Digital Workload Manager

Zoptymalizuj pracę działów operacyjnych

Umów się na prezentację
Digital Workload Manager

Twoje wyzwania

Spada satysfakcja klientów i partnerów z obsługi odbiegającej od warunków zapisanych w SLA (Service Level Agreement).

Spada zadowolenie klientów i partnerów z obsługi. Nie realizujesz warunków umów SLA (Service Level Agreement).

Niemożność wyjścia z błędnego koła przeterminowanych zadań, bez wprowadzenia zmian w działaniu.

Nie wiesz jak wyjść z błędnego koła przeterminowanych zadań.

Rośnie rotacja pracowników operacyjnych sfrustrowanych chaosem i niejasnymi priorytetami w realizacji zadań.

Chaos i niejasne priorytety w realizacji zadań powodują rotację pracowników operacyjnych.

Kosztowny i wolny proces wdrażania nowego pracownika do pracy w wielu różnych systemach i według rożnych zasad.

Kosztowny proces wdrażania nowego pracownika do pracy w wielu systemach i według rożnych zasad.

Nie uwzględnia potrzeb różnych użytkowników wykonujących różne działania w systemie

Brak danych pozwalających poprawiać procesy i budować systemy motywacyjne dla pracowników.

Nasze rozwiązanie

Koncepcja platformy Digital Workload Manager daje możliwość realizowania przez pracowników operacyjnych wszystkich zadań w jednym narzędziu, w sposób terminowy i zgodny z priorytetami wynikającymi z zawartych umów oraz wewnętrznych benchmark’ów.

Rozwiązanie opiera się na procesowym podejściu do realizacji zadań. Wykorzystuje silnik workflow oraz uwzględnia nakład pracy – workload. Połączenie tych dwóch ujęć w jednym narzędziu maksymalizuje efektywność pracy zespołów operacyjnych.

Digital Workload Manager:
• umożliwia realizację wszystkich zadań w jednym systemie, poprzez udostępnienie niezbędnych danych w jednym miejscu
• prowadzi „za rękę” podczas realizacji zadań
• automatycznie przydziela i kolejkuje zadania na podstawie parametrów zawartych w umowach SLA
• zbiera dane niezbędne do późniejszej analizy i optymalizacji procesów lub budowy systemu motywacyjnego czy prowizyjnego.

Korzyści

Realizacja zadań na czas

Procesy realizowane w Twojej firmie nie mogą zostać w pełni zautomatyzowane i część z nich musi zostać wykonana manualnie? Różnorodność zadań pod wieloma względami powoduje, że pracownikom trudno jest wybrać te które należy zrealizować w pierwszej kolejności, tak aby wszystkie zostały zrealizowane w uzgodnionych terminach.

Z Digital Workload Managerem będziesz systemowo zarządzać kompetencjami, wydajnością i dostępnością swoich pracowników oraz mierzyć i monitorować czas niezbędny na wykonanie poszczególnych zadań. Dzięki temu inteligentna logika biznesowa zdecyduje za Ciebie, które zadanie i kiedy należy rozpocząć, tak aby wszystkie zostały zrealizowane na czas.

Zapytaj o szczegóły

Pełna realizacja SLA

Procesy i zadania w Twojej firmie mają różną wagę, zależną od wielu czynników. Waga ta jest też zmienna w czasie. W ramach Digital Workload Managera możesz swobodnie zarządzać tymi parametrami, a system na ich podstawie wybierze kolejne zadanie do realizacji. W ten sposób nie tylko SLA zostaną dotrzymane, a realizacja zadań uwzględni priorytety biznesowych i zdefiniowane benchmarki.

Zapytaj o szczegóły

Wszystkie zadania w jednym miejscu

Realizacja zadań wymagających użycia wielu różnych systemów wiąże się z licznymi problemami. Efektywność pracy jest niższa, ze względu na konieczność ciągłego przełączania się pomiędzy systemami oraz przepisywania danych z jednego systemu do drugiego. Wprowadzenie nowego pracownika do organizacji wymaga szkoleń z wielu systemów i zajmuje sporo czasu.
Wdrażając Digital Workload Manager udostępnisz pracownikom jednolity interfejs do zarządzania i wykonywania wszystkich zadań. Dzięki temu obniży się czas wykonywania zadań i wdrażania pracowników.

Zapytaj o szczegóły

Mierzenie i raportowanie

Właściwy dobór zadań do pracowników możliwy jest wtedy, kiedy wszystkie parametry są mierzone i w odpowiedni sposób zwizualizowane. Dzięki Managerze odnajdywanie wąskich gardeł i odpowiednia reakcja na nie umożliwi Ci realizację celów biznesowych. Posiadając dane dotyczące realizowanych procesów zaspokoisz potrzeby raportowania operacyjnego. jak również będziesz mógł odpowiednio premiować najlepszych pracowników.

Zapytaj o szczegóły

Automatyzacja manualnych zadań

Przy wdrożeniu Digital Workload Managera wykorzystujemy platformę workflow Camunda. Pozwala ona na automatyzację przepływu pracy i eliminację manualnych zdań, nawet w dużych, złożonych i wieloetapowych procesach.

Zapytaj o szczegóły

Dla kogo

Platforma Digital Workload Manager skierowana jest przede wszystkim do firm, które:

  • Posiadają duże działy operacyjne
  • Prowadzą zdalną obsługę klientów (zewnętrznych lub wewnętrznych)
  • Pracują na wielu różnych systemach
  • Działają w oparciu o umowy SLA, które są różne dla poszczególnych obszarów czy Klientów
  • Procesy lub ich części realizowane są manualnie

Dlaczego my?

Jako Altkom Software & Consulting tworzymy dedykowane oprogramowanie dla naszych Klientów od ponad 20 lat. Jesteśmy zespołem ponad 200 inżynierów, programistów, architektów analityków i kierowników projektów. Dostarczyliśmy ponad 100 dużych programów i projektów konsultingowych. Jakość naszych rozwiązań sprawia, że większość naszych Klientów decyduje się z nami na długoterminową współpracę.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Jak zostać świetnym programistą? Czym właściwie są dobre praktyki programowania? Z których warto korzystać? Uchylimy rąbka tajemnicy. Eksperci od kodu […]

Camunda is a very powerful workflow and decision automation platform. We use Camunda as a process engine in one of […]

Podczas gdy pracodawcy prześcigają się w ofercie atrakcyjnych benefitów, wśród pracowników wzrasta znaczenie czasu wolnego i work-life balance, a satysfakcja […]

Najczęściej zadawane pytania

Mam już wdrożone rozwiązanie klasy BPM. Czy rozwiązanie Digital Workload Manager będzie kompatybilne?

Jeśli masz już wdrożoną Camundę, uruchomienie Digital Workload Manager będzie jak najbardziej możliwe w już istniejącym środowisku. Jeśli posiadasz inne rozwiązanie klasy BPM, w zależności od konkretnego rozwiązanie będzie to również możliwe, natomiast będzie wymagało więcej pracy związanej z koniecznością przepięcia się na inny silnik workflow.

Mam tylko jeden główny system a pracownicy przypisani są do spraw od samego początku do końca. Czy i jak Digital Workload Manager może mi pomóc?

W takim przypadku mamy do czynienia z backlogiem zadań na poziomie jednego pracownika. Pozostaje nadal problem, którymi zadaniami czy sprawami pracownik powinien się aktualnie zająć aby zrealizować je wszystkie na czas. Użycie Digital Workload Manager pomoże w tym zakresie i zapewni maksymalizację oczekiwanej wartości SLA i benchmarków. Jeśli chodzi o użycie jednego systemu, Digital Workload Manager może zostać zintegrowany z głównym systemem, w którym to użytkownik końcowy otrzyma informację o kolejnych zadaniach.

Mam systemy, w których integracja systemowa nie wchodzi w grę.

Takie sytuacje zdarzają się ale absolutnie nie blokują możliwości użycia Digital Workload Managera. Pierwsza opcja to użycie rozwiązań pośrednich klasy RPA. Druga, to stopniowa modernizacja systemu legacy i przenoszenie funkcjonalności do nowoczesnego rozwiązania opartego również o proces w Camunda.

Umów się na konsultację

Jak możemy Ci pomóc? Napisz do nas na asc@altkomsofware.pl lub wypełnij formularz.

!
!
!
!
!

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Watch for free

Enter your contact details to receive a link to the recording:

I voluntarily consent to the processing of my personal data for the purposes of the application process (show more) by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (51 Chłodna Street, 00-867 Warsaw), in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RoDO"). I am aware that providing the above personal data is voluntary, but necessary to handle the request, and that I have the right to access the content of my data and the possibility of correcting it, and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

I voluntarily consent to the processing of my personal data for marketing purposes (show more)by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw) and receiving commercial information by electronic means to the e-mail address and telephone number provided by me, in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RODO"), and the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services. I am aware that providing the above personal data is voluntary and that I have the right to access and correct my data and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl