Ewolucyjna analiza wymagań

Analiza Altkom Agile 2.0

Analiza wymagań w oparciu o najnowocześniejszą specyfikację na przykładzie metodologii, która jest odpowiedzią na dwa antagonizmy: tradycyjną fazową analizę wymagań z dokładnym projektem i metodologię podobną do SCRUM.

Przegląd rozwiązań

Nasze rozwiązanie: Analiza Altkom Agile 2.0 – to więcej niż najlepsze z dwóch światów

Parafrazując ojców założycieli ruchu Agile: dokumentacja nie jest ważniejsza niż rozmowa, ale nadal jest ważna, szczególnie w średnich i dużych projektach.

Tak więc należy to zrobić bardzo dobrze, aby osiągnąć konsensus pomiędzy wszystkimi stronami co do wymagań i co do proponowanego rozwiązania programowego.

analiza wymagań

Co otrzymujesz?

Specyfikacja Wymagań i Architektura Rozwiązań porządkuje wszystkie informacje zebrane, opracowane i zweryfikowane podczas wszystkich warsztatów. Dzięki wielu warsztatom poszczególne elementy dokumentu końcowego są już wspólnie dyskutowane, uzgadniane, ilustrowane przykładami i zatwierdzane za pomocą kluczowych koncepcji projektowych. Warsztaty akceptacyjne wymagają odwołania się do wyników warsztatów zamiast przeglądania setek stron zawierających zupełnie nowe informacje.

Specyfikacja Wymagań i Architektura Rozwiązań obejmuje domyślnie:

 • cel i kontekst
 • słowniczek terminów
 • scenariusze procesów biznesowych
 • nawigacja na ekranie głównym
 • wymagania funkcjonalne
 • wymagania niefunkcjonalne
 • kluczowe koncepcje i założenia architektoniczne

Kontekst

Analiza wymagań – pewnie, ale jak?

Wykresy rdzeni twardych są dla maniaków komputerowych

… nie tylko, ale przyznajmy, że do ich poprawnego przeczytania i zrozumienia potrzeba wielu umiejętności

wielokontekstowość
oprogramowanie sprzedaży

Czy działające oprogramowanie jest najlepszym sposobem na poznanie wymagań?

 • Ok., ale to bardzo drogi sposób i ukrywa po drodze skomplikowane procesy.
 • Projekt ma charakter iteracyjny, ale budżet ma swoje ograniczenia.
 • Byłoby wspaniale wydać go na więcej funkcji dodatkowych niż używać go jako środka do odkrywania potrzeb użytkowników i przepisywania w kółko kodu.

Żółte posty są w porządku

Tak, ale nie jest to wystarczająco precyzyjne – brak precyzji jest zazwyczaj kosztowny.

Historie użytkowników są doskonałe do zrozumienia potrzeb biznesowych, ale oprogramowanie potrzebuje po prostu więcej informacji, aby oszacować w sposób prawidłowy.

Początkowe zrozumienie wymagań „jednego zdania” i kosztów opracowania może się różnić 100 razy w porównaniu z ostatecznym kształtem wymagania i jego realizacją.

potrzeby biznesowe
 

Jak połączyć elastyczność z przewidywalnością?

Analiza Altkom Agile 2.0

Korzyści

Korzyści wynikające z podejścia AAA 2.0

 • Iteracje na przykładach i historiach użytkowników zamiast bardzo kosztownych iteracji na opracowanym oprogramowaniu (jak na przykład w przypadku SCRUM, gdzie konieczne jest ponowne kodowanie, testowanie i wdrażanie).
 • Przejrzyste przedstawienie wymagań, celów i proponowanych rozwiązań funkcjonalnych z koncepcjami architektonicznymi w jednym miejscu zamiast tradycyjnego oddzielania wymagań biznesowych od specyfikacji i projektu oprogramowania.
 • Jasne kryteria akceptacji – przykłady umożliwiają łatwe sprawdzenie, czy system zachowuje się zgodnie z wymaganiami.
 • Mniej zmian w kodzie źródłowym w trakcie rozwoju dzięki lepszemu zrozumieniu oczekiwań.
 • Ograniczenie ryzyka technologicznego dzięki aktywnej pracy architekta oprogramowania w analizie wymagań.
 • Wyniki analizy wymagań mogą być wykorzystane do zapewnienia jakości dzięki dokładnym przykładom zachowania systemu.

Jak to działa?

jak to działa

Opowiedz nam swoją historię
Prosty tekst, prosty „krok po kroku” opisuje co robisz, jaki jest cel tego co robisz i jak pomóc Ci w rozwiązaniu software’owym. Dane te zostaną podzielone na scenariusze procesów biznesowych i wymagania funkcjonalne.

konwersacja
dokumenty

Pokaż mi swoje przykłady (dokumenty, szkice, inne aplikacje)
Przykłady są kluczem do zrozumienia tego wymogu i upewnienia się, że to, co robimy, jest zgodne z celami biznesowymi. Gdy nie ma żadnego przykładu – to sygnalizuje coś, co należy dokładniej zbadać lub zmienić. Na podstawie przykładów zilustrujemy zarówno słownikowe terminy, jak i wymagania.

sales opportunity report

Zatwierdź swoje wymagania na podstawie przykładów
Złożone obliczenia lub konstrukcje można przedstawić na wiele sposobów. Nasze doświadczenie dowodzi, że widzenie czegoś i posiadanie możliwości manipulowania danymi wejściowymi mającymi bezpośredni wpływ na wyniki jest kluczowe dla znalezienia ewentualnych błędów lub nieprzewidzianych wyjątków.

lista wymagań
procesy biznesowe

Kluczowy jest wspólny język
Słownik, tworzony wspólnie, pomaga nam w taki sam sposób zrozumieć terminy i procesy.


Proces sprzedaży

Zestaw kroków mających na celu inicjowanie i wspieranie identyfikacji oraz oceny prawdopodobnych klientów (możliwości sprzedaży), prezentacji sprzedaży oraz pomyślnego zakończenia działań sprzedażowych. Wymaga ścisłej koordynacji ludzi, sprzętu, narzędzi i technik oraz obejmuje reklamę i promocję. Jest ona wprowadzana etapami:

proces sprzedaży

Możliwości sprzedaży

Kontakt lub konto, które zostało zakwalifikowane. Osoba ta weszła w cykl zakupów i jest zobowiązana do współpracy z Tobą. Skontaktowałeś się już z nim, zadzwoniłeś lub spotkałeś się z nim i znasz jego potrzeby lub wymagania.

Pracujmy razem (zamknij pętlę sprzężenia zwrotnego)
Komunikuj się często i otwarcie, aby uniknąć luk analitycznych i nieporozumień przy użyciu różnych narzędzi – spotkań, wideokonferencji, wiadomości.

powiązania biznesowe
ekspert

Pozwól nam pomóc w podjęciu właściwych decyzji
W większości firm zaangażowanych jest wiele stron, z których każda ma swoje własne cele i potrzeby. Czasami są one sprzeczne. Jako doświadczeni konsultanci wiemy, jak docenić ich wymagania i zaproponować odpowiedni kompromis. Jesteśmy obiektywni i jako ekspert zewnętrzny jesteśmy uważani za takich przez wszystkie zaangażowane strony w Państwa firmie.

done

Kryteria akceptacji dla każdego wymogu
Pomóż nam zdefiniować zakres wymagań i ponownie upewnij się, że wszyscy rozumiemy wymagania w ten sam sposób. Wspólna definicja „zakończono” jest również kluczowym elementem przyszłych scenariuszy testowych.

OK
interfejs użytkownika

Szkice interfejsów użytkownika
Zbyt szybkie przejście do części interfejsu użytkownika w ramach projektowania aplikacji współdzielonych nie jest dobrym pomysłem, ponieważ zwykle odwraca naszą uwagę od celów biznesowych. Jako wizualizację koncepcji projektowych wykorzystamy również szkice.

CRM

Udowodniona wykonalność poprzez kluczowe koncepcje projektowe
Wysokiej klasy projekt przygotowany pod kątem kluczowych wymagań zapewnia wdrożenie właściwego rozwiązania w sposób efektywny i niezawodny. Takie kluczowe koncepcje projektowe są opisane i zilustrowane odpowiednimi przykładami (np. szkice interfejsów użytkownika, przykładowe obliczenia). Następnie, koncepcje projektowe są dyskutowane, wyjaśniane i akceptowane jako uzgodnione kierunki realizacji wymagań. Koncepcje projektowe konstruujemy zgodnie z wymaganiami lub jako kluczowe koncepcje i założenia architektoniczne. Oferujemy również gotowy do użycia zestaw standardowych elementów interfejsów użytkownika oraz zachowań aplikacji w celu dopasowania wymagań do potrzeb klienta.

kluczowe koncepcje projektowe
dokumenty techniczne

Bądź pewny – wszystko jest dobrze udokumentowane
Analityczne, czytelne dokumenty (wiki) z glosariuszem, eposy użytkownika, historie użytkownika, szkice interfejsów użytkownika, prototypy – aktualizowane, czytelne, nie wymagające zaawansowanych umiejętności technicznych. Zapraszamy wszystkich do udziału.

Wszystko jest dobrze zorganizowane
Prace analityczne powinny pasować do Twojej firmy. Możemy pracować w Państwa metodologii, możemy również zaproponować nasze podejście do organizacji i harmonogramu analizy wymagań. Analiza Altkom Agile 2.0 oferuje wszystkie korzyści wynikające z elastycznego podejścia zarówno w projektach elastycznych, jak i w projektach z ustaloną ceną.

Prace analityczne

Skontaktuj się z nami

ALTKOM SOFTWARE & CONSULTING Sp. z o.o.

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Telefon: (+48) 22 460 99 31

E-mail: asc@altkom.pl

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia przez Altkom Software & Consulting Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zgłoszenia. Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Altkom Software & Consulting Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl
Tagi:

Software House

firma it

oprogramowanie dla firm

programy dla firm

producent dedykowanego oprogramowania

it consulting

it outsourcing

usługi programistyczne

oprogramowanie na zamówienie

programowanie aplikacji

oprogramowanie dla biznesu

dedykowane oprogramowanie dla firm

dostawca oprogramowania na zamówienie

oprogramowanie ubezpieczeniowe

dedykowane programy dla firm

dedykowane usługi programistyczne

dostawca dedykowanego oprogramowania

producent oprogramowania na zamówienie

dedykowane oprogramowanie na zamówienie

zarządzanie procesami

dostawca rozwiązań it

producent rozwiązań it

zarządzanie projektami

zarządzanie strategiczne

zarządzanie ryzykiem

zarządzanie jakością

mapowanie procesów

analiza ryzyka

analiza danych

firma konsultingowa