Jak pracujemy

Przy wyborze metodyk zwracamy uwagę na te, które wzmacniają pracę grupową a naszym Klientom gwarantują przewidywalność i efektywną realizację ich celów biznesowych. Umiejętność budowania i utrzymywania adekwatności procesu wytwórczego, zawdzięczamy naszym kompetencjom oraz doświadczeniu dzięki któremu stajemy się coraz lepsi.

Nasza praca jest uporządkowana, dobrze zdefiniowana i właściwie skorelowana z celami biznesowymi Klientów. Dzięki połączeniu wytrwałości i kreatywności nasze rozwiązania działają przez lata, są aktualne (aktualizowane) technologicznie i nadal się rozwijają.

Stosujemy najnowocześniejsze, mainstreamowe technologie, które dają Klientom pewność efektywnego wykonania aplikacji oraz możliwość dalszego rozwoju dzięki między innymi dostępności specjalistów na rynku pracy.

W porozumieniu z Klientami możemy także stosować niszowe rozwiązania lub starsze wersje technologii. W takich przypadkach proponujemy ścieżki efektywnej i bezpiecznej migracji technologicznej, pozwalającej rozwiązaniom odzyskać świeżość przy zachowaniu biznesowej skuteczności.

Technologie

Java (Spring / JPA / Hibernate / Spring Boot / Spring Cloud)
.NET (ASP.NET MVC / WebAPI / WCF / WinForms / Azure)
Web (Angular / ReactJS / Webpack / Grunt / Gulp / Bower / Jess / Sass)
DB (Oracle / MS SQL Server / PostgreSQL)
Test (TestLink / JIRA / Bugzilla / Selenium / Protractor / Geb / Spock)
Mobile (Apache Cordova / Xamarin / Android SDK / iOS)
Analysis (Specification By Example / UML / BPMN / EA / Balsamiq)
Architecture (DDD / CQRS / Microservices / API / Event-driven / Serverless)

Proces rekrutacji

Rekrutacja zdalna
Jedno spotkanie, możliwość rekrutacji zdalnej
testy merytoryczne
mniej niż 2 godziny na rozmowę i testy merytoryczne
informacja
informacja - w jakie umiejętności warto inwestować
odpowiedź
odpowiedź - zawsze i każdemu!

Rozwój

Wszyscy nasi specjaliści mają czytelne ścieżki rozwoju. Wiedzą, jakich kompetencji oczekujemy na poszczególnych stanowiskach. Oprócz zdefiniowania celów rozwojowych, organizujemy wewnętrzne fora wymiany wiedzy i doświadczeń służące dzieleniu się pomysłami. Regularnie udzielamy sobie informacji zwrotnej na temat jakości, standardów i efektywności naszej pracy. Rozwojowi kompetencji, dedykujemy 20 dni w roku. Jest to czas na naukę nowych technologii i prace R&D w projektach Proof Of Concept. Dzięki temu, jesteśmy stale gotowi do realizacji projektów w najnowocześniejszych technologiach.

Oferty pracy