Building Microservices On .NET Core – Part 3 Service Discovery with Eureka

Building Microservices On .NET Core – Part 3 Service Discovery with Eureka

Blog
This is the third article in our series about building microservices on .NET Core. In the first article we introduced the series and prepared the plan: business case and solution architecture. In the second article we described how you can structure internal architecture of one microservice using CQRS pattern and MediatR library. In this article […]
Read More
Headless CMS as a Microservice

Headless CMS as a Microservice

Blog
As a Software House that develops a lot of B2C and B2B systems we have to deal with content management systems on the daily basis. We use the most popular CMS solutions like LifeRay or Sitecore. These products offer great functionalities and experience for content creators and marketing. But they also heavily affect our systems […]
Read More
UI w epoce mikroserwisów – Micro Frontends i Web Components

UI w epoce mikroserwisów – Micro Frontends i Web Components

Blog
Temat mikroserwisów w świecie IT jest ciągle żywy. Jak każda nowość – generuje dużo szumu i wzbudza wiele kontrowersji. Jeszcze do niedawna rozmowy o architekturze mikroserwisowej dotyczyły tylko i wyłącznie backendu aplikacji. Przestarzały, nielubiany i krytykowany przez wielu monolit spychany był w stronę warstwy prezentacji. W pewnym momencie zaczęto się zastanawiać – czy coś nam […]
Read More
Building Microservices with Micronaut

Building Microservices with Micronaut

Blog
Speed of feature delivery is the key property of microservice-based architectures. We use this architectural style to deliver solutions faster and more frequently. Instead of building large monolithic systems, we divide them into small autonomous components – services that are easier to develop and maintain. However, there is a price for that autonomy and speed. […]
Read More
Od monolitu do mikrousług – migrować czy nie migrować?

Od monolitu do mikrousług – migrować czy nie migrować?

Blog
Mikrousługi (ang. microservices) to styl architektoniczny zorientowany na szybkość rozwoju oprogramowania, rozumianą jako  liczba funkcjonalności tworzonych w jednostce czasu oraz czasochłonność całego procesu wytwórczego – od koncepcji do wdrożenia (time to market). Coraz większej popularności podejścia mikrousługowego sprzyja obecna wysoka zmienność otoczenia biznesowego, co zmusza firmy do szybkiego reagowania celem uniknięcia sytuacji kiedy  dobre rozwiązanie […]
Read More