Rozwiązania

Opowiedz nam o swoim problemie. Znajdziemy optymalne rozwiązanie.

Umów się na konsultację
Rozwiązania - Altkom Software & Consulting

W jakim sektorze szukasz rozwiązań?

Ubezpieczenia - Altkom Software & Consulting

Ubezpieczenia

Bankowość - Altkom Software & Consulting

Bankowość

Farmacja - Altkom Software & Consulting

Farmacja

Automotive - Altkom Software & Consulting

Automotive

Przemysł - Altkom Software & Consulting

Przemysł

Ubezpieczenia

Budujemy rozwiązania dla całej gamy produktów ubezpieczeniowych: majątkowych i życiowych. Naszymi systemami wspieramy sprzedaż i administrację polis, likwidacje szkód, assistance i obsługę Klientów. Dzięki projektom w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych znamy różnorodne, specyficzne modele zarządzania i rozliczeń stosowane w ubezpieczeniach zdrowotnych.

Centralny system ubezpieczeniowy w TUW Pocztowe

W ciągu 3 lat pracy z systemem White Label, Klient uzyskał wzrost przypisu o ponad 250%.

Wdrożyliśmy centralny system White Label do obsługi wszystkich ubezpieczeń Towarzystwa. Zbudowaliśmy nowoczesne narzędzia do sprzedaży dla sieci własnej i zewnętrznej.

Zobacz White Label

Centralny system ubezpieczeniowy - Altkom Software & Consulting

Cyfryzacja procesów - Altkom Software & Consulting

Cyfryzacja procesów w Cardif Polska SA

Wdrożenie na platformie Camunda procesów windykacji, reklamacji i oceny medycznej ubezpieczonego (underwriting).
Cyfryzacja uniwersalnej, dostępnej dla różnych systemów dziedzinowych usługi wysyłki korespondencji kanałami (SMS, e-mail, pismo); wyboru szablonu korespondencji i jej archiwizację.

Digital Product CenterZobacz Camunda

System bancassurance do kompleksowej sprzedaży oraz obsługi produktów Credit Agricole Ubezpieczenia.

Wdrożenie systemu obejmującego: moduł sprzedażowy dla produktów życiowych i majątkowych, moduł zarządzania polisami oraz centrum likwidacji szkód.
System jest wykorzystywany produkcyjnie w ponad 500 placówkach bankowych w całym kraju.

Insurance Sales Solution

Cyfryzacja procesów - Altkom Software & Consulting

Inne wdrożenia

Logo AVIVA - Altkom Software & Consulting
Logo Credit Agricole - Altkom Software & Consulting
Logo Allianz - Altkom Software & Consulting
Logo VIG - Altkom Software & Consulting
Logo UNIQUA - Altkom Software & Consulting
Logo AXA - Altkom Software & Consulting
Logo Nationale Nederlanden - Altkom Software & Consulting
Logo AEGON - Altkom Software & Consulting
Logo Skandia - Altkom Software & Consulting
Logo Mondial Assistance - Altkom Software & Consulting
Logo BNP Paribas - Altkom Software & Consulting
Logo Ubezpieczenia Pocztowe - Altkom Software & Consulting
Logo Concordia - Altkom Software & Consulting

Konsultant - Altkom Software & Consulting

Skonsultuj z nami rozwiązanie dla Ciebie.

Umów się na konsultację

Bankowość

Naszymi systemami wspieramy sprzedaż produktów finansowych i obsługę transakcyjną klientów. Oferujemy dedykowane rozwiązania dla banków hipotecznych, jak również aplikacje bankowości internetowej i mobilnej oraz kompleksowe systemy do sprzedaży w kanałach cyfrowych.

Bankowość cyfrowa dla BNP Paribas.

Wdrożyliśmy i rozwijamy platformę Digital Product Center wspierającą kanały cyfrowe (internet, mobile) w zakresie: modelowania i zarządzania ofertą produktową Banku dla klientów detalicznych; obsługi procesów sprzedażowych i akwizycyjnych związanych z oferowaniem produktów bankowych; zarządzania i monitorowania przebiegu procesów biznesowych wraz z dostarczaniem raportów i informacji zarządczych.

Digital Product Center

Procesy - Altkom Software & Consulting

Rozwiązanie dla mBanku hipotecznego

Wdrożyliśmy system obsługi rejestru zabezpieczeń listów zastawnych oraz generowania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych.
System umożliwia generowanie raportów oraz udostępnia dodatkowe funkcjonalności, jak np. podręczna baza wiedzy czy obsługa powiadomień.

Rejestr Zabezpieczenia Listów Zastawnych

System sprzedaży w kanałach cyfrowych

System DPC obsługujący procesy biznesowe zamodelowane w Camunda BPMN. Obsługuje on
każdy z procesów w ramach dedykowanego frontu, z którego korzystają klienci zewnętrzni.
System umożliwia efektywną obsługę i sprzedaż różnych produktów (pożyczki, leasing) w kanale cyfrowym.

Digital Product CenterCamunda

Cyfryzacja procesów - Altkom Software & Consulting

Inne wdrożenia naszych rozwiązań

Logo citi - Altkom Software & Consulting
Logo Santander - Altkom Software & Consulting
Logo Raiffeisen Bank - Altkom Software & Consulting
Logo BNP Paribas - Altkom Software & Consulting
Logo ING - Altkom Software & Consulting
Logo Bank BPS - Altkom Software & Consulting
Logo mBank - Altkom Software & Consulting
Logo Pocztowa Agencja Usług Finansowych - Altkom Software & Consulting
Logo PKOBP - Altkom Software & Consulting

Konsultant - Altkom Software & Consulting

Skonsultuj z nami rozwiązanie dla Ciebie.

Umów się na konsultację

Przemysł

Nasza oferta dla przemysłu i firm produkcyjnych obejmuje między innymi digitalizację i optymalizację procesów sprzedaży oraz realizacji zamówień. Wspieramy również przedsiębiorstwa poprzez dostarczanie rozwiązań mających na celu poprawę efektywności procesów wewnętrznych oraz modernizację architektury systemowej i aplikacyjnej. Pomagamy współtworzyć i realizować strategię budowania przewagi konkurencyjnej przy wykorzystaniu najnowszych technologii.

Digitalizacja sprzedaży i realizacji zamówień w firmach produkcyjnych

Automatyzujemy i optymalizujemy procesy sprzedaży i realizacji zamówień w oparciu o dedykowane firmom produkcyjnym rozwiązanie, dostosowane do indywidualnych potrzeb i procesów danego przedsiębiorstwa. Umożliwiamy pełną digitalizację działań operacyjnych związanych z komunikacją z klientami, procesowaniem i zarządzaniem zamówieniami, kontraktami oraz transportem.

Więcej o rozwiązaniu

Digitalizacja procesów sprzedaży i zamownie ikona z ramką

Usprawnienie i automatyzacja procesów wewnętrznych ikona z ramką

Usprawnienie i automatyzacja procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa

Wspólnie z klientami analizujemy i identyfikujemy kluczowe procesy, które wymagają optymalizacji i wsparcia rozwiązaniami technologicznymi. Pomagamy firmom współtworzyć strategię digitalizacji, usprawniania i automatyzacji procesów. Zależnie od sytuacji i potrzeb, wdrażamy rozwiązania klasy BPM (Business Process Management)
oraz platformy i narzędzia robotyzacji procesów (RPA, Robotic Process Automation).

Więcej o rozwiązaniu

Modernizacja i wymiana aplikacji dziedzinowych

Jesteśmy partnerem w opracowaniu i realizacji docelowej, nowoczesnej i nadążającej za potrzebami biznesu architektury systemowej lub aplikacyjnej. Mamy opracowane i sprawdzone podejście do procesu wymiany przestarzałych rozwiązań i aplikacji, bez blokowania bieżącej działalności firmy oraz przy uwzględnieniu planów, wizji i strategii przedsiębiorstwa, z którym pracujemy.

Więcej o rozwiązaniu

Modernizacja i wymiana aplikacji dziedzinowych_ikona z ramką

Konsultant - Altkom Software & Consulting

Skonsultuj z nami rozwiązanie dla Ciebie.

Umów się na konsultację

Pracujemy również dla:

Naszymi usługami i rozwiązaniami wspieramy w budowaniu przewag rynkowych przedsiębiorstwa z różnych branż.

Logo delfarma - Altkom Software & Consulting
Logo Grupa Luxmed - Altkom Software & Consulting
Logo Medicover - Altkom Software & Consulting
Logo Kowal - Altkom Software & Consulting
Logo BP - Altkom Software & Consulting
Logo Valeo - Altkom Software & Consulting
Logo seris Konsalnet - Altkom Software & Consulting

Zobacz także inne nasze rozwiązania

Camunda - Altkom Software & Consulting

Optymalne rozwiązanie automatyzacji pracy w Twojej firmie.

Camunda

Utrzymanie - Altkom Software & Consulting

Diagnoza Twoich rozwiązań IT. Zalecenia zmian możliwe do natychmiastowego wdrożenia w praktyce.

Audyty IT

Metodyka - Altkom Software & Consulting

Skuteczne sposoby na obniżenie kosztów utrzymania i rozwoju systemów legacy w dłuższej perspektywie.

Utrzymanie systemów i aplikacji

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Programista według Wikipedii, to osoba pisząca programy komputerowe w języku programowania, inaczej developer, koder. Co naprawdę się kryje w zawodzie programisty? Czy programowanie ogranicza się tylko do […]

Niejednokrotnie menadżerowie z działów IT zastanawiają się co mogą zrobić bardziej efektywnie w obszarze infrastruktury. Szukają rozwiązań oraz panaceum na […]

Chmura stała się źródłem i stymulatorem innowacji, stwarzając firmom niemal nieograniczone możliwości. Przedsiębiorstwa zyskały możliwość szybszego wprowadzania zmian i rozwijania […]

Umów się na konsultację

Jak możemy Ci pomóc? Napisz do nas na asc@altkomsoftware.pl lub wypełnij formularz.

Piotr Mazur - Altkom Software & Consulting

Piotr Mazur

Head of Growth w Altkom Software & Consulting

Ekspert w rozpoznawaniu potrzeb klientów biznesowych oraz dopasowywania optymalnych rozwiązań IT. Odpowiada za rozwój oferty ASC.

asc@altkomsoftware.pl

!
!
!
!
!

 

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Watch for free

Enter your contact details to receive a link to the recording:

I voluntarily consent to the processing of my personal data for the purposes of the application process (show more) by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (51 Chłodna Street, 00-867 Warsaw), in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RoDO"). I am aware that providing the above personal data is voluntary, but necessary to handle the request, and that I have the right to access the content of my data and the possibility of correcting it, and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

I voluntarily consent to the processing of my personal data for marketing purposes (show more)by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw) and receiving commercial information by electronic means to the e-mail address and telephone number provided by me, in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RODO"), and the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services. I am aware that providing the above personal data is voluntary and that I have the right to access and correct my data and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl