AIM – Altkom Inventive Meetings

aim

To autorska metodyka poszukiwania innowacyjnych rozwiązań technologicznych i biznesowych dla firm. Powstała na bazie doświadczeń ASC pochodzących z realizacji licznych projektów wdrożeniowych i doradczych. Metodyka oparta jest na „Wzorcach twórczego myślenia” Genricha Altshullera, autora „The Theory of Inventive Problem Solving” (TRIZ).

aim

Cel

Kluczowym elementem metodyki AIM są warsztaty z klientem. Ich celem jest kreowanie wizji, które są realne do przełożenia na istniejące otoczenie biznesowe i informatyczne firmy lub produktu, w myśl zasady: „don’t do innovation, but innovate in what you do!”. Dokonuje się ono poprzez burzenie utartych schematów i definicji  – tzw. fiksacji (fixideness) a następnie budowanie nowych mechanizmów, które w inny sposób wykorzystują obecnie istniejące elementy.

Przykłady

Towarzystwo ubezpieczeń

X-sell: „Włamanie w czasie wyjazdu”

Produkt obecnie oferowany przez Towarzystwo ubezpieczeń:
Ubezpieczenie turystyczne w kanale sprzedaży direct. 

Wypracowana innowacja:
Podczas procesu sprzedaży ubezpieczenia podróżnego, korzystając z informacji, że na czas wyjazdu Klient  pozostawi bez opieki swój dom lub mieszkanie, system automatycznie pyta Klienta o chęć zakupu ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem na okres nieobecności.

 Oczekiwane korzyści:

 • Stworzenie potrzeby – prawdopodobnie klient nie zdaje sobie sprawy z istnienia produktu, który zabezpieczy jego mienie na czas nieobecności lub nie pomyśli o takiej możliwości.
 • Szybka sprzedaż – pobranie danych klienta i okresu ubezpieczenia z polisy turystycznej, bez potrzeby uzupełniania dodatkowych informacji.
 • Wzrost sprzedaży produktów Towarzystwa przy minimalnym nakładzie pracy.
Towarzystwo ubezpieczeń
ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie AC:  „Tylko zderzaki”

Produkt oferowany przez Towarzystwo ubezpieczeń:
Ubezpieczenie AC pojazdów mechanicznych

Wypracowana innowacja:
Dostępne na rynku standardowe ubezpieczenie AC (auto casco) z założenia obejmuje ochroną cały pojazd. Ponieważ jest ono nieobowiązkowe i dość kosztowne, to klienci rzadko decydują się na jego zakup. Innowacja w podejściu do oferowania tego konkretnego produktu Towarzystwa polega na umożliwieniu ubezpieczenia od wypadku tylko wybranych przez Klienta elementów pojazdu.

Przykładowo:

 • Tylko „korpus” pojazdu (zderzaki, nadwozie, drzwi i szyby, z pominięciem wnętrza, wyposażenia i silnika) – dla kierowców jeżdżących ostrożnie, obawiających się wyłącznie o otarcia swojego zadbanego pojazdu.
 • Tylko szyby oraz opony – dla mało aktywnych kierowców, których pojazd stoi na parkingu publicznym (ochrona przed wandalizmem).

Oczekiwane korzyści:

 • Dopasowanie do potrzeb. Elastyczność w oferowaniu ubezpieczenia AC spowoduje obniżenie składki i tym jego samym jego sprzedaż do klientów dotychczas nie korzystających z tego produktu.
 • Zysk. Wzrost sprzedaży, dzięki poszerzeniu rynku o klientów wrażliwych na cenę standardowego ubezpieczenia AC.
ubezpieczenie samochodu

Metodyka AIM

Etapy procesu dochodzenia do innowacji

Głównym celem wykorzystania metodyki AIM jest wypracowanie nowych wizji i koncepcji wspierających działalność biznesową naszych Klientów. Odbywa się  ono w ramach 3 –etapowego procesu poszukiwania innowacji, gdzie każdy etap niesie ze sobą inny zakres prac, zestaw korzyści i dostarczonych produktów.

warsztaty aim

 

burza mózgów

Etap 1: Warsztaty AIM

Celem warsztatów jest wypracowanie innowacyjnych pomysłów w kluczowych obszarach, np. produktów, podejścia do rozwiązywania problemów, obsługi procesów. Każdy z pomysłów jest oceniany pod względem wykonalności i dostarczanych korzyści. Harmonogram warsztatu:

 • Wprowadzenie do metodyki Altkom Inventive Meetings (AIM).
 • Wybór obszaru do pracy warsztatowej.
 • Zastosowanie narzędzi poszukiwania innowacji w istniejących elementach wybranego obszaru, zgodnie z metodyką AIM.
 • Sesje burzy mózgów w małych grupach z udziałem konsultantów Altkom i facylitatora AIM, bezpośrednio pomagających w stosowaniu narzędzi  poszukiwania innowacji.
 • Inwentaryzacja wszystkich innowacyjnych pomysłów.
 • Priorytetyzacja pomysłów.

 

Spośród wszystkich pomysłów, wybranych zostaje kilka najważniejszych, dla których tworzone są krótkie business case’y

rozwiązania IT

 

rozrój biznesu

Etap 2: Rozwój wybranych pomysłów

Dla pomysłów, które spotkały się z uznaniem, podejmujemy dalszą pracę z Klientem, rozszerzając materiały o:

 • Krótki opis rozwiązania – tj.  nowego lub zmodyfikowanego procesu, rozwiązania IT albo innej proponowanej zmiany.
 • Oczekiwane korzyści – względem obecnego procesu biznesowego, obecnych rozwiązań IT oraz innych wymagań wstępnych czy ograniczeń.
 • Analizę SWOT – w tym ryzyka związane z wdrożeniem pomysłu.
rozrój biznesu

 

procesy biznesowe

Etap 3: Wdrożenie rozwiązań

Ostatnim etapem jest wcielenie wypracowanych pomysłów w życie na płaszczyźnie organizacyjnej, biznesowej i technologicznej, zgodnie z potrzebami zidentyfikowanymi na poprzednim etapie i składa się z:

 • Przygotowania założeń projektu dla każdego pomysłu, w tym: celów do osiągnięcia
 • Harmonogramu wdrożenia, zawierającego m.in.:
  • Specyfikację wymagań.
  • Zmiany struktury organizacyjnej.
  • Modyfikacje procesu.
procesy biznesowe

Co dalej?

 1. Wybierz obszary, w których masz problemy i chcesz w nich szukać innowacji.
 2. Wybierz osoby – zarówno specjalistów we wskazanych obszarach, jak i osoby nie mające większej wiedzy na jego temat.
 3. I skontaktuj się z nami za pomocą formularza poniżej.

Skontaktuj się z nami

ALTKOM SOFTWARE & CONSULTING Sp. z o.o.

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Telefon: (+48) 22 460 99 31

E-mail: asc@altkomsoftware.pl

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia przez Altkom Software & Consulting Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zgłoszenia. Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Altkom Software & Consulting Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

warsztaty biznesowe dla firm

warsztaty informatyczne

inżynieria oprogramowania

innowacyjne rozwiązania it

audyt oprogramowania

consulting IT

outsourcing IT

firma IT

zarządzanie projektami

doradztwo it

Software House

usługi it

usługi informatyczne warszawa

rozwój technologii

program/system do zarządzania firmą

projektowanie dedykowanego oprogramowania na zamówienie

doradztwo biznesowe

analiza biznesowa

strategia innowacji

nowe technologie

systemy informatyczne dla firm

projektowanie oprogramowania

rozwiązania it dla firm/bankowości/towarzystw ubezpieczeniowych

oprogramowanie biznesowe/bankowe/ubezpieczeniowe

usługi informatyczne

zarządzanie ryzykiem

zarządzanie jakością

testowanie oprogramowania

projektowanie systemów informatycznych