Cloud Enterprise

Pomagamy planować, budować i rozwijać środowiska chmurowe naszych Klientów.

Umów się na konsultację
Cloud Enterprise

Jaki projekt realizujesz?

Buduję aplikację w chmurze

Buduję aplikację w chmurze

Migruję do chmury

Migruję do chmury

Przenoszę środowisko develperskie

Przenoszę środowisko develperskie

Dla kogo - Altkom Software & Consulting

Dla kogo?

Działamy skutecznie u Klientów dla których chmura jest oczywistością jak i takich, którzy dopiero planują modernizację i przeniesienie rozwiązań do chmury.

Największe doświadczenia zdobyliśmy w tworzeniu w chmurze systemów automatyzujących procesy biznesowe, systemów sprzedażowych oraz systemów back office obsługujących wewnętrzne procesy zachodzące u naszych Klientów.

Oferta

Oferujemy kompletną usługę, od zaplanowania, pomiaru kosztów inwestycji, development, po wdrażanie i przenoszenie aplikacji do chmury.

Application Development - Altkom Software & Consulting

Budujemy aplikacje biznesowe działające natywnie w chmurze oraz sprawnie komunikujące się ze sobą aplikacje hybrydowe – będące częściowo w chmurze, częściowo w infrastrukturze Klienta.

Cloud Adoption - Altkom Software & Consulting

Przygotowujemy i wdrażamy strategie zarządzania chmurą pod kątem kosztów i optymalnego sposobu migracji.

Przenosimy środowiska developerskie Klienta do chmury AWS. Modernizujemy i usprawniamy procesy Continuous Integration /Continious Development (CI/CD).

Korzyści

Korzyści - Altkom Software & Consulting

Wybrane doświadczenia projektowe

Podium - Altkom Software & Consulting

Wybierz projekt:

S

Startup

Projekt dla start-up’u  w warunkach ograniczonego budżetu – Stworzyliśmy aplikację mobilną Onstage w architekturze serverless w oparciu o Azure Functions, Azure Blob Storage, Azure Tables, oraz Azure Cognitive Search. Ze względu na ograniczony budżet, priorytetem było zachowanie kosztów infrastruktury na możliwie niskim poziomie.

Wu

Wiodący ubezpieczyciel

Migracja, integracja i development na Azure Service Fabric w .Net Core – Zbudowaliśmy usługi odpowiadające za kalkulację składki dla wiodącego ubezpieczyciela z wykorzystaniem Azure Service Fabric i .NET Core. Usługi te są wykorzystywane w procesach sprzedaży direct. Projekt obejmował przeniesienie części rozwiązań z wewnętrznej infrastruktury klienta do chmury, oraz stworzenie kilku nowych kalkulatorów. Częścią projektu była także integracja nowych elementów z core’owymi systemami back-office klienta pozostającymi w jego wewnętrznej infrastrukturze.

Rp

Różne przedsiębiorstwa

Application development w środowisku Azure – Stworzyliśmy kompleksowy system do monitorowania, prognozowania i optymalizacji zużycia energii dla przedsiębiorstw. System wykorzystuje Azure  App Service, Azure SQL, Azure Blob Storage, Azure Queues oraz .NET Framework.

I

Insur-tech

Utrzymanie i rozwój aplikacji w środowisku AWS – Utrzymujemy i rozwijamy aplikację dla firmy insur-tech służącą do analizy potrzeb i optymalnego dopasowania oferty ubezpieczeniowej do potrzeb klienta z wykorzystaniem Amazon AWS, AWS Kinesis, AWS Elastic Beanstalk, AWS RDS for PostgreSQL.

Fz

Firma z branży reklamowej

Azure DevOps w branży reklamowej – Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy nowoczesne rozwiązanie Continuous Integration /Continious Development w oparciu o Azure DevOps dla wiodącej firmy w branży reklamowej.

Ff

Firma farmaceutyczna

Migracja do chmury – Opracowaliśmy strategie migracji infrastruktury i aplikacji do chmury dla firmy farmaceutycznej.

Dlaczego Altkom Software

Powierzając nam swój projekt, gwarantujemy Ci

Kask - Altkom Software & Consulting

Bezpieczeństwo

Stale się rozwijamy. Badamy nowe trendy i sprawdzamy je w ramach działań R&D, by rekomendować klientom tylko sprawdzone rozwiązania.

Flaga - Altkom Software & Consulting

Skuteczność

Stosujemy sprawdzone procesy i metodyki. Łączymy najlepsze praktyk agile z doświadczeniami Cloud Adoption Framework

Wdrożenie - Altkom Software & Consulting

Jakość

Większość naszych specjalistów ma ponad 10 lat doświadczenia. Rozwijamy nasze kompetencje w ramach wewnętrznego LAB-u. Zdobywamy certyfikaty Azure Certified Architect i Developer

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

At the end of September, Microsoft announced the general availability of Azure Functions 2.0. When we read Eduardo Laureano blog […]
The technological advancements and increasing adoption of cloud solutions by a lot of industries and increased interest of the banking sector in cloud solutions are the key factors leading to the growth in the iPaaS market.
Serverless architecture is a relatively new approach. Good practices and proven toolkits for implementing solutions in this architecture have not […]

Umów się na konsultację

Jak możemy Ci pomóc? Napisz do nas na asc@altkomsofware.pl lub wypełnij formularz.

!
!
!
!
!

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Watch for free

Enter your contact details to receive a link to the recording:

I voluntarily consent to the processing of my personal data for the purposes of the application process (show more) by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (51 Chłodna Street, 00-867 Warsaw), in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RoDO"). I am aware that providing the above personal data is voluntary, but necessary to handle the request, and that I have the right to access the content of my data and the possibility of correcting it, and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

I voluntarily consent to the processing of my personal data for marketing purposes (show more)by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw) and receiving commercial information by electronic means to the e-mail address and telephone number provided by me, in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RODO"), and the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services. I am aware that providing the above personal data is voluntary and that I have the right to access and correct my data and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl