Building Business Dashboards with Micronaut and Elasticsearch Aggregations Framework – Part 1

Building Business Dashboards with Micronaut and Elasticsearch Aggregations Framework – Part 1

Blog
We all know and love Elasticsearch great full-text query capabilities. But Elasticsearch offers much more great functionalities and aggregations framework is one of them. In this two–part post we will walk through creation of fully usable business dashboard build with help of Micronaut framework, Elasticsearch and Chart.js.  We are going to add a new microservice to our LAB Insurance Sales Portal sample microservice based solution. […]
Czytaj więcej
Simplify Data Access Code With Micronaut Data

Simplify Data Access Code With Micronaut Data

Blog
It’s been almost a year since our first blog post about Micronaut. We saw a big potential of this new tool but found it is lacking two important features: RabbitMQ support and data access framework similar to Spring Data. RabbitMQ support is already available and we blogged about it here. In this post we will […]
Czytaj więcej
Jak zwiększyć sprzedaż produktów B2B wykorzystując system rekomendacji

Jak zwiększyć sprzedaż produktów B2B wykorzystując system rekomendacji

Blog
Między innymi za sprawą sukcesu wielu biznesów e-commerce lub aplikacji typu Spotify, zagadnienia związane z systemami rekomendacji są bardzo często poruszane w artykułach i dyskusjach na portalach zajmujących się uczeniem maszynowym. Najprościej ujmując, rekomendacja to próba zajrzenia w przyszłość. Odgadnięcia na przykład, jaki produkt zostanie kupiony lub obejrzany w założonym horyzoncie czasu. Zaś “tradycyjne” systemy […]
Czytaj więcej
„Software as a journey” – wyprawa po dobre oprogramowanie

„Software as a journey” – wyprawa po dobre oprogramowanie

Blog
Powiedzmy to otwarcie i szczerze. Tworzenie oprogramowania nie jest łatwe. Potwierdza to rzeczywistość projektowa. Jak podają dane, najbardziej rzetelnego badania skuteczności projektów The Standish Group International Inc. – Chaos Report, tylko co piąty projekt IT kończy się w planowanym czasie, budżecie i zakresie. Pozostałe, albo w ogóle się nie udają, albo napotykają trudności i przekroczenia. Dlaczego tak […]
Czytaj więcej
How to create a beautiful UI in Xamarin Forms

How to create a beautiful UI in Xamarin Forms

Blog
In this article we will focus mainly on the topic of beautiful UI/UX and how we can achieve it in Xamarin Forms. A few words about the technology Xamarin Forms is a cross-platform technology which allows to create native mobile applications using our favorite C# language. We can write many words about that, but there’s […]
Czytaj więcej