DoQ - automatyczna analiza dokumentów elektronicznych

Utrata wizerunku, wysoka kara lub przegrana w sądzie? Uporządkuj dokumenty zanim sprawią Ci kłopoty. Kontroluj ich jakość przed dodaniem do repozytorium.

Uporządkuj dokumenty w swojej firmie
DoQ - automatyczna analiza dokumentów elektronicznych

Której historii chcesz uniknąć?

Call Center

Call Center

Lawina krytyki na Twoją firmę pod postem klienta niezadowolonego z obsługi.

Poznaj historię Tomka

Reklamacje i likwidacja szkód

Reklamacje i likwidacja szkód

Kara za nieterminowe załatwienie sprawy zgłoszonej przez Klienta.

Poznaj historię Marii

Administracja umowami

Administracja umowami

Nieważna umowa, powodem przegranej sprawy sądowej.

Poznaj historię Jacka

Historia Tomka

Tomek pracuje w call center firmy telekomunikacyjnej. Większość spraw, dotyczy weryfikacji dokumentów Klienta. Nie zawsze to się udaje. Ostatnio Klient opisał jedno ze zdarzeń w poście na FB. W sieci zawrzało.

Documents analyser Call Center Altkom v3

 

Historia Marii

Maria jest likwidatorem w Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Likwiduje szkody z ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Zleca weryfikację uszkodzeń w terenie. Następnie odbiera dokumentację oględzin. Często jest ona niepełna, co wydłuża obsługę sprawy i skutkuje opóźnieniem wypłaty odszkodowana, skargą do KNFu. Duża ilość takich skarg oznacza dla Ubezpieczyciela karę rzędu 200 tysięcy zł (wysokość i tytuł kary zgodny z jednym z rzeczywistych przypadków) za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań.

Documents analyser Insurance Altkom

Historia Jacka

Jacek odpowiada za administrację umowami. Jego codzienność to przygotowywanie „na wczoraj” dokumentacji dla prawników. Niestety na tym etapie okazuje się, że potrzebne dokumenty są nieważne lub niekompletne. Wszystkie takie sprawy są z góry przegrane.

Documents analyser lawyers Altkom v3

Czym jest DoQ?

Rozwiązanie automatycznie weryfikuje dokumenty dostarczone w formie elektronicznej. Sprawdza, czy są zgodne z oczekiwanym typem, czy są kompletne oraz czy zawierają wymagane podpisy.

DocQ wniesie wartość wszędzie tam,​ gdzie w procesach:​

 • istotne jest gromadzenie dokumentacji w wersji elektronicznej​
 • niezbędna jest weryfikacja dokumentu​
 • wymagany jest monitoring jakości dokumentów​
 • dokumentacja niesie dane które można wykorzystać w procesach​

Jak działa DoQ?

Przekazanie dokumentu/ów

Przekazanie dokumentu/ów do weryfikacji

Przekazanie dokumentu/ów

Weryfikacja dokumentu/ów

 • Weryfikacja/identyfikacja typu
 • Kontrola kompletności
 • Weryfikacja wymagań formalnych
 • Odczytanie danych

Weryfikacja dokumentu/ów

Przekazanie informacji zwrotnej

Informacja zwrotna o dokumencie/tach

Przekazanie informacji zwrotnej

Zalety DoQ

Weryfikuje dokumenty tak aby do repozytorium trafiały tylko poprawne i czytelne skany dokumentów.
Kontroluje jakość oryginalnych dokumentów.
Wstecznie weryfikuje już istniejące repozytorium. Znajduje nieprawidłowości celem ich wyjaśnienia, nim staną się problemem.

Korzyści z wykorzystania DoQ

 • Automatyzacja i obniżenie kosztów obsługi procesów, dla których wymagana jest weryfikacja zgromadzonej dokumentacji.
 • Szybsza praca dzięki automatyzacji procesów.​ Obsługa procesów masowych.​
 • Wyeliminowanie kosztów niewłaściwej identyfikacji dokumentów.
 • Kontrola zawartości ​zgromadzonej dokumentacji, wyłapywanie nieprawidłowości.
 • Istotne wsparcie działań na rzecz standaryzacji dokumentów w firmie.​
 • Wykluczenie nieprawidłowości na samym początku procesu.

Umów się na konsultację

Jak możemy Ci pomóc? Napisz do nas na asc@altkomsofware.pl lub wypełnij formularz.

Karolina Kijańczyk - Altkom Software & Consulting

Karolina Kijańczyk

Business Development Manager w Altkom Software & Consulting

Od 20 lat związana z branżą IT. Specjalizuje się w konsultingu i sprzedaży rozwiązań typu CRM, ERP, MES, BPM i WMS. Trener biznesowy w obszarach sprzedaży i obsługi klienta.

W Altkom Software & Consulting odpowiada za współpracę z kluczowymi klientami oraz za monitorowanie trendów rynkowych związanych z rozwiązaniami IT wspierającymi biznes. W rolach konsultanta biznesowego uczestniczyła w projektach m.in. dla branż: finansowej, produkcyjnej, energetycznej, retail, transportowej, logistycznej

!
!
!
!
!

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Watch for free

Enter your contact details to receive a link to the recording:

I voluntarily consent to the processing of my personal data for the purposes of the application process (show more) by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (51 Chłodna Street, 00-867 Warsaw), in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RoDO"). I am aware that providing the above personal data is voluntary, but necessary to handle the request, and that I have the right to access the content of my data and the possibility of correcting it, and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

I voluntarily consent to the processing of my personal data for marketing purposes (show more)by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw) and receiving commercial information by electronic means to the e-mail address and telephone number provided by me, in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RODO"), and the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services. I am aware that providing the above personal data is voluntary and that I have the right to access and correct my data and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl