Digital Product Center

To platforma procesowa dla sprzedaży produktów bankowych i wsparcia obsługi klienta w kanałach elektronicznych: portal, online & mobile banking, call center, IVR.

Rozwiązanie umożliwia

1.

Definiowanie oferty produktowej i wystawienie jej w wybranym kanale elektronicznym i call center.

2.

Projektowanie i prowadzenie pełnego procesu sprzedaży produktów bankowych, aż do podpisania umowy i aktywacji produktu przez Klienta.

3.

Sprzedaż większości produktów bankowych, zarówno w ramach procesów tzw. ‘onboarding-owych’ dla pozyskiwania nowych klientów, jak i procesów x-sell-owych – dla obecnych klientów Banku.

4.

Zarządzanie całym procesem przepływu danych i weryfikacji w systemach wewnętrznych Banku.

5.

Wsparcie pracowników Banku, w bieżącej obsłudze procesów biznesowych i kontakcie z klientem, na każdym etapie procesu sprzedaży.

Moduły

Market

Market

serwis internetowy (ze wsparciem RWD) nastawiony na akwizycję nowych klientów i sprzedaż produktów bankowych, zapewniający zarządzanie treścią (CMS) i prezentację oferty wraz narzędziami do symulacji, kalkulacji i porównania różnych produktów finansowych, a następnie przejścia do formularzy online.

Katalog produktów

Katalog produktów

rozszerzalny konfigurator produktów zapewniający zarządzanie produktami bankowymi i ich przygotowanie do procesów sprzedażowych m.in. tworzenie typów, kategorii, cech produktów
oraz „pakietów produktowych” do sprzedaży np. rachunek rozliczeniowy z kartą płatniczą.

Katalog produktów
Generator dokumentów

Generator dokumentów

konfiguracja szablonów wydruków i umów.

Formularz online

Formularz online

graficzny edytor formularzy i mechanizm generowanie wniosków online, ze wsparcie RWD (Responsive Web Design) dla urządzeń mobilnych.

Silnik i Modeler BPMN

Silnik i Modeler BPMN

definiowanie i projektowanie procesów biznesowych, w oparciu o graficzny modeler i silnik procesów wg standardu BPMN 2.0.

Aplikacje Front Office i Back-Office

Aplikacje Front Office i Back-Office

obsługa i zarządzanie procesami biznesowymi w ramach dedykowanych zespołów w Banku (BPMN Tasklist & BPMN Cockpit).

Aplikacje Front Office i Back-Office
Dashboard

Dashboard

analizy i raportowanie, informacja zarządcza oraz obsługa klienta przez call center / oddział.

Wyróżniki

 • market produktowy z zaawansowanym systemem zarządzania treścią
 • konfigurowalny i rozszerzalny katalog produktów
 • silnik procesów zgodny ze standardem BPMN 2.0
 • pełna kontrola stanu procesu i stopnia zaawansowania wnioskowania
 • wewnętrzna szyna integracyjna i wsparcie dla SOA/WebServices/REST
 • system oparty o rozwiązania z otwartym kodem
 • możliwość wykupienia wsparcia na produkty stron trzecich
 • zintegrowany system raportowy
 • generator dokumentów z mechanizmami dynamicznej modyfikacji szablonów
 • aplikacje biznesowe typu Dashboard dla różnych grup pracowników Banku
 • architektura SOA
 • technologia RWD, omnikanałowość i wielokontekstowość
hit roku gazeta bankowa
Produkt uzyskał rekomendację Gazety Bankowej.

Skontaktuj się z nami

ALTKOM SOFTWARE & CONSULTING Sp. z o.o.

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Telefon: (+48) 22 460 99 31

E-mail: asc@altkom.pl

*Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia przez Altkom Software & Consulting Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zgłoszenia. Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Altkom Software & Consulting Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Świadom(a) jestem faktu, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Software House

oprogramowanie dedykowane dla banków

producent oprogramowania bankowego

dostawca oprogramowania dla banków

system bankowości internetowej/elektronicznej

zintegrowane bankowe systemy informatyczne

bankowe systemy informatyczne

dedykowane oprogramowanie bankowe

oprogramowanie dla bankowości

systemy informatyczne w zarządzaniu bankiem

oprogramowanie do sprzedaży produktów bankowych

platforma bankowości cyfrowej

platforma mobile banking

platforma sprzedaży produktów bankowych

dostawca platformy bankowości cyfrowej

dostawca platformy bankowości elektronicznej

system sprzedaży online produktów bankowych

dostawca platformy bankowości mobilnej

dostawca platformy mobile banking

bankowość online oprogramowanie

producent platformy bankowości cyfrowej

producent platformy bankowości elektronicznej

producent platformy bankowości internetowej

producent platformy bankowości mobilnej

producent platformy mobile banking

dostawca platformy bankowości internetowej

dostawca oprogramowania/rozwiązań mobile banking

dostawca systemu mobile banking

rozwiązania/oprogramowanie mobile banking

rozwiązania it dla banków