Micronaut with RabbitMQ integration

Micronaut with RabbitMQ integration

Blog
To 1.1.0.M1 version Micronaut did not have integration with RabbitMQ. We could use libraries that enabled integration with Apache Kafka – we wrote about it in one of our previous articles. Apache Kafka is a great tool, highly scalable with lots of great features related to events stream processing. But not all applications require such […]
Read More
Building Microservices On .NET Core – Part 3 Service Discovery with Eureka

Building Microservices On .NET Core – Part 3 Service Discovery with Eureka

Blog
This is the third article in our series about building microservices on .NET Core. In the first article we introduced the series and prepared the plan: business case and solution architecture. In the second article we described how you can structure internal architecture of one microservice using CQRS pattern and MediatR library. In this article […]
Read More
Event Storming – innowacja w projektach IT

Event Storming – innowacja w projektach IT

Blog
Pierwszym skojarzeniem, jakie przywodzi na myśl określenie „Event Storming”, jest znana metoda grupowego generowania pomysłów, czyli „brainstorming”. Choć można odnaleźć kilka cech wspólnych dla obu terminów (spotkanie w grupie, kreatywny charakter aktywności), to różnica tkwi w ich przeznaczeniu i sposobie wykorzystania. Event Storming to przede wszystkim narzędzie umożliwiające uzyskanie wiedzy i zrozumienie na czym polega […]
Read More
Implementacja prostego systemu billingowego z wykorzystaniem AWS Lambda i Kotlina. Porównanie: Kotlin + Micronaut vs Kotlin + Dagger vs vanilla Kotlin

Implementacja prostego systemu billingowego z wykorzystaniem AWS Lambda i Kotlina. Porównanie: Kotlin + Micronaut vs Kotlin + Dagger vs vanilla Kotlin

Blog
Architektura serverless jest stosunkowo nowym podejściem. Na rynku nie utrwaliły się jeszcze dobre praktyki i sprawdzone zestawy narzędzi służących do implementacji rozwiązań w tej architekturze. Niektórzy próbują zaadaptować narzędzia i praktyki, których używali na co dzień przy budowie mikrousług lub wcześniej przy tworzeniu monolitycznych aplikacji web. Inni starają się nie używać frameworków i minimalizować liczbę […]
Read More
Building Microservices On .NET Core – Part 1 The Plan

Building Microservices On .NET Core – Part 1 The Plan

Blog
I liked .NET technology from its inception. In fact I left the dark star of overxmlized J2EE development to join forces of rebellion around 2004. Over the years my team here at Altkom Software & Consulting built and maintained more and more complex business solutions for insurance and banking. While Java was in stagnation .NET […]
Read More
Blogi dla analityków biznesowych, systemowych i inżynierów wymagań – subiektywne zestawienie

Blogi dla analityków biznesowych, systemowych i inżynierów wymagań – subiektywne zestawienie

Blog
Świat IT wymaga od nas nieustannego uczenia się, a jednym ze sposobów jest czytanie tego, co mają do przekazania bardziej doświadczeni analitycy wymagań i konsultanci biznesowi – i czym chcą się podzielić na prowadzonych przez siebie blogach. Ponieważ ostatnio byłam ‘uziemiona’ w domu, postanowiłam w sposób systematyczny sprawdzić, co ma do zaoferowania analitykowi w tym […]
Read More
Headless CMS as a Microservice

Headless CMS as a Microservice

Blog
As a Software House that develops a lot of B2C and B2B systems we have to deal with content management systems on the daily basis. We use the most popular CMS solutions like LifeRay or Sitecore. These products offer great functionalities and experience for content creators and marketing. But they also heavily affect our systems […]
Read More