Tag: Micronaut

W tym miejscu dzielimy się z Wami naszą wiedzą i doświadczeniem.

Micronaut - Alktom Software & Consulting

Jak sprawdzić, czy dobrze rokująca technologia, która jeszcze nie ma wielu wdrożeń rynkowych, będzie dobrym wyborem czy też niespełnioną obietnicą?

Serverless architecture is a relatively new approach. Good practices and proven toolkits for implementing solutions in this architecture have not […]

Architektura serverless jest stosunkowo nowym podejściem. Na rynku nie utrwaliły się jeszcze dobre praktyki i sprawdzone zestawy narzędzi służących do […]