Tag: Analityk

W tym miejscu dzielimy się z Wami naszą wiedzą i doświadczeniem.

Analityk - Alktom Software & Consulting

W poprzednim artykule opisaliśmy role, metody pracy i narzędzia, które są stosowane w codziennej pracy przez analityków. Na przykładzie kilku […]

Rola analityka Rola analityka we współczesnym software house uległa istotnemu przedefiniowaniu w odniesieniu do tradycyjnego modelu rozwoju oprogramowania, gdzie analityk […]