Java development

Planujemy, budujemy i rozwijamy aplikacje w środowisku Java

Umów się na konsultację
Java development

W czym możemy Ci pomóc:

Budowa aplikacji w Java - Altkom Software & Consulting

Budowa aplikacji w Java

Automatyzacja i cyfryzacja procesów w środowisku Java - Altkom Software & Consulting

Automatyzacja i cyfryzacja procesów w środowisku Java

Audyt architektury i aplikacji Java - Altkom Software & Consulting

Audyt architektury i aplikacji Java

Modernizacja środowiska Java - Altkom Software & Consulting

Modernizacja środowiska Java

JAVA - Altkom Software & Consulting

Budowa aplikacji w Java

Podejmiemy się tworzenia rozwiązań zupełnie nowych jak i rozbudowy już istniejących systemów. Projekty realizujemy z wykorzystaniem technik pracy zwinnej. Blisko współpracujemy z naszymi klientami by zrozumieć potrzeby zarówno ich jak i końcowych użytkowników aplikacji.

Zajmujemy się rozwojem od fazy koncepcyjnej, poprzez analizę, development, testowanie aż po utrzymanie.

Zamów aplikację w JAVA

Automatyzacja - Altkom Software & Consulting

Automatyzacja i cyfryzacja procesów w środowisku Java

Budowane przez nas aplikacje automatyzujące procesy biznesowe pozwalają na elastyczną rozbudowę i konfigurację tychże procesów. Wspierają przyjazne i czytelne monitorowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Oferujemy wsparcie przy modelowaniu procesów. Używamy nowoczesnych narzędzi pozwalających lepiej rozumieć istotę tego co automatyzujemy. Prowadzimy wdrożenia silnika BPM Camunda oraz jego integrację z działającymi u klienta systemami.

Zamów automatyzację procesów

Audyt - Altkom Software & Consulting

Audyt środowiska Java

Przeanalizujemy, czy zastosowane rozwiązania architektoniczne, techniczne i organizacja prac wokół oprogramowania są optymalne. Dostarczymy krótko i długoterminowych rekomendacji, które pomogą uniknąć problemów z dalszym rozwojem jak i z bezpieczeństwem systemów w Java.

Zamów audyt

Modernizacja - Altkom Software & Consulting

Modernizacja środowiska Java

Skutecznie rozwijamy nie najmłodsze już systemy. Przeprowadzimy ich modernizację pod względem technicznym, a więc przejścia na nowsze i bezpieczniejsze wersje narzędzi i bibliotek, pod względem dostosowania architektury do współczesnych wyzwań oraz możliwości skorzystania z chmury.

Zmień środowisko systemowe

Korzyści

Kompletny zakres prac

Zapewniamy kompletne wsparcie od fazy koncepcyjnej, przez analizę biznesową, projekt architektoniczny, development, testy aż po utrzymanie i rozwój.

Optymalny dobór technologii i narzędzi

Pomożemy dobrać technologie, które pozwolą na efektywną pracę jak i bezpieczeństwo dalszego rozwoju.

Bliska współpraca

Korzystamy ze zwinnych technik pracy, takich jak Event Storming czy User Story Mapping, dzięki czemu budujemy lepsze zrozumienie pomiędzy programistami a użytkownikami tworzonych rozwiązań.

Wybrane doświadczenia projektowe

Podium - Altkom Software & Consulting

Wybierz projekt:

WL

White Label

Nowoczesny centralny system ubezpieczeniowy obsługujący ubezpieczenia majątkowe i życiowe. Obejmuje kluczowe procesy biznesowe od sprzedaży, przez obsługę posprzedażową, wznowienia, billing, likwidację szkód, rozliczenia i windykację. Zbudowany w architekturze mikroserwisowej z wykorzystaniem Spring Boot, Spring Cloud, RabbitMQ, Angular i wielu innych rozwiązań pozwalających na wysoką skalowalność, łatwość integracji z partnerami biznesowymi i szybkie wprowadzanie nowych rozwiązań dla klientów towarzystwa ubezpieczeniowego.

Modularna budowa i zwinne podejście do tworzenia tego rozwiązania, pozwoliły na uruchomienie obsługi pierwszego produktu już po 3 miesiącach.

Od samego początku przy realizacji stawialiśmy na możliwość wszechstronnej konfiguracji zarówno produktów i taryf, jak i sposobu obsługi polis czy konfiguracji ścieżek sprzedażowych. Zbudowany przez nas silnik reguł i konfigurator formularzy pozwalają na wprowadzania na rynek nowych produktów ubezpieczeniowych bez koniczności prowadzenia prac programistycznych.

SB

System Bancassurance

System centralny dla firmy z obszaru Bancassurance. Skrojone na miarę rozwiązanie pozwalające na kompleksową obsługę całego cyklu życia polis zarówno życiowych jak i majątkowych.

Od ponad 6 lat podlega ciągłemu rozwojowi, skutecznie wspierając rozwój oferty naszego klienta oraz obsługując zmiany prawne.

Obecnie działa już w ponad 500 placówkach banku.

Wd

Workflow dla firmy ubezpieczeniowej

Z pomocą stworzonej przez nas platformy workflow, sprawnie automatyzujemy kolejne procesy firmy ubezpieczeniowej. Całość utrzymana jest w architekturze mikroserwisów. Za orkiestrację procesów odpowiada silnik BPM Camunda. Do integracji z systemami klienta używamy wysokowydajnego Apache Camela i kolejek RabbitMQ. Użytkownicy mają dostęp do ergonomicznego, elastycznego interfejsu użytkownika stworzonego z użyciem Angular 8.

Realizujemy zarówno bezobsługowe procesy zajmujące się różnorodną komunikacją, jak i wspieramy procesy które wymagają wiedzy eksperckiej, uwalniając pracowników od powtarzalnych czynności.

Ms

Modernizacja systemu ankietowego

Wykonaliśmy modernizację systemu zbierania i oceny ankiet medycznych dla dużej firmy ubezpieczeniowej. Tchnęliśmy nowe życie w system, który powstał niemal dekadę temu.

Uwolniliśmy aplikację od ciężkiego i drogiego w utrzymaniu Liferaya, przenosząc rozwiązanie na nowszą wersję Javy. Klient zyskał większe bezpieczeństwo, nowoczesny, przyjazny dla użytkownika interfejs w postaci SPA opartej o Angular oraz większą wydajnosć zapewnioną przez najnowsze wersje silnika reguł JBoss Drools.

Zmodernizowana architektura lepiej wspiera skalowanie poziome i wysoką dostępność. System wykorzystuje rozproszony cache z użyciem Hazelcast.

Su

Stworzenie usług zarządzania dostępem klientów i integracja kluczowych systemów klienta

Dla jednej z największych spółek mediowych w Polsce zbudowaliśmy system logowania i zarządzania kontami klientów wykorzystująca Spring Boot, MongoDB, Spring Data i Apereo CAS. Wspomagaliśmy też integrację nowej platformy dostępowej dla klientów z istniejącymi systemami budując komponenty integracyjne z wykorzystaniem Mulesoft ESB.

Sz

System zarządzania siecią sprzedaży

Dla towarzystwa ubezpieczeniowego zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy system do zarządzania siecią sprzedaży w oparciu o architekturę mikroserwisową, Spring Boot, Angular i silnik BPM Camunda.

W ramach projektu zaproponowaliśmy plan migracji z monolitycznego starego systemu, obciążonego długiem technologicznym do nowoczesnej architektury opartej o konfigurowalne procesy, umożliwiającej lepsze monitorowanie pracy organizacji i jej optymalizacji. Wprowadzone rozwiązanie wyeliminowało wiele prac manualnych, zwiększając efektywność korzystających z niego działów.

Wykonaliśmy migrację danych i zintegrowaliśmy budowany przez nas system z istniejącymi systemami klienta minimalizując koszty zmian w starym monolitycznym systemami.

So

System obsługi wniosków kredytowych

W jednym z największych międzynarodowych banków zbudowaliśmy i wdrożyliśmy rozwiązanie pozwalające na składanie i obsługę wniosków kredytowych, wniosków ratalnych i otwierania nowych kont przez użytkowników zewnętrznych.

System opiera się na silniku Camunda, a nowoczesne interfejsy użytkownika bazują na Angular 8. Integracje wykorzystują Apache Camel i Kafkę.

Całość procesu składania wniosku jest elastycznie konfigurowalna na poziomie flow BPMN. Camunda zajmuje się orkiestracją integracji z kilkunastoma systemami klienta, koniecznymi do automatycznej lub półautomatycznej oceny wniosku kredytowego.

Sf

System fiskalny

Rozwijaliśmy system fiskalny działający między innymi w jednej z największych międzynarodowych sieci sklepów obuwniczych.

System składa się z centralnej bazy danych i ustawień oraz aplikacji klienckich, działających na setkach stanowisk kasowych w różnych krajach. Część kliencka, w postaci desktopowej aplikacji Java działającej na systemie Linux, musiała zapewniać możliwość ergonomicznej obsługi z wykorzystaniem ekranu dotykowego oraz możliwość wykorzystania narzędzi peryferyjnych jak skanery kodów kreskowych czy drukarki fiskalne. Wysoką elastyczność zapewniało wykorzystanie modularyzacji opartej o OSGi. Bezpieczeństwo danych było zapewnione przez wieloetapową replikację między bazami lokalnymi a bazą centralną.

Dodatkowo system zapewniał wymagane w poszczególnych krajach integrację z państwowymi systemami fiskalnymi.

Ważnym elementem systemu była możliwość centralnego zarządzania punktami sprzedaży przy jednoczesnej dużej odporności na przerwy w komunikacji i przy zachowaniu odpowiedniej wydajności, która rzutuje na odbiór sklepu.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

23/04/2020

SonarQube – pierwsze kroki

Technologie
Czy warto korzystać z narzędzi do automatycznej analizy kodu? Czy czas i wysiłek poświęcony na zainstalowanie i konfigurację takiego oprogramowania […]
Powiedzmy to otwarcie i szczerze. Tworzenie oprogramowania nie jest łatwe. Potwierdza to rzeczywistość projektowa. Jak podają dane, najbardziej rzetelnego badania […]
07/03/2019

Micronaut with RabbitMQ integration

Technologie
To 1.1.0.M1 version Micronaut did not have integration with RabbitMQ. We could use libraries that enabled integration with Apache Kafka […]

Umów się na konsultację

Jak możemy Ci pomóc? Napisz do nas na asc@altkomsoftware.pl lub wypełnij formularz.

!
!
!
!
!

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Watch for free

Enter your contact details to receive a link to the recording:

I voluntarily consent to the processing of my personal data for the purposes of the application process (show more) by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (51 Chłodna Street, 00-867 Warsaw), in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RoDO"). I am aware that providing the above personal data is voluntary, but necessary to handle the request, and that I have the right to access the content of my data and the possibility of correcting it, and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

I voluntarily consent to the processing of my personal data for marketing purposes (show more)by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw) and receiving commercial information by electronic means to the e-mail address and telephone number provided by me, in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RODO"), and the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services. I am aware that providing the above personal data is voluntary and that I have the right to access and correct my data and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl