Tag: Microservices

W tym miejscu dzielimy się z Wami naszą wiedzą i doświadczeniem.

Microservices - Alktom Software & Consulting

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja w Polsce i na świecie wymaga od przedsiębiorstw szybkiego dostosowania sposobów sprzedaży produktów, kontaktu z klientami […]

The topic of microservices in IT world is still alive. Like every novelty – it makes lots of noise and […]

Temat mikroserwisów w świecie IT jest ciągle żywy. Jak każda nowość – generuje dużo szumu i wzbudza wiele kontrowersji. Jeszcze […]

Mikrousługi (ang. microservices) to styl architektoniczny zorientowany na szybkość rozwoju oprogramowania, rozumianą jako  liczba funkcjonalności tworzonych w jednostce czasu oraz […]