.NET development

Planujemy, budujemy i rozwijamy systemyy w technologii Microsoft .NET

Umów się na konsultację
.NET development

W czym możemy ci pomóc:

Budowy systemu w .NET - Altkom Software & Consulting

Budowy systemu w .NET

Modernizacji sytemu .NET - Altkom Software & Consulting

Modernizacji sytemu .NET

Migracji do .NET Core - Altkom Software & Consulting

Migracji do .NET Core

.NET - Altkom Software & Consulting

Application development

Zbudujemy każdą, nawet bardzo złożoną aplikację biznesową na bazie technologii .NET Core z wykorzystaniem architektury mikrousługowej.

Zamów aplikację w .NET

Utrzymanie - Altkom Software & Consulting

Modernizacja architektury i zmniejszenie długu technologicznego

Przeprowadzimy ocenę stanu systemu, zaprojektujemy nową architekturę, zaplanujemy i zaimplementujemy zmiany, aby posiadane systemy pozwoliły osiągać nowe cele biznesowe. Pomożemy w przejściu na architekturę mikrousług, modularny monolit jak również w migracji do chmury Azure

Zamów modernizację architektury

Bankowość - Altkom Software & Consulting

Migracja do .net core 5

Zaplanujemy i przeniesiemy aplikacje z technologii .NET do .NET Core

Zamów przenosiny aplikacji

Korzyści dla Ciebie ze współpracy z nami:

Wygoda

Otrzymasz pełną usługę – od zebrania wymagań, przez określenie najlepszych rozwiązań funkcjonalnych i architektonicznych, po i wdrożenie rozwój i utrzymanie aplikacji

Wiedza

Skorzystasz z doświadczeń naszych specjalistów i zespołów, zdobytych w wielu realizacjach w różnych branżach.

Bezpieczeństwo

Od razu otrzymasz sprawdzone w innych projektach rozwiązania funkcjonalne i techniczne. Uchronisz się przed błędami.

Efektywność

W konsekwencji – przyspieszysz realizację swojego projektu i zmniejszysz jego koszty.

Wybrane doświadczenia projektowe

Podium - Altkom Software & Consulting

Wybierz projekt:

Ms

Modułowy system ERP dla największej w Polsce firmy szkoleniowej

Stos technologiczny:
.Net Core, Entity Framework, MS SQL Server 2016, Reporting Services i Angular.

Stworzyliśmy system ERP o architekturze modułowej. System wspiera zarządzanie: organizacją i obsługą szkoleń, egzaminów; zasobami (sale, trenerzy, sprzęt); ofertą szkoleniową i promocjami; cenami i kosztami; terminami oraz rozliczaniami terminów z alokacją kosztów, a także fakturowanie czy powiadamianie uczestników. System jest zintegrowany z MS Dynamics CRM oraz systemami e-learningowymi.

SB

System Bancassurance

System centralny dla firmy z obszaru Bancassurance. Skrojone na miarę rozwiązanie pozwalające na kompleksową obsługę całego cyklu życia polis zarówno życiowych jak i majątkowych.

Od ponad 6 lat podlega ciągłemu rozwojowi, skutecznie wspierając rozwój oferty naszego klienta oraz obsługując zmiany prawne.

Obecnie działa już w ponad 500 placówkach banku.

So

System obsługi likwidacji szkód w ubezpieczeniach zdrowotnych dla jednej z największych firm ubezpieczeniowych w Europie

Stos technologiczny:

.Net Framework, Windows Forms, MS SQL Server, Reporting Services i Angular.

Zbudowaliśmy i przez wiele lat utrzymujemy kompleksowy, modularny system do likwidacji szkód medycznych. Wdrożony został w 5 krajach. Wyróżnia go elastyczny moduł definiowania produktów ubezpieczeniowych pozwalający na dostosowanie do potrzeb każdego kraju.

Sb

System billingu korporacyjnego dla jednego z największych w Polsce sieci placówek medycznych

Stos technologiczny:

.Net Framework, Dapper, Entity Framework, MSMQ, NService Bus, MS SQL Server i ExtJS.

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy wysoce wydajny, modularny system billingowy rozliczający usługi medyczne zarówno w modelu abonamentowym jaki i fee for service. Integruje on dane z różnych systemów sprzedażowo-obsługowych, pozwala zarządzać cennikami usług oraz kontraktami z klientami. Obsługuje rozliczenia kontraktów grupowych z firmami zatrudniającymi kilkanaście tysięcy pracowników.

Sz

System zarządzania flotą assistance i obsługi zgłoszeń dla jednego z największych europejskich towarzystw ubezpieczeniowych

Stos technologiczny:

.Net Core, .Net Framework, ASP.NET MVC, WebSphere MQ, Web API, NHibernate, SignalR, Windows Forms, Google Maps oraz Angular.

Stworzyliśmy system do rejestracji i obsługi zgłoszeń assistance dla ubezpieczeń komunikacyjnych. Obejmuje cały proces obsługi zgłoszenia, pozwala na monitorowanie pracy pojazdów assistance w czasie rzeczywistym, zlecanie zadań i monitorowanie ich postępu z wykorzystaniem Google Maps. System umożliwia zarządzanie obszarami pracy pojazdów assistance w narzędziu graficznym.  Pozwala na rozliczanie, fakturowanie i refakturowanie kosztów realizowanych usług. Budując go wykorzystaliśmy architekturę opartą o usługi.

Pd

Projekt dla start-up'u w warunkach ograniczonego budżetu

Stos technologiczny:

Azure Functions, Azure Blob Storage, Azure Tables, oraz Azure Cognitive Search

Stworzyliśmy aplikację mobilną Onstage w architekturze serverless. Wyzwaniem i priorytetem była realizacja projektu w planowanym ograniczonym budżecie dzięki utrzymaniu kosztów infrastruktury na możliwie niskim poziomie.

Mi

Migracja, integracja i development w chmurze dla wiodącego ubezpieczyciela

Stos technologiczny:

Azure Service Fabric i .NET Core

Zbudowaliśmy usługi odpowiadające za kalkulację składki dla wiodącego ubezpieczyciela. Usługi te są wykorzystywane w procesach sprzedaży direct. Projekt obejmował przeniesienie części rozwiązań z wewnętrznej infrastruktury klienta do chmury, oraz stworzenie kilku nowych kalkulatorów. Częścią projektu była także integracja nowych elementów z core’owymi systemami back-office klienta pozostającymi w jego wewnętrznej infrastrukturze.

Ad

Application development w środowisku Azure

Stos technologiczny:

Azure  App Service, Azure SQL, Azure Blob Storage, Azure Queues oraz .NET Framework.

Stworzyliśmy kompleksowy system do monitorowania, prognozowania i optymalizacji zużycia energii

dla przedsiębiorstw.

AD

Azure DevOps w branży reklamowej

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy nowoczesne rozwiązanie Continuous Integration /Continious Development w oparciu o Azure DevOps dla wiodącej firmy w branży reklamowej.

Dlaczego Altkom Experts

Powierzając nam swój projekt, gwarantujemy Ci

Bezpieczeństwo - Altkom Software & Consulting

Bezpieczeństwo

Stale się rozwijamy. Badamy nowe trendy i sprawdzamy je w ramach działań R&D by rekomendować klientom tylko sprawdzone rozwiązania.

Skuteczność - Altkom Software & Consulting

Skuteczność

Stosujemy sprawdzone procesy i metodyki. Łączymy najlepsze praktyk agile z doświadczeniami Cloud Adoption Framework

Jakość - Altkom Software & Consulting

Jakość

Większość naszych specjalistów ma ponad 10 lat doświadczenia. Rozwijamy nasze kompetencje w ramach wewnętrznego LAB-u. Zdobywamy certyfikaty Azure Certified Architect i Developer

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

We all know and love Elasticsearch great full-text query capabilities. But Elasticsearch offers much more great functionalities and aggregations framework […]
Mikrousługi (ang. microservices) to styl architektoniczny zorientowany na szybkość rozwoju oprogramowania, rozumianą jako  liczba funkcjonalności tworzonych w jednostce czasu oraz […]

Umów się na konsultację

Jak możemy Ci pomóc? Napisz do nas na asc@altkomsoftware.pl lub wypełnij formularz.

!
!
!
!
!

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Watch for free

Enter your contact details to receive a link to the recording:

I voluntarily consent to the processing of my personal data for the purposes of the application process (show more) by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (51 Chłodna Street, 00-867 Warsaw), in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RoDO"). I am aware that providing the above personal data is voluntary, but necessary to handle the request, and that I have the right to access the content of my data and the possibility of correcting it, and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

I voluntarily consent to the processing of my personal data for marketing purposes (show more)by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw) and receiving commercial information by electronic means to the e-mail address and telephone number provided by me, in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RODO"), and the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services. I am aware that providing the above personal data is voluntary and that I have the right to access and correct my data and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl