Event Storming – innowacja w projektach IT

Event Storming – innowacja w projektach IT

Blog
Pierwszym skojarzeniem, jakie przywodzi na myśl określenie „Event Storming”, jest znana metoda grupowego generowania pomysłów, czyli „brainstorming”. Choć można odnaleźć kilka cech wspólnych dla obu terminów (spotkanie w grupie, kreatywny charakter aktywności), to różnica tkwi w ich przeznaczeniu i sposobie wykorzystania. Event Storming to przede wszystkim narzędzie umożliwiające uzyskanie wiedzy i zrozumienie na czym polega […]
Read More
Innovating in what you do with AIM methodology

Innovating in what you do with AIM methodology

Blog
We all like being given gifts. Some of them quickly disappear from our lives and memories. Some of them stay with us longer. Some of them change the way we live and the way we interact with the others, in our private lives and in our business incarnation. During our workshop at Sales and Marketing […]
Read More