Simplify Data Access Code With Micronaut Data

Simplify Data Access Code With Micronaut Data

Blog
It’s been almost a year since our first blog post about Micronaut. We saw a big potential of this new tool but found it is lacking two important features: RabbitMQ support and data access framework similar to Spring Data. RabbitMQ support is already available and we blogged about it here. In this post we will […]
Czytaj więcej
Headless CMS as a Microservice

Headless CMS as a Microservice

Blog
As a Software House that develops a lot of B2C and B2B systems we have to deal with content management systems on the daily basis. We use the most popular CMS solutions like LifeRay or Sitecore. These products offer great functionalities and experience for content creators and marketing. But they also heavily affect our systems […]
Czytaj więcej
UI w epoce mikroserwisów – Micro Frontends i Web Components

UI w epoce mikroserwisów – Micro Frontends i Web Components

Blog
Temat mikroserwisów w świecie IT jest ciągle żywy. Jak każda nowość – generuje dużo szumu i wzbudza wiele kontrowersji. Jeszcze do niedawna rozmowy o architekturze mikroserwisowej dotyczyły tylko i wyłącznie backendu aplikacji. Przestarzały, nielubiany i krytykowany przez wielu monolit spychany był w stronę warstwy prezentacji. W pewnym momencie zaczęto się zastanawiać – czy coś nam […]
Czytaj więcej
Building Microservices with Micronaut

Building Microservices with Micronaut

Blog
Speed of feature delivery is the key property of microservice-based architectures. We use this architectural style to deliver solutions faster and more frequently. Instead of building large monolithic systems, we divide them into small autonomous components – services that are easier to develop and maintain. However, there is a price for that autonomy and speed. […]
Czytaj więcej
Od monolitu do mikrousług – migrować czy nie migrować?

Od monolitu do mikrousług – migrować czy nie migrować?

Blog
Mikrousługi (ang. microservices) to styl architektoniczny zorientowany na szybkość rozwoju oprogramowania, rozumianą jako  liczba funkcjonalności tworzonych w jednostce czasu oraz czasochłonność całego procesu wytwórczego – od koncepcji do wdrożenia (time to market). Coraz większej popularności podejścia mikrousługowego sprzyja obecna wysoka zmienność otoczenia biznesowego, co zmusza firmy do szybkiego reagowania celem uniknięcia sytuacji kiedy  dobre rozwiązanie […]
Czytaj więcej