User experience design

Projektując systemy wykorzystujemy najlepsze praktyki user experience. Dzięki temu nasze aplikacje są intuicyjne dla użytkownika i łatwe w obsłudze. Zajmujemy się projektowaniem UX dla nowych systemów (UX Project) oraz poprawą lub przeprojektowaniem UX istniejącego oprogramowania (UX Check&Repair oraz UX Redesign).

UX

Nasza oferta user experience (UX):

 • projektowanie UX

 • audyt UX

 • user interface

 • specjaliści UX

 • user experience

 • Projektowanie UI

 • UX oprogramowania

 • UX systemów bankowych, ubezpieczeniowych, biznesowych

 • ui ux designer

 • Audyt użyteczności

 • interfejs użytkownika

 • projektanci interfejsów

 • ui / ux

 • UX usability

 • Projektowanie systemów

 • User eksperience

 • Projektant user experience

 • Ux systemy enterprise

 • projektowanie interfejsów graficznych

 • Ux aplikacji mobilnych

 • UX experience

UX Check&Repair

Usługa obejmuje analizę ekspercką (audyt użyteczności) istniejącego rozwiązania w połączeniu z przedstawieniem rekomendacji zmian prowadzących do poprawy doświadczeń użytkowników z aplikacją.

Klient otrzymuje „Raport z analizy”, zawierający szczegółowe informacje o elementach problematycznych, z oceną wagi znalezionych błędów oraz rekomendacjami rozwiązań, których wdrożenie wpłynie na:

poprawę ergonomii

skrócenie czasu realizacji czynności

zmniejszenie liczby błędów w obsłudze

zwiększenie satysfakcji z użytkowania

Analiza ekspercka jest realizowana przez zespół specjalistów UX. Nie wymaga spotkań z użytkownikami i w zależności od złożoności rozwiązania, może trwać maksymalnie do 14 dni roboczych.

UX Project

Opracowujemy projekt UX systemu z uwzględnieniem najlepszych praktyk w obszarach: projektowania interakcji, projektowania wizualnego (projekt UI – user interface), użyteczności i architektury informacji – zachowując wymagania biznesowe systemu.

W ramach projektowania user experience dostarczana jest m.in.:

Dokumentacja UX
zawiera takie elementy, jak: analiza użytkowników docelowych, główne scenariusze i ścieżki użytkownika czy schematy nawigacji.
 
Wizualizacja rozwiązań funkcjonalnych
zawiera makiety lo-fi (wysokopoziomowe), hi-fi (szczegółowe) lub prototyp rozwiązania, spójne z komunikacją marketingową i celami biznesowymi.
 
Benchmarking
przegląd rozwiązań i standardów istniejących na rynku.

UX Project jest realizowany przez projektantów UX we współpracy z przedstawicielami biznesowymi ze strony klienta, zespołem projektowym oraz użytkownikami końcowymi. Podczas trwania projektu projektanci prowadzą warsztaty, wywiady oraz testy z użytkownikami.

UX Redesign

Usługa obejmuje przeprojektowanie i modernizację istniejącego systemu pod względem użyteczności, przy zachowaniu wymagań biznesowych. Może dotyczyć zarówno całego systemu jak i wybranych ekranów lub tylko ścieżki głównej.

Projekty typu UX Redesign są zazwyczaj następstwem analizy eksperckiej, w której propozycje zmian są poparte zarówno heurystykami (dobrymi praktykami) użyteczności, potrzebami użytkowników jak i wiedzą i doświadczeniem projektantów.

Rezultatem usługi UX Redesign są m.in.:

Dokumentacja UX
zawiera takie elementy, jak: analiza użytkowników docelowych, główne scenariusze i ścieżki użytkownika czy schematy nawigacji.
 
Wizualizacja rozwiązań funkcjonalnych
zawiera makiety lo-fi (wysokopoziomowe), hi-fi (szczegółowe) lub prototyp rozwiązania, spójne z komunikacją marketingową i celami biznesowymi.
 
Benchmarking
przegląd rozwiązań i standardów istniejących na rynku.

UX Redesign jest realizowany przez projektantów UX we współpracy z przedstawicielami Klienta, zespołem projektowym oraz użytkownikami końcowymi. projektanci w czasie trwania projektu prowadzą wywiady oraz testy z użytkownikami.

Przykładowe realizacje

Artboard-4

1

Średniej wielkości Towarzystwo Ubezpieczeniowe

zakres projektu

analiza ekspercka modułu szkodowego obejmująca 4 główne ścieżki użytkownika

czas realizacji

14 dni roboczych

2

Serwis edukacyjny

zakres projektu

analiza ekspercka dla wybranych 6 głównych ścieżek użytkownika

czas realizacji

7 dni roboczych

Artboard-5

Artboard-6

3

Towarzystwo Ubezpieczeniowe

zakres projektu

Projekt UX systemu obsługi szkód wraz ze wsparciem w implementacji projektu

czas realizacji

projektowanie – około 4 osobomiesięcy

4

Instytucja finansowa

zakres projektu

Projekt UX systemu do obsługi funduszy inwestycyjnych oraz wsparcie w implementacji projektu

czas realizacji

projektowanie – około 6 osobomiesięcy

Artboard-7

Techniki i narzędzia

W ramach prowadzonych przez nas projektów UX stosujemy sprawdzone na całym świecie narzędzia i techniki, między innymi:

Makiety i prototypy
czyli zwizualizowane odwzorowania końcowego interfejsu. Mogą mieć różny poziom złożoności oraz dokładności. Makiety pozwalają już w pierwszej fazie projektowania wykryć błędy, uzupełnić niezbędne funkcjonalności i porównać efekt z założeniami.
 
Persony
czyli opisy typowych użytkowników systemu, pod kątem cech, umiejętności, potrzeb, celów (zarówno życiowych jak i realizowanych przy użyciu systemu).
 
Przepływy użytkownika (User flow)
sekwencja kroków podejmowanych przez użytkownika w celu wykonania typowych czynności w interakcji z systemem.
 
Scenariusze użytkownika
przedstawienie jak Persona korzysta z systemu. Historyjka opowiadająca o interakcji użytkownika z systemem, w celu wprowadzenia siebie i innych w kontekst jego używania.
 
Analiza heurystyczna (Usability heuristics)
obejmuje sprawdzenie systemu pod kątem 10 heurystyk opracowanych przez Jakoba Nielsena (weryfikacja m.in. pod kątem struktury nawigacji, architektury informacji, zastosowanego nazewnictwa, spójności i zgodności ze standardami projektowymi).
 
Wędrówka poznawcza (Cognitive walkthrough)
czyli sprawdzenie systemu poprzez wykonanie konkretnych scenariuszy użycia (specyficznych dla danego systemu), oceniając na każdym kroku, czy użytkownik będzie wiedział, jaki jest efekt jego działań, co ma zrobić dalej i jakie będą tego konsekwencje.
 
Lista kontrolna (Usability checklist)
lista cech i warunków jakie powinien spełniać system.

Skontaktuj się z nami

ALTKOM SOFTWARE & CONSULTING Sp. z o.o.

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Telefon: (+48) 22 460 99 31

E-mail: asc@altkomsoftware.pl

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia przez Altkom Software & Consulting Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zgłoszenia. Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Altkom Software & Consulting Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl