Micronaut with RabbitMQ integration

Micronaut with RabbitMQ integration

Blog
To 1.1.0.M1 version Micronaut did not have integration with RabbitMQ. We could use libraries that enabled integration with Apache Kafka – we wrote about it in one of our previous articles. Apache Kafka is a great tool, highly scalable with lots of great features related to events stream processing. But not all applications require such […]
Czytaj więcej
Implementacja prostego systemu billingowego z wykorzystaniem AWS Lambda i Kotlina. Porównanie: Kotlin + Micronaut vs Kotlin + Dagger vs vanilla Kotlin

Implementacja prostego systemu billingowego z wykorzystaniem AWS Lambda i Kotlina. Porównanie: Kotlin + Micronaut vs Kotlin + Dagger vs vanilla Kotlin

Blog
Architektura serverless jest stosunkowo nowym podejściem. Na rynku nie utrwaliły się jeszcze dobre praktyki i sprawdzone zestawy narzędzi służących do implementacji rozwiązań w tej architekturze. Niektórzy próbują zaadaptować narzędzia i praktyki, których używali na co dzień przy budowie mikrousług lub wcześniej przy tworzeniu monolitycznych aplikacji web. Inni starają się nie używać frameworków i minimalizować liczbę […]
Czytaj więcej
Building Microservices with Micronaut

Building Microservices with Micronaut

Blog
Speed of feature delivery is the key property of microservice-based architectures. We use this architectural style to deliver solutions faster and more frequently. Instead of building large monolithic systems, we divide them into small autonomous components – services that are easier to develop and maintain. However, there is a price for that autonomy and speed. […]
Czytaj więcej