Microservices development

Projektujemy, budujemy, rozwijamy i migrujemy systemy do architektury opartej o mikrousługi

Porozmawiajmy o mikrousługach
Microservices development

W czym możemy Ci pomóc

Projektowanie - Altkom Software & Consulting

Projektowanie

budowa nowego systemu w architekturze mikrousługowej.

Modernizacja istniejącego systemu - Altkom Software & Consulting

Modernizacja istniejącego systemu

opracowanie strategii i przeprowadzenie migracji do mikrousług

Audyt architektury - Altkom Software & Consulting

Audyt architektury

ocena długu technologicznego i opracowanie rekomendacji architektonicznych.

Oferta

Zamów aplikację - Altkom Software & Consulting

Application development

Zaprojektujemy i zbudujemy rozwiązanie oparte o architekturę mikrousługową, które spełni Twoje potrzeby biznesowe, zapewni wymaganą wydajność, skalowalność, bezpieczeństwo, automatyzację wdrożeń i monitorowanie systemu.

Zamów aplikację

Modernizacja istniejącego systemu, opracowanie strategii i przeprowadzenie migracji do mikrousług

Opracujemy strategię rozwoju Twoich systemów uwzględniając możliwość przejścia na architekturę mikrousługową. Zaplanujemy i przeprowadzimy migrację pozwalającą szybciej wdrażać zmiany w kluczowych biznesowo obszarach systemu i zmniejszać dług technologiczny bez konieczności całościowej wymiany starych systemów.

Zamów modernizację aplikacji

Zamów modernizację aplikacji - Altkom Software & Consulting

Zamów audyt - Altkom Software & Consulting

Audyt architektury, ocena długu technologicznego i opracowania rekomendacji architektonicznych

Dokonamy oceny długu technologicznego systemu, stanu jego architektury i możliwości dalszego rozwoju. Opracujemy zestaw rekomendacji i najlepszych praktyk pozwalających skutecznie wspierać biznes dzięki efektywnej architekturze systemów.

Zamów audyt

Korzyści dla Ciebie ze współpracy z nami

Wygoda

Otrzymasz pełną usługę – od zebrania wymagań, przez określenie najlepszych rozwiązań funkcjonalnych i architektonicznych, po i wdrożenie rozwój i utrzymanie aplikacji

Wiedza

Skorzystasz z doświadczeń naszych specjalistów i zespołów, zdobytych w wielu realizacjach w różnych branżach.

Bezpieczeństwo

Od razu otrzymasz sprawdzone w innych projektach rozwiązania funkcjonalne i techniczne. Uchronisz się przed błędami.

Efektywność

W konsekwencji – przyspieszysz realizację swojego projektu i zmniejszysz jego koszty.

Wybrane doświadczenia projektowe w architekturze mikroserwisowej

Podium - Altkom Software & Consulting

Wybierz projekt:

Cs

Core system White Label

Dla klientów z branży ubezpieczeniowej zbudowaliśmy kompleksowe rozwiązanie oparte o mikroserwisy. W jego skład wchodzą min. usługi odpowiedzialne za konfigurację produktów, taryfikację, zarządzanie polisami, wznowienia, underwriting, likwidację szkód, generację dokumentów i komunikację z klientem oraz partnerami, billing, rozliczenie składki, zarządzanie siecią sprzedaży, naliczanie prowizji.

Zastosowanie mikroserwisów pozwoliło znacznie przyspieszyć i zrównoleglić pracę wielu niezależnych zespołów. Pierwsze procesy sprzedażowe wdrożyliśmy na produkcję w 3 miesiące a kolejne procesy i linie produktowe w cyklach 2 miesięcznych. Elastyczna architektura mikroserwisowa pozwala wykorzystywać wybrane usługi WhiteLabel’a w różnych sytuacjach: jako system core’owy lub też np. jako wydajny, wysokodostępny front do sprzedaży direct lub agencyjnej.

Stos technologiczny: Java, Spring Boot, Spring Cloud, Consul, ELK, Feign, Hystrix, Netflix Zuul, RabbitMQ, ElasticSearch

Sd

System do obsługi procesów sprzedażowych i posprzedażowych - Digital Product Center.

Dla klientów z branży finansowej stworzyliśmy rozbudowane rozwiązanie do obsługi procesów sprzedażowych i posprzedażowych takich jak: zakładanie konta, rozpatrywanie wniosków kredytowych, obsługa wniosków o zakup produktów czy modyfikację parametrów produktów już zakupionych. Rozwiązanie oparte jest o architekturę mikrousługową i silnik procesów biznesowych Camunda.

Składa się z usług frontendowych zawierających konfigurowalne formularze, usług odpowiedzialnych za modelowanie procesu i zarządzanie ich wykonaniem z użyciem Camunda, usług integracyjnych bazujących na Apache Camel, zapewniających komunikację z istniejącymi systemami, usług zbierających dane i zasilających raporty dostępne na konfigurowalnym dashboardzie. System jest wysokodostęopny, skalowalny, przetwarza tysiące wniosków dziennie.

Stos technologiczny: Java, Spring Boot, Camunda, Apache Camel, Apache Kafka, Hazelcast, Js Report, Angular, Mongo Db, Oracle.

Aa

Audyt architektury i opracowanie koncepcji rozwoju

Dla klienta z branży reklamowej w ramach audytu obecnych monolitycznych rozwiązań, zaprojektowaliśmy ścieżkę modernizacji i wprowadzenie odpowiedniej modularyzacji, pozwalającej na docelowe przejście na mikrousługi z wykorzystaniem .NET Core. Wdrożyliśmy rozwiązanie automatyzujące procesy budowania, testowania i wdrażania systemów w oparciu o Azure DevOps.

Md

Migracja do architektury mikrousługowej opartej o orkiestrację z użyciem Camundy

Dla klienta z branży ubezpieczeniowej opracowaliśmy strategię przejścia od monolitu do architektury opartej o mikrousługi. Wykorzystując Event Storming, User Story Mapping i Domain Driven Design zaprojektowaliśmy nową architekturę opartą o procesy biznesowe nadzorowane przez platformę BPMN Camunda.

Koordynuje ona działanie mikrousług dziedzinowych implementujących operacje w ramach danej dziedziny biznesowej. Nowe mikrousługi zapewniają łatwiejszy i szybszy rozwój w kluczowych obszarach biznesu, dostarczają nowoczesny UI i dużo lepszy UX. Jednocześnie nowe elementy są zintegrowane z istniejącymi systemami zapewniając możliwość pracy bez konieczności całkowitej bardzo kosztownej migracji ze starych systemów.

Stos technologiczny: Java, Spring Boot, Apache Kafka, Js Report, CAS, JWT Spring Security, Spring Cloud.

Wd

Workflow dla firmy ubezpieczeniowej

Stworzyliśmy platformę workflow, na której automatyzujemy kolejne procesy firmy ubezpieczeniowej. Całość utrzymana jest w architekturze mikroserwisów. Za orkiestrację procesów odpowiada silnik BPM Camunda.

Do integracji z systemami klienta używamy wysokowydajnego Apache Camela i kolejek RabbitMQ. Użytkownicy mają dostęp do ergonomicznego, elastycznego interfejsu stworzonego z użyciem Angular. Realizujemy zarówno bezobsługowe procesy zajmujące się różnorodną komunikacją, jak i wspieramy procesy które wymagają wiedzy eksperckiej, uwalniając pracowników od powtarzalnych czynności.

Bm

Budowa mikrousług do wydruków i zarządzania szablonami wydruków

Dla klienta z branży ubezpieczeniowej zbudowaliśmy i wdrożyliśmy mikrousługi odpowiedzialne za zarządzanie szablonami wydruków oraz generację dokumentów. Mikrousługi te wykorzystują Java, Spring Boot, Jasper Reports, Open Office, Spring Security Kerberos, Angular i Angular Material.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

This is the seventh article in our series about building microservices on .NET Core. In the first article we introduced […]
03/01/2019

Headless CMS as a Microservice

Technologie
As a Software House that develops a lot of B2C and B2B systems we have to deal with content management […]
Temat mikroserwisów w świecie IT jest ciągle żywy. Jak każda nowość – generuje dużo szumu i wzbudza wiele kontrowersji. Jeszcze […]

Umów się na konsultację

Jak możemy Ci pomóc? Napisz do nas na asc@altkomsoftware.pl lub wypełnij formularz.

!
!
!
!
!

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Watch for free

Enter your contact details to receive a link to the recording:

I voluntarily consent to the processing of my personal data for the purposes of the application process (show more) by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (51 Chłodna Street, 00-867 Warsaw), in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RoDO"). I am aware that providing the above personal data is voluntary, but necessary to handle the request, and that I have the right to access the content of my data and the possibility of correcting it, and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

I voluntarily consent to the processing of my personal data for marketing purposes (show more)by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw) and receiving commercial information by electronic means to the e-mail address and telephone number provided by me, in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RODO"), and the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services. I am aware that providing the above personal data is voluntary and that I have the right to access and correct my data and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl