykrywanie śladów incydentów, zagrożeń czy przesłanek wcześniej wiodących do awarii. Wykonują je zarówno ludzie, jak i systemy automatyczne. Rutynowe sprawdzanie tych informacji przez pracowników o odpowiednich kompetencjach pozwala na odpowiednio wczesną reakcję – klasyfikację potencjalnego zagrożenia i uruchomienie środków zaradczych. Wszystko po to, by nie doprowadzić do katastrofy.

To właśnie są zadania proaktywne. Podobnie jak profilaktyczne badania, przeglądy okresowe samochodu i tym podobne. Stara prawda mówi, że lepiej zapobiegać niż leczyć. W przypadku systemów legacy bezpieczniej jest ponosić znany i stały koszt, zamiast rujnować budżet w obliczu krytycznej awarii. Przemyślane utrzymanie oprogramowania to racjonalne ubezpieczenie dla działalności firmy. Tylko, czy każdy jest taki rozważny?

Utrzymanie oprogramowania może być też reaktywne jak straż pożarna.

Ratunku, pali się!

Zadania reaktywne to straż pożarna IT. Wybuchło, pali się, trzeba ratować, co się da. Wzywamy wtedy specjalistów od gaszenia pożarów. Będziemy mieć fart, jeśli w ogóle takich znajdziemy. A wierzcie mi, bywają z tym duże problemy. Stojąc niejako przed murem, będąc w sytuacji, kiedy musimy jak najszybciej i jak najwięcej uratować, nie mamy wyjścia jak tylko zaakceptować wysokie stawki ekspertów dysponujących odpowiednią wiedzą i profesjonalnymi narzędziami. Tymczasem, często efekt ich pracy bywa daleki od oczekiwanego, gdyż nie każda operacja ratunkowa kończy się sukcesem.

Ktoś się włamał i straciliśmy dane? Co w przypadku, gdy te zasoby zostały skradzione?
Albo podmienione, przykładowo, na inne numery rachunków bankowych?

Jeżeli mamy backup, to OK – odtworzymy, i za kilka dni powrócimy do normalnej pracy. Tylko co z tymi kilkoma zmarnowanymi dniami, jeśli nie tygodniami? Utracone korzyści to coś, co namacalnie wpływa na rachunek zysków i strat w biznesie. Dlatego zapobiegawczo decydujemy się utrzymywać specjalistów samodzielnie, tak na wszelki wypadek. W rzeczywistości większość ich czasu pracy zajmują zadania poniżej ich kompetencji. Ale nie każdego stać na własną straż pożarną, własny wóz strażacki, z dostępem 24/7…

toolbox - Altkom Software and Consulting

„Jutro ma to działać!”

Wracając do pytania postawionego w tytule tego tekstu: wszystko działa, bo ktoś o to dbał, dba i dbać będzie. Ludzie, których nie widzisz na co dzień, sumiennie reagują i analizują każdą dostępną informację. Dzięki systemom informatycznym odpowiednio zabezpieczonym przed wystąpieniem problemów Twój biznes może się rozwijać a inwestycje się zwracać.

Jeśli widzisz tych ludzi na korytarzu, w szczególności poruszających się szybkim krokiem między biurem a serwerownią, to istnieje duża szansa, że właśnie masz problem. A można tego uniknąć: specjaliści zawczasu mogą naprawić usterkę, o której możesz nawet nie wiedzieć, ponieważ skutecznie zastosowano działania profilaktyczne. I o to właśnie chodzi w tej pracy: utrzymaniowcy im bardziej są dla firmy „niewidoczni”, tym lepiej wykonują swoje obowiązki.

Utrzymanie oprogramowania u nas:

Altkom Software & Consulting oferuje usługi utrzymaniowe zapewniające spokój. W zależności od potrzeb Klienta i naszych rekomendacji stosujemy jedną z naszych 3 sprawdzonych metod. Minimalizujemy ryzyko awarii użytkowanych systemów IT. Dysponujemy zespołem specjalistów o kompetencjach pokrywających większość potrzeb Twojego przedsięwzięcia.

Stawiamy na działania profilaktycznie, ale w razie pożarów mamy własną, wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt, straż pożarną. Gasimy szybko i skutecznie. Jeżeli masz wątpliwości, w jaki sposób zorganizować utrzymanie oprogramowania w swojej organizacji – napisz do nas, postaramy się pomóc. Może będzie to początek naszej szerszej współpracy?

Maciej Steć
Delivery Manager w Altkom Software & Consulting

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Watch for free

Enter your contact details to receive a link to the recording:

I voluntarily consent to the processing of my personal data for the purposes of the application process (show more) by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (51 Chłodna Street, 00-867 Warsaw), in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RoDO"). I am aware that providing the above personal data is voluntary, but necessary to handle the request, and that I have the right to access the content of my data and the possibility of correcting it, and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

I voluntarily consent to the processing of my personal data for marketing purposes (show more)by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw) and receiving commercial information by electronic means to the e-mail address and telephone number provided by me, in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RODO"), and the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services. I am aware that providing the above personal data is voluntary and that I have the right to access and correct my data and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl