Europejski System Weryfikacji Autentyczności Leków (EMVS)

 

Przygotuj swoją firmę na 9 lutego 2019 r.

Wchodząca w życie w lutym 2019 r. „dyrektywa fałszywkowa”, nakłada na producentów i dystrybutorów leków w Polsce szereg obowiązków ustawowych. W praktyce oznacza to m.in. wdrożenie rozwiązania informatycznego spełniającego wymogi ustawy oraz rejestrację w Europejskim Systemie Weryfikacji Autentyczności Leków (EMVS).

software house

doradztwo it
dyrektywa fałszowanie leków
dyrektywa fałszywkowa
emvo
emvs
etykietowanie leków dyrektywa

europejski system weryfikacji autentyczności leków

fundacja kowal

generowanie numerów seryjnych leków
integracja z platformą emvo

internetowy system weryfikacji leków

it consulting

kowal

kowal farmacja

kowal leki

kowal weryfikacja leków

krajowa organizacja weryfikacji autentyczności leków

krajowy system weryfikacji autentyczności leków

national medicines verification system
nmbs
obowiązek autentyczności leków
plmvo
plmvs
polish medicines verification organisation
potwierdzenie autentyczności leku
rejestracja w europejskim systemie weryfikacji autentyczności leków

rozwiązania it dla rynku farmaceutycznego

serializacja leków
serializacja w hurtowni farmaceutycznej
spełnienie wymogów autentyczności leków
system kowal

wdrożenie dyrektywy kowal

wdrożenie dyrektywy weryfikacji leków

wdrożenie wymogów autentyczności leków

wdrożenie wymogów kowal

wsparcie it
[/su_row]

Dla kogo

Naszą ofertę usług doradczych kierujemy do wszystkich podmiotów objętych ustawą bez względu na poziom zaawansowana w procesie dostosowania swoich systemów i procesów.

Oferta usług

Dzięki aktywnemu udziałowi w Grupach Roboczych Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL) oraz realizacji projektu integracji z EMVS dla jednego z największych importerów leków w Polsce, zdobyliśmy unikalną na rynku wiedzę i praktykę w obszarze wdrożenia nowej dyrektywy. Zbudowana na tej podstawie oferta usług obejmuje:

EMVS

 
Doradztwo w zakresie ogólnych zasad funkcjonowania systemu weryfikacji autentyczności leków wynikających z dyrektywy 2011/62/UE oraz rozporządzenia delegowanego 2016/161

generowanie numerów seryjnych

Doradztwo w zakresie doboru algorytmu generowania numerów seryjnych oraz dostosowania procesu etykietowania do wymogów rozporządzenia oraz weryfikacja zgodności zastosowanego algorytmu i jego implementacji z wymogami rozporządzenia, w tym wymogu zapewnienia odpowiednio niskiego prawdopodobieństwa odgadnięcia (Art. 4. pkt c rozporządzenia delegowanego)

generowanie numerów seryjnych

 

onboarding

Wsparcie merytoryczne w procesie onboardingu

konfiguracja

 
Doradztwo w zakresie wymogów technicznych i konfiguracji rozwiązań integrujących z platformą EMVO oraz wsparcie i pośrednictwo w kontaktach z EMVO

konfiguracja

Doświadczenie

Od początku powstania idei Narodowego Systemu Weryfikacji Leków, w ramach Grup Roboczych Fundacji KOWAL, uczestniczymy w pracach związanych z wypracowaniem założeń do tego projektu: Spotkanie Grupy Robocze – założenia i zadania NMVS, Krajowy System Weryfikacji Autentyczności Leków (PLMVS) w środowisku produkcyjnym Europejskiego Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków (EMVS), a ponadto:

  • Bierzemy aktywny udział w pracach zespołów EMVO w procesie tworzenia europejskiego systemu weryfikacji autentyczności leków (EMVS): Warsztaty EMVO – Bruksela,
  • Z sukcesem doradzamy jednemu z największych importerów leków w Polsce w obszarze integracji z EMVS,
  • Świadczymy usługi informatyczno-konsultingowe dla firm różnej wielkości z różnych branż od ponad 20 lat.

Skontaktuj sie z nami

ALTKOM SOFTWARE & CONSULTING Sp. z o.o.

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Telefon: (+48) 22 460 99 31

E-mail: asc@altkomsoftware.pl

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia przez Altkom Software & Consulting Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zgłoszenia. Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Altkom Software & Consulting Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl