Smart Decoupling z Camundą

Rozwijaj systemy legacy w nowy sposób

Porozmawiajmy o Twoim projekcie
Smart Decoupling z Camundą

Jeśli Twój biznes szybko się zmienia, a Twój kluczowy system:

Jest oparty o przestarzałe technologie, dla których trudno pozyskać specjalistów

jest oparty o przestarzałe technologie, dla których trudno pozyskać specjalistów

Opóźnia tempo dostosowania do nowych potrzeb biznesowych lub koszty zmian są wysokie

opóźnia tempo dostosowania do nowych potrzeb biznesowych lub koszty zmian są wysokie

Uniemożliwia pomiar i monitoring procesów oraz ich optymalizację

uniemożliwia pomiar i monitoring procesów oraz ich optymalizację

Nie obsługuje wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu

nie obsługuje wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu

Nie uwzględnia potrzeb różnych użytkowników wykonujących różne działania w systemie

nie uwzględnia potrzeb różnych użytkowników wykonujących różne działania w systemie

Nie może być wymieniony w najbliższym czasie

nie może być wymieniony w najbliższym czasie

Nie poddawaj się!

Połącz to co najlepsze ze świata nowoczesnych procesów i starych systemów core,

by wyeliminować ograniczenia techniczne blokujące rozwój Twojego IT i biznesu.

Koncepcja rozwiązania Smart Decoupling z Camundą

Podejście etapowe

Nasze podejście zakłada etapowe wynoszenie procesów biznesowych Klienta ze starych systemów do nowo budowanych aplikacji dziedzinowych odpowiadających za realizację konkretnych procesów (lub ich części).

Aplikacje te będą stopniowo ograniczały rolę starego systemu do np. magazynu danych raportowych, zachowując jego krytyczne funkcje oraz zmniejszając dług technologiczny.

Zapytaj o szczegóły

Wykorzystanie Camunda

Wykorzystanie silnika workflow Camunda pozwoli na szybkie definiowanie procesów w zrozumiałej dla biznesu notacji (BPMN) i zapewni narzędzia do modelowania, uruchamiania oraz monitorowania procesów i przepływu zadań.

Zapytaj o szczegóły

Automatyzacja CI/CD

Wyjęcie poza core systemu nowych procesów umożliwia automatyzację CI/CD na potrzeby szybkiego wdrażania zmian.

Zapytaj o szczegóły

Czas wdrożenia na produkcję

W zależności od złożoności procesu, czas wdrożenia na produkcję pierwszych wersji jest możliwy po około 1,5 miesiąca prac. Podejście minimalizuje przestoje (downtime związany z wdrożeniem) w dostępności aplikacji dla użytkowników.

Zapytaj o szczegóły

Sposób budowy aplikacji dziedzinowych

Aplikacje dziedzinowe budujemy mając na uwadze:

 • nowoczesną architekturę mikrousługową oraz platformę BPMN Camunda
 • otwarte platformy Java lub .NET Core
 • możliwość uruchamiania w środowiskach klasycznych (maszyny wirtualne Linux/Windows) jaki i skonteneryzowanych (Kubernetes/OpenShift).
 • zoptymalizowany UX oparty o przepływ zadań dla każdej grupy użytkowników
 • interfejs użytkownika wykorzystujący nowoczesne rozwiązania typu Single Page Application (SPA) lub Progressive Web Application (PWA) z podejściem mobile-first, z wykorzystaniem framework’ów Angular lub React
 • wbudowanie w system integracyjnej szyny zdarzeń zasilającej danymi stary system i zrealizowanej przy użyciu Apache Kafka lub RabbitMQ
 • podejście Agile – wspólnie z Klientem opracowujemy zakres MVP oraz road mapy rozwoju rozwiązania, pracujemy w krótkich sprintach.

Zapytaj o szczegóły

Dla kogo

Z zalet podejścia Smart Decoupling z wykorzystaniem Camunda BPM skorzystają firmy, których kluczowe systemy:

 • były wdrażane na długo przed erą transformacji cyfrowej
 • z ważnych powodów nie mogą być w całości wymienione
 • dalej rozwijane, powodują jeszcze większą złożoność architektury, gorszą wydajność oraz większe zadłużenie techniczne.
 • spowalniają szybkie wprowadzanie innowacji, tworzenie automatyzacji.
 • powodują stagnację rozwoju IT

Wybrane projekty

TU

Towarzystwo Ubezpieczeniowe

Case “sieć sprzedaży”

Wyzwanie:

Stworzenie koncepcji najkorzystniejszego dla Klienta rozwiązania, automatyzującego ważny proces biznesowy poza systemem core’owym. Dług technologiczny, duża złożoność oraz wysokie koszty rozwoju głównego systemu, uniemożliwiały jego rozbudowę o nowe potrzebne funkcje.

Czytaj więcej

Opis problemu Klienta:

Zarządzanie siecią agencyjną jest jednym z kluczowych procesów Klienta. Dotychczas był on w większości realizowany manualnie. Wymiana informacji pomiędzy agencjami a Centralą odbywała się za pomocą emaila, a umowy tworzono w MS Word. Te same dane ewidencyjne rejestrowano najpierw w archaicznym systemie głównym do obsługi polis, a następnie w systemie RPU (Rejestr Pośredników Ubezpieczeniowych) służącym do zgłaszania Agentów i OFWCA w KNF. Realizacja poszczególnych czynności w procesie była czasochłonna oraz narażona na kosztowne błędy ludzkie.

Nasze rozwiązanie:

Polegało na wyniesieniu funkcjonalności obsługi agentów do zewnętrznego rozwiązania używającego jako jednego z komponentów silnika workflow Camunda wraz z jego pełną automatyzacją i kompletną obsługą w nowym systemie. Informacje obejmujące stare dane zostały zmigrowane z podstawowego systemu. Dzięki takim działaniom proces stał się zarządzany i monitorowany na każdym etapie.

Korzyści dla Klienta:

Uwolnienie core’owej aplikacji od realizacji fragmentów tego procesu i osadzenie go w całości w nowej aplikacji, pozwoliło na jego pełną automatyzację, monitoring i kontrolę.  Ponad ośmiokrotnie zmniejszyła się liczba błędów.  Klient obniżył ryzyko długu technologicznego kluczowego systemu bez konieczności jego wymiany. Biznes zyskał elastyczność i nową jakość pozwalającą w szybkim tempie optymalizować zarządzanie siecią Agentów.

Schowaj
IF

Instytucja Finansowa

Case “obsługa posprzedażowa”

Wyzwanie:

Zaproponowanie rozwiązania, które pozwoliłoby Klientowi ujednolicić i zautomatyzować proces po sprzedażowy realizowany w kilku różnych systemach w warunkach decyzji Klienta o wygaszeniu kilku z tych systemów.

Czytaj więcej

Opis problemu Klienta:

Proces po sprzedażowy w zakresie obsługi zmian typu: dane klienta czy parametry produktu po jego zakupie nie był ustandaryzowany. Cały ciężar wprowadzania tego typu zmian, pomimo posiadania kanału partnerskiego, spoczywał wyłącznie na pracownikach instytucji. Dodatkowo odbywało się to w kilku różnych, niepowiązanych ze sobą systemach. Przy rosnącej sprzedaży i liczbie klientów, generowało to coraz więcej problemów i frustracji. Liczne nieścisłości w danych, brak standardów jakościowych w realizacji dyspozycji klientów wymagały szybkiej zmiany.

Nasze rozwiązanie:

Zaproponowaliśmy zbudowanie na platformie Camunda, prostego, spójnego i pełnego procesu posprzedażowego z automatycznym przekazaniem informacji o zmianach do pozostałych systemów, zapewniających monitoring i płynną obsługę zadań przydzielanych pracownikom.

Korzyści dla Klienta:

Zbudowana aplikacja okazała się rozwiązaniem wielu problemów, także tych, które wcześniej wydawały się poza zakresem projektu. Wdrożenie, a także wykorzystywanie ujednoliconego procesu przyczyniły się do zapewnienia spójności danych (również tych historycznych). Zaangażowanie bezpośrednio w intuicyjny prosty proces nowych użytkowników umożliwiło usunięcie wąskich gardeł, a monitorowanie procesu oraz terminowości zmniejszyło 10-krotnie ilość zadań zrealizowanych po terminie.

Schowaj

Korzyści dla Klienta

eliminacja wymiany informacji poza systemem – pełna automatyzacja procesu
optymalizacja procesów dzięki możliwości ich mierzenia i monitoringu
większa elastyczność i szybkość reakcji IT na nowe potrzeby biznesu
stopniowa eliminacja długu technologicznego przy zachowaniu wartości starego systemu
większe bezpieczeństwo środowiska IT przy zminimalizowanych inwestycjach

.

Dlaczego my?

zapewnimy ciągłość działania Twoich rozwiązań IT   - potrafimy łączyć świat technologii legacy z nowoczesnymi rozwiązaniami klasy enterprise

zapewnimy ciągłość działania Twoich rozwiązań IT   – potrafimy łączyć świat technologii legacy z nowoczesnymi rozwiązaniami klasy enterprise

 

nie wywrócimy do góry nogami Twojej architektury IT - etapami i bezpiecznie uelastycznimy Twoje systemy w najbardziej dynamicznie zmieniających się obszarach biznesu

nie wywrócimy do góry nogami Twojej architektury IT – etapami i bezpiecznie uelastycznimy Twoje systemy w najbardziej dynamicznie zmieniających się obszarach biznesu

rozumiemy procesy naszych Klientów oraz potrafimy je odkrywać - zautomatyzowaliśmy dziesiątki procesów w projektach dla Klientów z różnych branż

rozumiemy procesy naszych Klientów oraz potrafimy je odkrywać – zautomatyzowaliśmy dziesiątki procesów w projektach dla Klientów z różnych branż

posiadamy doświadczony zespół techniczny oraz ekspertów domenowych

posiadamy doświadczony zespół techniczny oraz ekspertów domenowych

pracujemy w modelu zwinnym – w kilka tygodni dostarczymy pierwszą wersję działającej aplikacji (MVP)

pracujemy w modelu zwinnym – w kilka tygodni dostarczymy pierwszą wersję działającej aplikacji (MVP)

 

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Od dawna naturalną strategią zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji są testy penetracyjne. Ciągły rozwój różnych technik ataków ujawnia jednak niedomagania takiego podejścia. […]
Przy systemach legacy często, jeśli nie zawsze, spotykamy się z pojęciem „dług technologiczny”. Najprościej mówiąc, oznacza on nagromadzenie wielu zróżnicowanych […]
21/01/2021

Migracja systemu w firmie: kiedy i jak?

Case Studies
Technologie
Migracja systemu, a nawet sama decyzja o niej, nigdy nie jest prosta. Wymaga analizy, zarówno od strony korzyści biznesowych, jak […]

Umów się na konsultację

Jak możemy Ci pomóc? Napisz do nas na asc@altkomsofware.pl lub wypełnij formularz.

!
!
!
!
!

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Watch for free

Enter your contact details to receive a link to the recording:

I voluntarily consent to the processing of my personal data for the purposes of the application process (show more) by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (51 Chłodna Street, 00-867 Warsaw), in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RoDO"). I am aware that providing the above personal data is voluntary, but necessary to handle the request, and that I have the right to access the content of my data and the possibility of correcting it, and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

I voluntarily consent to the processing of my personal data for marketing purposes (show more)by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw) and receiving commercial information by electronic means to the e-mail address and telephone number provided by me, in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RODO"), and the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services. I am aware that providing the above personal data is voluntary and that I have the right to access and correct my data and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl