Technologie wykorzystywane przy tworzeniu dedykowanego oprogramowania – Software House ASC

Home / Pracuj z nami / Technologie wykorzystywane przy tworzeniu dedykowanego oprogramowania – Software House ASC

Technologie wykorzystywane przez Software House ASC:

 

technologie programowaniaJęzyk programowania Java (Spring, JPA, Hibernate, Spring Boot, Spring Cloud)

Jest to jeden z najpopularniejszych języków programowania, który umożliwia programowanie obiektowe przez typy generyczne, kolekcje, wyrażenia lambda, projektowanie interfejsów użytkownika itd. Tworząc dedykowane oprogramowanie używamy m. in.: Spring, JPA, Hibernate, Spring Boot, Spring Cloud.

 

Technologia programowania .Net Framework (ASP.NET MVC, WebAPI, WCF, WinForms, Microsoft Azure)

W technologii .Net Framework (w skrócie używane jako .Net) oprogramowanie może być pisane w jednym z wielu języków, np.: C++ / CLI, C#, F#, J#, Delphi 8 dla .Net, Visual Basic .NET, dlatego też .Net nie jest bezpośrednio związana z żadnym konkretnym językiem programowania, a jej zadaniem jest zarządzanie różnymi elementami systemu, np.: kodem aplikacji, pamięcią i/lub zabezpieczeniami. W ramach .NET ASC wykorzystuje m .in.: ASP.NET MVC, WebAPI, WCF, WinForms, Microsoft Azure.

 

Oprogramowanie Web (Angular, ReactJS, Webpack, Grunt, Gulp, Bower, Jess, Sass)

Software House Altkom SC tworzy dedykowane WEB-oprogramowanie oraz aplikacje internetowe wykorzystując m. in.: Angular, ReactJS, Webpack, Grunt, Gulp, Bower, Jess, Sass.

 

Bazy danych / Database (Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL)

W ramach usług programistycznych ASC oferuje dedykowane systemy zarządzania bazami danych (DB). Wykorzystywane są m. in.: Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL.

 

Test – narzędzia do zarządzania testami (TestLink, JIRA, Bugzilla, Selenium, Protractor, Geb, Spock)

ASC tworzy i obsługuje zaawansowane narzędzia do zarządzania testami, oprogramowanie automatyzacji testów, raportowania błędów w środowisku testowym itd. W tym celu wykorzystywane są m. in.: TestLink, JIRA, Bugzilla, Selenium, Protractor, Geb, Spock.

 

Oprogramowanie Mobile (Apache Cordova, Xamarin, Android SDK, iOS)

ASC tworzy aplikacje na urządzenia mobilne za pomocą CSS3, HTML5, JavaScript, w tym również Apache Cordova, Xamarin, Android SDK, iOS. Wersje mobilne oprogramowania biznesowego są już standardem usług projektowo-programistycznych, co jest podyktowane wymaganiami współczesnego społeczeństwa, co raz bardziej korzystającego z rozwiązań mobilnych.

 

Technologia Analysis (Specification By Example, UML,  BPMN, EA, Balsamiq)

Analysis stosowana jest w kontekście elastycznych metod tworzenia oprogramowania, zarządzania wymaganiami i testów funkcjonalnych. W ramach Analysis używane są m. in.: Specification By Example, UML,  BPMN, EA, Balsamiq.

 

Architecture / Architektura programowania (DDD, CQRS, Microservices, API, Event-driven, Serverless)

Architektura programowania to model programowania stosowany do konstruowania programów i aplikacji opartych na architekturze. Jest to zaawansowane rozwiązanie IT, w wydaniu ASC stosowane dla dużych podmiotów z sektora finansowego, ubezpieczeniowego oraz przemysłowego. W ramach Architecture używa się m. in.: DDD, CQRS, Microservices, API, Event-driven, Serverless.