Platforma workflow Camunda

Zwinnie i mądrze przygotuj swoje procesy na przyszłe zmiany.

Umów się na konsultację
Platforma workflow Camunda - Altkom Software & Consulting

Jakiej zmiany związanej z procesami oczekujesz?

Automatyzacja - Altkom Software & Consulting

Automatyzacja

Musisz wyeliminować manualną pracę w wieloetapowych procesach?

Cyfryzacja - Altkom Software & Consulting

Cyfryzacja

Potrzebujesz szybko uruchomić cyfrowe kanały sprzedaży i obsługi klienta?

Przyspieszenie wdrażania zmian - Altkom Software & Consulting

Przyspieszenie wdrażania zmian

Chcesz szybciej dostosowywać biznes do zmian. Spowalniają Cię obecne systemy legacy, których nie możesz wymienić.

Optymalizacja - Altkom Software & Consulting

Optymalizacja

Potrzebujesz usprawniać działalność poprzez lepsze monitorowane i zarządzanie procesami.

Obniżenie kosztów obsługi - Altkom Software & Consulting

Obniżenie kosztów obsługi

Szukasz open source’owych rozwiązań workflow z wybranymi gotowymi rozszerzeniami.

Oferta

Automatyzacja

Eliminacja manualnej pracy w wieloetapowych procesach

Realizowane w Twojej firmie wieloetapowe, obsługiwane przez kilka rożnych systemów procesy, nie odbywają się płynnie ze względu na częściową manualną obsługę?
Usuniesz tę barierę, przenosząc swoje kolejne procesy na platformę Camunda. Do pełnej automatyzacji dojdziesz etapami, bez ponoszenia kosztów licencji i integracji własnych systemów. Nasz doświadczony zespół zadba o płynny przebieg wdrożenia w jak najkrótszym czasie oraz zagwarantuje kontynuację rozwoju systemu.

Podium - Altkom Software & Consulting

Zobacz video - Altkom Software & Consulting

Cyfryzacja

Szybkie uruchomienie cyfrowych kanałów

Z pomocą Camundy zintegrujemy Twoje istniejące systemy bez potrzeby ich przebudowy. Wystarczy, że zaprojektujesz i skonfigurujesz nowy proces sprzedaży a będziesz mógł go niezwłocznie uruchomić i tym samym szybko rozpocząć sprzedaż nowych produktów.

Przyspieszenia wdrażania zmian

Szybsze dostosowywanie biznesu do zmian w systemach legacy.

Pomimo, że obecne kluczowe systemy, nie wspierają procesowego podejścia, to nadal musicie w nich pracować. W efekcie każda zmiana w działalności biznesowej firmy, którą potrzebujecie odzwierciedlić w systemach, wdrażana jest z opóźnieniem.
Możliwości Camundy pozwalają zachować niezbędne funkcje istniejących systemów (np. jako księga pomocnicza lub źródło danych) i jednocześnie budować rozwiązania w nowoczesnych technologiach.

Strategia - Altkom Software & Consulting

Technologie - Altkom Software & Consulting

Optymalizacja

Modelowanie, pomiar i kontrola wieloetapowych procesów

Wychodząc od potrzeby biznesowej, określimy przepływ pracy i niezbędne integracje posługując się modelem BPMN 2.0 i przyjaznym Camunda Modeler. Następnie wykorzystując Camunda Cockpit zapewnimy niezbędną kontrolę i monitoring zaimplementowanych procesów.
Przed rozpoczęciem współpracy możemy wykonać Proof of Concept w ramach testów zasadności wdrożenia platformy.

Obniżenie kosztów obsługi procesów

Open source’owe rozwiązanie workflow z gotowymi rozszerzeniami.

Community Edition jest open source’ową wersją Camundy, uboższą o pewne funkcjonalnosci względem płatnej wersji Enterprise Edition. Jeśli wybierzesz rozwiązanie open source, to zbudujemy potrzebne funkcjonalności od podstaw lub zaproponujemy wykorzystanie naszych gotowych rozszerzeń.

Wykorzystując Camundę Community Edition stworzyliśmy Digital Product Center, który jest platformą procesową dla sprzedaży produktów bankowych i wsparcia obsługi klienta. W jej ramach na platformie Camunda BPM uruchomiliśmy ponad 20 głównych procesów sprzedaży, zawierających odwołania do 30 procesów biznesowych.

Pracuj z nami - Altkom Software & Consulting

Zobacz wybrane rozszerzenia Camundy stworzone przez nas

  • Przepływ zdarzeń na procesie biznesowych (diagram z linią przepływu)
  • Raporty z przebiegu procesów – kreator szablonów
  • Podgląd danych biznesowych – bloki tematyczne
  • Wyszukaj proces wg parametrów biznesowych (filtry proste)
  • Wyszukaj proces wg parametrów biznesowych (filtry zaawansowane)
  • Wyniki wyszukiwania / prezentacja w kaflach (widok zagregowany)
  • Wyniki wyszukiwania / prezentacja w kaflach (widok szczegółowy)
  • Historia procesu / wszystkie czynności, ich typy, czasy, podgląd komunikatów i osoby wykonujące (dla czynności manualnych) (timeline – widok graficzny)
  • Raporty z przebiegu procesów – generator danych – możliwość exportu do lików csv/xlsx oraz inne dedykowane dla sprzedaży online produktów finansowych

Pomoc przy strategii - Altkom Software & Consulting

Dlaczego Camunda

Camunda BPM jest dojrzałą i sprawdzoną platformą “open source” do zarządzania procesami biznesowymi opartą na popularnej technologii Java. Łączy możliwość prostej automatyzacji procesów z daleko idącą ich konfiguracją i dostosowywaniem do specyficznych przypadków. Dzięki dopasowywanie potrzeb biznesu i standardów IT sprawdza się w projektach wymagających zorganizowanych, wieloetapowych przepływów pracy lub zadań, integracji wielu systemów czy automatyzacji przetwarzania danych.

Łatwa integracja z innymi systemami - Altkom Software & Consulting

Łatwa integracja z innymi systemami

Lekka i łatwa do wpisania w inne systemy – Camunda jest stworzona z myślą o prostej integracji z innymi systemami – jej silnik jest wyposażony w elastyczne i dobrze udokumentowane API.

Szybka diagnoza problemu - Altkom Software & Consulting

Szybka diagnoza problemu

Monitorowanie i raportowanie w czasie rzeczywistym – wbudowane narzędzia pozwalają na szybkie diagnozowanie problemów i bieżącą kontrolę nad procesami biznesowymi.

Przyjazne standardy - Altkom Software & Consulting

Przyjazne standardy

Standardy przyjazne dla biznesu i IT – Camunda wspiera zarówno BPMN 2.0, DMN 1.1 oraz CMMN 1.1 spełniając potrzeby sprawdzonych modeli zarządzania.

Gwarancja wsparcia - Altkom Software & Consulting

Gwarancja wsparcia

Duża społeczność rozwijająca ten open-source’owy projekt, a także liczne firmy, które oparły swój biznes na tym rozwiązaniu.

Dlaczego my

Posiadamy ponad 30 osobowy zespół specjalistów Camunda BPM oraz ponad 5 letnie doświadczenie we wdrożeniach, utrzymywaniu i usprawnianiu Camundy. Nasi Klienci to instytucje przywiązujące najwyższą wagę do jakości i bezpieczeństwa oprogramowania.

Logo BNP Paribas - Altkom Software & Consulting
Logo Santander Consumer Bank - Altkom Software & Consulting
Logo Bank Pocztowy - Altkom Software & Consulting

FAQ

Na jakich wersjach Camundy pracujecie?

Pracujemy zarówno na Community Edition jak i wersji Enterprise opartej na płatnej licencji. Oferujemy audyt możliwości wdrożenia i stworzenie Proof of Concept na podstawie obu wersji.

Camunda vs mikrousługi?

Camunda doskonale wpisuje się w architekturę mikrousług jako narzędzie do monitorowania procesów end-to-end, a także jako orkiestrator. Daje możliwość monitorowania i raportowania z przebiegu wielowątkowych procesów między usługami, wychwytując przestoje i potencjalne problemy.

Czy rozwijacie systemy oparte o Camundę stworzone przez innego dostawcę?

Jeśli korzystasz już z Camundy możesz powierzyć nam ją do dalszego rozwoju i utrzymania. Dzięki naszym sprawdzonym metodom przejmowania systemów w utrzymanie, proces ten przebiegnie szybko i sprawnie.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Ostatnie wydarzenia, a w szczególności zamrożenie gospodarki oraz wprowadzenie szeregu regulacji diametralnie zmieniających sposób i warunki działania polskich firm, bardzo […]
Dynamicznie zmieniająca się sytuacja w Polsce i na świecie wymaga od przedsiębiorstw szybkiego dostosowania sposobów sprzedaży produktów, kontaktu z klientami […]
Intro Our teams, at Altkom Software & Consulting, are using the Camunda BPM platform successfully in many projects for over […]

Umów się na konsultację

Jak możemy Ci pomóc? Napisz do nas na asc@altkomsoftware.pl lub wypełnij formularz.

Piotr Mazur - Altkom Software & Consulting

Piotr Mazur

Head of Growth w Altkom Software & Consulting

Ekspert w rozpoznawaniu potrzeb klientów biznesowych oraz dopasowywania optymalnych rozwiązań IT. Odpowiada za rozwój oferty ASC.

asc@altkomsoftware.pl

!
!
!
!
!

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Watch for free

Enter your contact details to receive a link to the recording:

I voluntarily consent to the processing of my personal data for the purposes of the application process (show more) by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (51 Chłodna Street, 00-867 Warsaw), in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RoDO"). I am aware that providing the above personal data is voluntary, but necessary to handle the request, and that I have the right to access the content of my data and the possibility of correcting it, and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

I voluntarily consent to the processing of my personal data for marketing purposes (show more)by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw) and receiving commercial information by electronic means to the e-mail address and telephone number provided by me, in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RODO"), and the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services. I am aware that providing the above personal data is voluntary and that I have the right to access and correct my data and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl