Zbierz i zwizualizuj rozproszone dane za pomocą Robotic Process Automation (RPA)

20/04/2020

Pewnie nie raz zdarzyło Wam się zrezygnować z pozyskania potrzebnych i w efekcie wartościowych informacji, pomimo posiadania tych danych lub dostępu do nich. Niech zgadnę, co Was zniechęciło…? Zbytnia czasochłonność czy może w ogóle brak możliwości i zasobów do zebrania danych w jedno miejsce, z wielu różnych systemów czy plików?

Zatem, co zrobić, jeśli dane, które nas interesują znajdują się w wielu niezintegrowanych systemach lub nie macie dostępu do danych źródłowych a jedynie do ich widoku?

Dobra informacja jest taka, że doskonale z takimi zadaniami radzą sobie sprytne aplikacje – tzw. roboty software (RPA). W kilka minut/godzin, bez błędów wykonają pracę, która Wam zajęłaby tyle samo… ale dni lub tygodni. Co więcej w czasie, kiedy robot zbiera dane, Wy możecie zająć się czymś innym.

Właśnie uwolnienie czasu własnego lub zespołu na bardziej ambitne zadania, jest jednym z najczęstszych powodów, dla których rekomendujemy naszym klientom wykorzystanie RPA.

RPA na ratunek

Na przykładzie z życia wziętym, postaram się Wam pokazać zastosowanie RPA w dostarczeniu wartości biznesowej z rozproszonych danych.

Niezależnie od tego, gdzie znajdują się dane, czy jest to kilka plików Excel,czy kilka tysięcy stron WWW, dobrze zaprogramowany robot zbierze i przetworzy te dane za Ciebie, a następnie automatycznie zaktualizuje w zadanych cyklach.

Wspomniana historia łączy moje pasje prywatne z wyzwaniami zawodowymi. Chcąc zobaczyć wyniki akcji charytatywnych “Biegam Dobrze” w minionych latach oraz na tzw. “totalu”,zbudowałem dashboard, do którego dane zebrał mój robot z ogólnodostępnych stron WWW.

image001 - Altkom Software & Consulting

Link do dashboardu.

Akcja Biegam Dobrze to charytatywna inicjatywa Fundacji Maratonu Warszawskiego. Biegacze zapisujący się na bieg, mogą po prostu wpłacić ustaloną kwotę wpisowego lub wybrać tzw. ścieżkę charytatywną. W tym drugim przypadku tworzona jest dla nich dedykowana strona internetowa, poprzez którą ich znajomi mogą wpłacić dowolną kwotę na wybraną fundację. Wraz z zebraniem minimalnej kwoty, biegacz otrzymuje pakiet startowy a wybrana fundacja zebrane środki.

Akcja organizowana jest od 2015 roku i aktualnie obejmuje 24 biegi w tym 4 są aktywne.

Aby zebrać dane mój robot przejrzał wszystkie 24 listy startowe. Każda z list składa się z kilku do kilkudziesięciu stron z podstawowymi danymi dotyczący mimax po 200 biegaczy per strona. Najwięcej, bo aż 82 strony miał 11. PZU Półmaraton Warszawski.

image003 - Altkom Software & Consulting

“Przeglądając” listy, robot identyfikował biegaczy ze ścieżki charytatywnej i następnie wchodził na strony z ich indywidualnymi zbiórkami.

image005 - Altkom Software & Consulting

Na każdej takiej stronie robot pobrał dane dot. wpłat, takie jak: kwota, kto wpłacił, data i komentarz.W jednej ze zbiórek było aż 558 wpłat na łączną kwotę 52 tyś PLN!

W sumie robot zaczytał dane z 6 218 zbiórek i zebrał informację o 88 236 pojedynczych wpłatach. Zajęło mu to około 12 godzin. W tej chwili aktualizacja dot. aktywnych (około 900) jak i nowo pojawiających się zbiórkach zajmuje mu ok. 1,5 h.

Na podstawie tak zebranych danych można zbudować wiele interesujących nas widoków:

image007 - Altkom Software & Consulting
image011 - Altkom Software & Consulting
image009 - Altkom Software & Consulting
image013 - Altkom Software & Consulting

Technikalia

Robota stworzyłem w narzędziu AutoHotkey, które jest darmowe i może być zainstalowane na dowolnym komputerze/serwerze z systemem Windows.

Wykorzystałem biblioteki stworzone przez ekspertów Altkom Software & Consulting, które w znaczący sposób uprościły odczyt danych poprzez przeglądarkę Google Chrome.

Do prezentacji danych wykorzystałem również darmowe narzędzie Google Data Studio.

Summary

Pomysłów na wykorzystanie danych może być wiele. Możliwości, jakie daje zastosowanie robotów software’owych niewątpliwie otwierają zupełnie nowe drogi pozyskiwania cennych informacji i wykorzystywania ich do wzrostu biznesu. Jedna inwestycja w taką aplikację daje z czasem ogromne oszczędności.

Jeśli widzisz przestrzeń do wykorzystania RPA w swojej pracy, skontaktuj się z nami. Ocenimy opłacalność takiej inwestycji oraz przygotujemy odpowiednie rozwiązanie.

Autor: Piotr Mazur, Head of Insurace Team w Altkom Software & Consulting

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Watch for free

Enter your contact details to receive a link to the recording:

I voluntarily consent to the processing of my personal data for the purposes of the application process (show more) by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (51 Chłodna Street, 00-867 Warsaw), in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RoDO"). I am aware that providing the above personal data is voluntary, but necessary to handle the request, and that I have the right to access the content of my data and the possibility of correcting it, and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

I voluntarily consent to the processing of my personal data for marketing purposes (show more)by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw) and receiving commercial information by electronic means to the e-mail address and telephone number provided by me, in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RODO"), and the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services. I am aware that providing the above personal data is voluntary and that I have the right to access and correct my data and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl