Dedykowane oprogramowanie

Wybierz bezpieczną drogę do stworzenia dobrego oprogramowania.

Jaki projekt realizujesz?
Dedykowane oprogramowanie

Jak będziemy realizować Twój projekt

Na każdym jej etapie – począwszy od zrozumienia celu projektu, projektowania architektury, po wdrożenie i utrzymanie systemu – stosujemy skuteczne narzędzia. Dziś jest to zestaw, który najlepiej wspiera zwinne podejścia, m.in.: Event Storming, User Story Mapping, Domain Driven Design, czy Continuous Integration i Continuous Delivery.

Pracując w ten sposób, unikamy typowych problemów projektowych, zwiększamy efektywność biznesową Twoich przedsięwzięć i zapewniamy bezpieczeństwo ich pomyślnego zakończenia

Sprawdź jak będzie przebiegał Twój projekt

01 Koncepcja

Zyskujesz potwierdzenie, że projekt ma dla Ciebie wartość biznesową.

Skonsultuj z nami swoją koncepcję

01 Koncepcja

02 Planowanie

Otrzymujesz plan użytecznego oraz wykonalnego rozwiązania, realizującego Twoją potrzebę biznesową.

Zaplanuj z nami swój projekt

02 Planowanie

03 Development

Widzisz, jak powstają kolejne fragmenty Twojego systemu – szybko i w terminie.

Zamów development

03 Development

04 Automatyzacja i testy

Doceniasz jakość budowanej aplikacji. Widzisz, jak brak błędów, uwalnia więcej czasu na tworzenie nowych funkcjonalności.

Zamów testowanie

04 Automatyzacja i testy

05 Wdrożenie, rozwój i utrzymanie systemu

Zaczynasz używać system bardzo szybko. Działające rozwiązanie przynosi Ci oczekiwanie korzyści.

Porozmawiajmy o rozwoju Twojego systemu

05 Wdrożenie, rozwój i utrzymanie systemu

Dowiedz sie więcej o naszym podejściu

Nasze technologie

Prezentujemy technologie, języki i metody programowania, które wykorzystujemy przy tworzeniu dedykowanego oprogramowania. Jesteśmy stale gotowi do realizacji projektów w najnowocześniejszych technologiach.

Java - Altkom Software & Consulting

Java

Spring
Spring Boot
Spring Cloud
Micronaut
JPA
Hibernate
Camunda

.NET - Altkom Software & Consulting

.NET

.NET Core
ASP.NET MVC
WebAPI
WinForms
Azure Functions

Web - Altkom Software & Consulting

Web

Angular
Vue.js
ES6
TypeScript
SASS
Webpack

DB - Altkom Software & Consulting

DB

Oracle
MS SQL Server
PostgreSQL
MongoDb
ElasticSearch
Redis

Architecture - Altkom Software & Consulting

Architecture

DDD
CQRS
Microservices
Port & Adapters
Event-driven
Serverless

DevOps - Altkom Software & Consulting

DevOps

Jenkins
Ansible
GitLab
Kubernetes
Docker

Cloud - Altkom Software & Consulting

Cloud

Azure
AWS
Google Cloud

Mobile - Altkom Software & Consulting

Mobile

PWA
Apache Cordova
Xamarin
Java for Android
Objective-C & Swift for iOS

Test - Altkom Software & Consulting

Test

Katalon
Selenium
Protractor
Geb
Spock
TestLink
JUnit

Analysis - Altkom Software & Consulting

Analyze

Event Storming
User Story Mapping
Specification By Example
UML
BPMN
EA
Balsamiq

Klienci, dla których pracujemy

Logo BNP Paribas - Altkom Software & Consulting
Logo Raiffeisen Bank - Altkom Software & Consulting
Logo PAUF - Altkom Software & Consulting
Logo mBank - Altkom Software & Consulting
Logo ING - Altkom Software & Consulting
Logo citi - Altkom Software & Consulting
Logo PKOBP - Altkom Software & Consulting
Logo Bank BPS - Altkom Software & Consulting
Logo Santander - Altkom Software & Consulting
Logo Valeo - Altkom Software & Consulting
Logo Skanska - Altkom Software & Consulting
Logo T-Mobile - Altkom Software & Consulting
Logo randstad - Altkom Software & Consulting
Logo Deloitte - Altkom Software & Consulting
Logo Plus - Altkom Software & Consulting
Logo BP - Altkom Software & Consulting
Logo Medicover - Altkom Software & Consulting
Logo Grupa Luxmed - Altkom Software & Consulting
Logo Vision Apartments - Altkom Software & Consulting
Logo UNIQUA - Altkom Software & Consulting
Logo skandia - Altkom Software & Consulting
Logo Ubezpieczenia Pocztowe - Altkom Software & Consulting
Logo Concordia - Altkom Software & Consulting
Logo AXA - Altkom Software & Consulting
Logo Credit Agricole - Altkom Software & Consulting
Logo AVIVA - Altkom Software & Consulting
Logo Allianz - Altkom Software & Consulting
Logo AXA Assistance - Altkom Software & Consulting
Logo Pocztowa Agencja Usług Finansowych - Altkom Software & Consulting
Logo Medicover - Altkom Software & Consulting
Logo Mondial Assistance - Altkom Software & Consulting
Logo Nationale Nederlanden - Altkom Software & Consulting
Logo Allianz - Altkom Software & Consulting
Logo Bupa - Altkom Software & Consulting
Logo Grupa Luxmed - Altkom Software & Consulting
Logo Aegon - Altkom Software & Consulting
Logo VIG - Altkom Software & Consulting

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Będąc precyzyjnym, pytanie tytułowe raczej powinno brzmieć: „Dlaczego niektórzy CIO mają obawy przed zaangażowaniem się we współpracę z typową fabryką […]
Dynamicznie zmieniająca się sytuacja w Polsce i na świecie wymaga od przedsiębiorstw szybkiego dostosowania sposobów sprzedaży produktów, kontaktu z klientami […]
06/05/2020

TOP 10 błędów popełnianych przy wyborze systemu informatycznego

Biznes
Technologie
Ubezpieczenia
Bankowość
Zakup i wdrożenie nowego systemu informatycznego to poważna i kosztowna inwestycja, z którą kierownictwo firmy zwykle wiąże wielkie nadzieje. W […]

Umów się na konsultację

Jak możemy Ci pomóc? Napisz do nas na asc@altkomsoftware.pl lub wypełnij formularz.

Karol Dudzin - Altkom Software & Consulting

Karol Dudzin

Head of delivery team w Altkom Software & Consulting.

!
!
!
!
!

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Watch for free

Enter your contact details to receive a link to the recording:

I voluntarily consent to the processing of my personal data for the purposes of the application process (show more) by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (51 Chłodna Street, 00-867 Warsaw), in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RoDO"). I am aware that providing the above personal data is voluntary, but necessary to handle the request, and that I have the right to access the content of my data and the possibility of correcting it, and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

I voluntarily consent to the processing of my personal data for marketing purposes (show more)by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw) and receiving commercial information by electronic means to the e-mail address and telephone number provided by me, in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RODO"), and the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services. I am aware that providing the above personal data is voluntary and that I have the right to access and correct my data and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl