Event Storming – innowacja w projektach IT

Event Storming – innowacja w projektach IT

Blog
Pierwszym skojarzeniem, jakie przywodzi na myśl określenie „Event Storming”, jest znana metoda grupowego generowania pomysłów, czyli „brainstorming”. Choć można odnaleźć kilka cech wspólnych dla obu terminów (spotkanie w grupie, kreatywny charakter aktywności), to różnica tkwi w ich przeznaczeniu i sposobie wykorzystania. Event Storming to przede wszystkim narzędzie umożliwiające uzyskanie wiedzy i zrozumienie na czym polega […]
Read More
Dlaczego chcemy uczyć maszyny, czyli kilka słów o machine learning

Dlaczego chcemy uczyć maszyny, czyli kilka słów o machine learning

Blog
Jeszcze kilka lat temu jednym z największych trendów w informatyce była big data. W chwili obecnej na topie jest hasło machine learning, czyli uczenie maszynowe. Atmosfera wokół niego jest gorąca za sprawą wiązania go ze sztuczną inteligencją, która jest przez jednych postrzegana jako wielka szansa na szybki postęp techniczny, a przez innych jako ogromne zagrożenie […]
Read More
Jak zacząć pracę nad procesami biznesowymi w Camunda i Digital Product Center?

Jak zacząć pracę nad procesami biznesowymi w Camunda i Digital Product Center?

Blog
Kiedy masz za zadanie nauczyć się Camundy i za jej pomocą przygotować nowe procesy biznesowe w Digital Product Center, to wiedz, że będziesz zadowolony z efektu. Jednym z pierwszych zadań, które dostałam rozpoczynając pracę w ASC, była nauka notacji BPMN i poznanie narzędzia Camunda, będącego sercem Digital Product Center (DPC), a wszystko to, aby skonfigurować […]
Read More