Oprogramowanie

Oprogramowanie

Producent dedykowanego oprogramowania – Software House ASC

  • oprogramowanie na zamówienie

  • dedykowane oprogramowanie bankowe, ubezpieczeniowe i biznesowe

  • audyt oprogramowania & testowanie oprogramowania

  • oprogramowanie dedykowane dla banków i ubezpieczeń i biznesu i przemysłu

  • usługi programistyczne

  • producent i dostawca oprogramowania

Już ponad 20 lat tworzymy oprogramowanie i wspólnie z naszymi Klientami osiągamy sukcesy.

Dowiedz się jak to robimy. Poznaj nasze metody pracy opisane w podejściu Software as a Journey.

proces tworzenia oprogramowania

Software as a journey

Software as a journey

Proces budowy dedykowanego oprogramowania postrzegamy jako wspólną podróż.

Na każdym jej etapie – począwszy od zrozumienia celu projektu, projektowania architektury, po wdrożenie i utrzymanie systemu – stosujemy tylko najskuteczniejsze narzędzia. Systematycznie je dobieramy i aktualizujemy.

Dziś jest to zestaw, który najlepiej wspiera zwinne podejścia, m.in: Event Storming, User Story Mapping, Domain Driven Design czy Continuous Integration i Continuous Delivery. Opisaliśmy je w e-booku “Software as a journey” – czyli jak skutecznie realizować projekty budowy oprogramowania.

Pracując w ten sposób unikamy typowych problemów projektowych, zwiększamy efektywność biznesową Twoich przedsięwzięć i zapewniamy bezpieczeństwo ich pomyślnego zakończenia.

Etapy

1) Zrozumienie celu projektu – analiza wymagań

Na tym etapie przekonujesz się, że rozumiemy Twoje potrzeby oraz wiemy kto i w jakim celu będzie używał budowanego rozwiązania. Upewniasz się, że znamy swoją rolę w przedsięwzięciu – konsultanta lub wykonawcy systemu. Nasze zespoły poznają się lepiej. Budujemy wspólny język, którego używamy przez cały czas trwania projektu.

Więcej
Osiągamy to, ponieważ od początku projektu rozmawiamy z Twoimi ekspertami.

Podczas wspólnych warsztatów poznajemy specyfikę Twojej działalności (domenę) i potwierdzamy z Tobą, że rozumiemy ją tak samo. Budujemy obraz oczekiwanego przez Ciebie systemu, zaznaczając które jego części lub procesy są dla Ciebie najważniejsze. Omawiamy je następnie z Twoimi ekspertami, opisując oczekiwany przebieg interakcji użytkownika z systemem oraz współpracy z innymi rozwiązaniami informatycznymi. Spisujemy kluczowe przykłady opowiadające jak klient lub użytkownik korzysta z systemu.

analiza wymagań
 
tworzenie i testowanie oprogramowania
 

2) Przełożenie zdobytej wiedzy na system – development i testy

Upewniasz się, że system zaczyna realizować Twoje cele biznesowe. Regularnie otrzymujesz do testowania i akceptacji kolejne gotowe funkcjonalności. Widzisz już, że nowe rozwiązanie szybko przyniesie Ci oczekiwaną wartość biznesową.

Więcej
Praca toczy się zgodnie z omówionymi wcześniej priorytetami. Powstają kolejne fragmenty systemu, które od razu przekazujemy Ci do sprawdzenia. Development przebiega stabilnie i przewidywalnie, niemal bezbłędnie. Jest to możliwe dzięki wspólnie ustalonym kryteriom akceptacji poszczególnych funkcji, których to kryteriów używamy także do budowania testów. Sam proces testowania odbywa się na bieżąco i automatycznie – po każdym dodaniu fragmentu kodu do systemu od razu otrzymujemy informację zwrotną o poprawności jego działania.

Dzięki temu, przekazywana do sprawdzenia funkcjonalność pozbawiona jest większości technicznych i merytorycznych błędów.

 

3) Przekazanie systemu użytkownikom – wdrożenie

Przyświeca nam tu jeden cel – aby Twój biznes mógł jak najszybciej używać nowej funkcjonalności. Odbierasz ją regularnie i sprawnie, bez nieoczekiwanych zdarzeń, opóźnień i błędów. Działające rozwiązanie zaczyna przynosić realne korzyści biznesowe.

Więcej
Aby to było możliwe, automatyzujemy poszczególne kroki wdrożenia systemu – między innymi infrastrukturę oraz procesy ciągłego dostarczania poszczególnych fragmentów systemu. Dzięki temu środowisko Twojego projektu powstaje w ciągu kilku minut, a w przypadku zmian czy błędów możliwa jest szybka reakcja i ich naprawa.

Dzięki zautomatyzowanej instalacji, nowe funkcje możesz sprawdzić od razu po ich wprowadzeniu na wersji testowej systemu. Po otrzymaniu Twojej akceptacji, natychmiast udostępniamy je użytkownikom.

 
system IT
 
usługi IT
 

4) Rozwój i utrzymanie systemu

Wiesz, że dobrze znamy Twoje rozwiązanie i domenę biznesową. Ufasz naszemu zespołowi i metodom pracy. Jesteś przekonany, że przekazując nam system w utrzymanie i rozwój zyskasz przestrzeń dla siebie i swoich pracowników na zadania koncepcyjne rozwijające Twój biznes.

Więcej
Od początku projektowania Twojego systemu dbamy o to, by w przyszłości łatwo można go było utrzymywać i rozwijać. Znamy specyfikę Twojej firmy, najważniejsze procesy i cele biznesowe oraz używane technologie. Dzięki temu, możemy zapewnić wysoką sprawność operacyjną utrzymywanych systemów.

Wspólnie z Tobą szukamy nowych dróg wspierających wzrost Twojego biznesu. Posługujemy się przy tym sprawdzonymi technikami i narzędziami, w tym naszą autorską metodą generowania innowacyjnych pomysłów Altkom Inventive Meetings (AIM). Kluczowym jej elementem są wspólne warsztaty, których celem jest zburzenie utartych schematów i definicji i wykreowanie idei nowych, realnych do wdrożenia w Twojej firmie.

Korzyści

minus ikonka Nieudane projekty

plus ikonka Software as a journey

Zespół

dwa oddzielnie zespoły – brak zaufania
wzajemne pretensje
szukanie winnych
jeden zespół pracujący na wspólny cel – zaufanie
nastawienie na szukanie rozwiązań

Komunikacja

nieporozumienia uspójnienie języka i pojęć
wzajemne zrozumienie

 

Cel projektu

różnie rozumiany jasny, jednakowo rozumiany
prawidłowo interpretowane i cyklicznie aktualizowane priorytety

Przygotowanie projektu

nie uwzględnia zmienności otoczenia biznesowego
często skupia się na stronie IT
wymaga posiadania od początku projektu  wizji całego systemu
otwartość na zmiany w projekcie i w biznesie klienta
nie trzeba od początku znać odpowiedzi na wszystkie pytania

Prace projektowe

brak wiedzy o postępach w projekcie
długi czas oczekiwania na pierwsze efekty
zbyt późne odkrywanie błędów
niepewność co do wyników projektu
regularna obserwacja efektów
możliwość szybkiego, bieżącego reagowania na błędy
możliwe zmiany priorytetów biznesowych

Uruchomienie systemu

opóźnione
ujawnia błędy lub konieczność wprowadzenia zmian pod wpływem zmian w otoczeniu biznesowym firmy
przewidywalne
brak zaskakujących błędów
efekty zgodne z oczekiwaniami

Utrzymanie i rozwój

dotyczy tylko strony technicznej systemów poza opieką techniczną, dostawcy zależy na wzroście biznesu Klienta
szuka i podpowiada nowe możliwości rozwoju

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia przez Altkom Software & Consulting Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zgłoszenia. Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Altkom Software & Consulting Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl