How to create a beautiful UI in Xamarin Forms

How to create a beautiful UI in Xamarin Forms

Blog
In this article we will focus mainly on the topic of beautiful UI/UX and how we can achieve it in Xamarin Forms. A few words about the technology Xamarin Forms is a cross-platform technology which allows to create native mobile applications using our favorite C# language. We can write many words about that, but there’s […]
Read More
CQRS and Event Sourcing Intro For Developers

CQRS and Event Sourcing Intro For Developers

Blog
We live in a world of dynamically changing technologies. New ways of architecturing our solutions, new frameworks and libraries seem to appear on almost daily basis. But good software engineering is not about fancy frameworks and solutions aggressively promoted by their vendors. It is not about doing something because Netflix or Google did it. It […]
Read More
BPMS a transformacja cyfrowa organizacji

BPMS a transformacja cyfrowa organizacji

Blog
BPMS, czyli Business Process Management Suite/System/Software, to rozwiązanie, które umożliwia zarządzanie procesami biznesowymi w organizacji. Wspiera ciągłe doskonalenie procesów, od etapu odkrywania i modelowania, przez projektowanie i implementację, po kontrolowanie i monitorowanie rzeczywistych przebiegów procesów w środowisku produkcyjnym. BPMS umożliwia zarządzanie przepływem zadań w organizacji (workflow managemnt), analizę procesów i ich optymalizację. Proces biznesowy Proces […]
Read More
Micronaut with RabbitMQ integration

Micronaut with RabbitMQ integration

Blog
To 1.1.0.M1 version Micronaut did not have integration with RabbitMQ. We could use libraries that enabled integration with Apache Kafka – we wrote about it in one of our previous articles. Apache Kafka is a great tool, highly scalable with lots of great features related to events stream processing. But not all applications require such […]
Read More
Building Microservices On .NET Core – Part 3 Service Discovery with Eureka

Building Microservices On .NET Core – Part 3 Service Discovery with Eureka

Blog
This is the third article in our series about building microservices on .NET Core. In the first article we introduced the series and prepared the plan: business case and solution architecture. In the second article we described how you can structure internal architecture of one microservice using CQRS pattern and MediatR library. In this article […]
Read More
Event Storming – innowacja w projektach IT

Event Storming – innowacja w projektach IT

Blog
Pierwszym skojarzeniem, jakie przywodzi na myśl określenie „Event Storming”, jest znana metoda grupowego generowania pomysłów, czyli „brainstorming”. Choć można odnaleźć kilka cech wspólnych dla obu terminów (spotkanie w grupie, kreatywny charakter aktywności), to różnica tkwi w ich przeznaczeniu i sposobie wykorzystania. Event Storming to przede wszystkim narzędzie umożliwiające uzyskanie wiedzy i zrozumienie na czym polega […]
Read More
Implementacja prostego systemu billingowego z wykorzystaniem AWS Lambda i Kotlina. Porównanie: Kotlin + Micronaut vs Kotlin + Dagger vs vanilla Kotlin

Implementacja prostego systemu billingowego z wykorzystaniem AWS Lambda i Kotlina. Porównanie: Kotlin + Micronaut vs Kotlin + Dagger vs vanilla Kotlin

Blog
Architektura serverless jest stosunkowo nowym podejściem. Na rynku nie utrwaliły się jeszcze dobre praktyki i sprawdzone zestawy narzędzi służących do implementacji rozwiązań w tej architekturze. Niektórzy próbują zaadaptować narzędzia i praktyki, których używali na co dzień przy budowie mikrousług lub wcześniej przy tworzeniu monolitycznych aplikacji web. Inni starają się nie używać frameworków i minimalizować liczbę […]
Read More