Tag: Micro Frontends

W tym miejscu dzielimy się z Wami naszą wiedzą i doświadczeniem.

Micro Frontends - Alktom Software & Consulting

The topic of microservices in IT world is still alive. Like every novelty – it makes lots of noise and […]

Temat mikroserwisów w świecie IT jest ciągle żywy. Jak każda nowość – generuje dużo szumu i wzbudza wiele kontrowersji. Jeszcze […]