Utrzymanie oprogramowania

Uwolnimy Cię od myślenia o starych technologiach! Java 1.4-1.6, .NET w wersjach niewspieranych, nieaktualizowane serwery aplikacyjne, stare wersje bibliotek Spring, Hibernate, C/C++, Delphi, Cobol, Scala, PHP i wiele innych.

Porozmawiajmy o projekcie
Utrzymanie oprogramowania

Jakie masz plany związane z legacy?

Wygaszam i wyłączam stary system - Altkom Software & Consulting

Wygaszam i wyłączam stary system

Migruję do nowych technologii - Altkom Software & Consulting

Migruję do nowych technologii

Korzystam, minimalizując konieczne zmiany - Altkom Software & Consulting

Korzystam, minimalizując konieczne zmiany

Pomożemy, jeśli znalazłeś się w jednej z poniższych sytuacji

Utrzymanie oprogramowania uniemożliwia Ci realizację bieżących projektów dla biznesu.

Coraz trudniej jest Ci znaleźć specjalistów o wymaganych kompetencjach.

Ponosisz coraz większe koszty projektów utrzymaniowych.

Zostałeś bez wsparcia twórców któregoś ze swoich systemów.

Pracując z nami zyskasz

Bezpieczeństwo - Altkom Software & Consulting

Bezpieczeństwo

O sprawność Twoich systemów zadba zespół specjalistów w trybie nawet 24/7 i restrykcyjnym SLA.

Rozwój biznesu - Altkom Software & Consulting

Rozwój biznesu

Uwalniasz czas swój i zespołu na projekty nowe oraz strategiczne.

Oszczędność - Altkom Software & Consulting

Oszczędność

Nie ponosisz kosztów rekrutacji i utrzymania drogich specjalistów.

Porządek w aplikacjach - Altkom Software & Consulting

Porządek w aplikacjach

Uzupełnisz brakującą dokumentację. Otrzymujesz plany i rekomendacje optymalnych dla Ciebie strategii migracji lub wyjścia.

Zakres usług

W zależności od przyjętej strategii podejścia do systemów legacy dostosujemy zakres naszych usług.

Wygaszam - Altkom Software & Consulting

Wygaszam i wyłączam

Wygaszasz stary system, ponieważ wdrażasz nowe rozwiązanie. Utrzymujesz stary system w minimalnym zakresie.

Nasza usługa obejmuje:

 • Utrzymanie starego systemu:
  • ocena zgłoszeń
  • naprawa błędów krytycznych
  • mały rozwój, np. w zakresie zmian wymaganych przez prawo
 • Utrzymanie wykorzystywanych przez system elementów infrastruktury
  • instalacja ważnych patchy OS, bazy, serwerów aplikacji i WWW

 

Migruję do nowych technologii

Zmieniasz technologię systemu, by mieć możliwość wdrażania nowoczesnych rozwiązań.

Nasza usługa obejmuje:

 • Opracowanie docelowej architektury oraz strategii migracji (np. półautomatyczna, ręczna) i planu migracji (np. po modułach, jednorazowo)
 • Wsparcie w realizacji planu migracji (np. przegląd kodu, nadzór dostawcy) lub realizacja migracji (np. wykonanie migracji kluczowych elementów, wykonanie całej migracji)

Migruję - Altkom Software & Consulting

Rozwiązania - Altkom Software & Consulting

Korzystam, minimalizując konieczne zmiany

Korzystasz z dotychczasowego rozwiązania, ograniczając się jedynie do krytycznych zmian. Usprawniasz powtarzalne czynności użytkowników za pomocą Robotic Process Automation.

Nasza usługa obejmuje:

 • Utrzymanie starego systemu:
  • ocena zgłoszeń
  • naprawa błędów
  • mały rozwój, np. w zakresie zmian wymaganych przez prawo
 • Utrzymanie wykorzystywanych przez system elementów infrastruktury
  • instalacja ważnych patchy OS, bazy, serwerów aplikacji i WWW
 • Usprawnienie ręcznych, powtarzalnych czynności użytkowników narzędziami RPA
  • analiza i dobór narzędzi RPA
  • wykonanie robotów automatyzujących najbardziej czasochłonne lub błędogenne czynności

Metodyka

Posiadamy kompleksowe procedury, praktyki oraz umiejętności, które wspomagają cały proces tranzycji: od momentu zapoznania się ze środowiskiem informatycznym Klienta lub aplikacją, po docelowe jej przejęcie i świadczenie usługi wsparcia oraz rozwoju.

Portfolio - Altkom Software & Consulting

Etapy prac

1. Ocena portfolio

Obejmuje analizę środowiska informatycznego Klienta oraz jego oczekiwań w zakresie efektów współpracy i utrzymania parametrów o krytycznym znaczeniu.

Przeanalizujmy Twoje systemy

1. Ocena portfolio

2. Zarządzanie tranzycją

Przygotowanie do pełnego przejęcia opieki nad systemami dzielimy na etapy. Z każdym kolejnym krokiem, poszerzamy wiedzę na temat przejmowanego rozwiązania – począwszy od analizy systemu wraz z dokumentacją, jego odtworzeniem i testowaniem na własnym środowisku przez naprawę błędów aż do gotowości do świadczenia usług na warunkach zapisanych w umowie. System przejmujemy „płynnie”, będąc przez pewien czas wsparciem dla obecnych sił utrzymania lub z pominięciem etapu pośredniego.

Zamów nasze utrzymanie

2. Zarządzanie tranzycją

3. Zarządzanie aplikacjami

Głębokie poznanie przejętych systemów, pozwala zapewnić ich dalszy rozwój zgodnie z najlepszymi praktykami wytwarzania oprogramowania. Preferujemy zwinne metody pracy, które najskuteczniej redukują ryzyko projektowe, zapewniają kontrolę nad procesem zarządczym i bieżącą wiedzę o ogólnych postępach.

Skonsultuj utrzymanie aplikacji

3. Zarządzanie aplikacjami

Doświadczenie

Wybrane projekty referencyjne:

 • Grupa Axa – od 2006 roku, wsparcie przy utrzymaniu ponad 10 aplikacji wdrożonych w różnych krajach.
 • Allianz Global Assistance Wielka Brytania – od 2009 roku, utrzymanie i rozwój od kilkunastu do ponad 20 systemów, w tym wymagających rygorystycznych warunków SLA dla krytycznych systemów transakcyjnych.
 • BP EUROPA SE – od 2002 roku – utrzymanie zewnętrznych systemów, w tym transferujących dane pomiędzy różnymi bazami danych organizacji.
 • Valeo Service – od 2007 roku, utrzymanie i rozwój 7 aplikacji innych firm, wspierających procesy produkcyjne
 • Medicover – od 2008 roku, utrzymanie systemu POS innego dostawcy oraz rozwijanie o go o nowe moduły

Uzyskaj wycenę

Opisz nam swoje potrzeby na asc@altkomsoftware.pl lub kliknij na przycisk "Wyceń swój projekt" i wypełnij formularz.

Dlaczego Altkom Software

Sprawdzony proces, autorska metodyka - Altkom Software & Consulting

Sprawdzony proces, autorska metodyka

pozwalają skutecznie przejąć nawet kilkadziesiąt różnych systemów w tym samym czasie.

Doświadczenie - Altkom Software & Consulting

Doświadczenie

większość naszych projektów to ponad 10- letnie kontrakty.

Jakość - Altkom Software & Consulting

Jakość

potwierdzone referencje z kilkunastu projektów w różnych branżach i technologiach.

Kompetencje - Altkom Software & Consulting

Kompetencje

dedykowany zespół programistów wyspecjalizowany w projektach utrzymaniowych.

Bezpieczeństwo - Altkom Software & Consulting

Bezpieczeństwo

żaden z naszych projektów nie został przerwany lub obarczony karą.

FAQ

Jaki jest koszt i czas przejęcia w utrzymanie oprogramowania zgodnie z przyjętym przez Was procesem tranzycji?

Nie mamy możliwości zwymiarowania tych parametrów usługi bez znajomości systemu. O koszcie i czasie decyduje skala projektu, w szczególności ilość przejmowanych systemów i ich skomplikowanie. To z kolei rzutuje na wielkość dedykowanego zespołu. W przypadku pojedynczej aplikacji tranzycja może zająć nawet ok. 2- 3 tygodnie. Natomiast dla typowego projektu, a więc obejmującego kilka – kilkanaście aplikacji, należy założyć kilka miesięcy. Oczywiście w celu uzyskania szczegółowych danych dla oceny własnej sytuacji, zapraszamy do kontaktu.

Czy wymienione powyżej na stronie technologie wyczerpują zakres Waszych usług utrzymaniowych? Czy podejmiecie się projektów w innych językach programowania?

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie. Zazwyczaj większość systemów jesteśmy w stanie opanować naszym stałym zespołem specjalizującym się w tego typu projektach. Tam, gdzie potrzebne są szczególne kompetencje, korzystamy z doświadczeń i zasobów Altkom Experts, by szybko uzupełnić zespół o potrzebnych specjalistów.

Branża, w jakiej działamy, wymaga wysokiej jakości wsparcia oraz indywidualnego podejścia. Jak podchodzicie do szczególnych klientów?

Większość naszych projektów dotyczy sektora finansowego, gdzie obowiązuje najwyższy rygor warunków SLA. Zakres usług wsparcia opieramy o standardy ITIL, a wszelkie parametry co do zakresu, czasu reakcji – ustalamy z Klientem.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

Nie musisz tego robić, zwłaszcza kiedy lubisz życie na podwyższonym ryzyku. Przypuszczam jednak, że Twoi przełożeni będą innego zdania i […]
Słowo audyt wywołuje w nas co najmniej ostrożność. Zazwyczaj kojarzy się z kontrolą, która zawsze wykaże jakieś niezgodności lub koniecznością […]
Jeśli już tu jesteś, to z dużym prawdopodobieństwem poszukujesz rozwiązania dla kwestii starych technologii w Twojej firmie! Java 1.4-1.6, .NET w wersjach […]

Umów się na konsultację

Jak możemy Ci pomóc? Napisz do nas na asc@altkomsoftware.pl lub wypełnij formularz.

Paweł Szutowicz - Altkom Software & Consulting

Paweł Szutowicz

Team Leader Zespołu Integracji i Utrzymania Systemów

Posiada 20 lat doświadczenia w projektach utrzymania i rozwoju systemów zastanych. Pracował dla Klientów z rożnych branż i obejmujących różne technologie, w większości z dość pokaźnym długiem technologicznym.

!
!
!
!
!

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Watch for free

Enter your contact details to receive a link to the recording:

I voluntarily consent to the processing of my personal data for the purposes of the application process (show more) by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (51 Chłodna Street, 00-867 Warsaw), in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RoDO"). I am aware that providing the above personal data is voluntary, but necessary to handle the request, and that I have the right to access the content of my data and the possibility of correcting it, and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

I voluntarily consent to the processing of my personal data for marketing purposes (show more)by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw) and receiving commercial information by electronic means to the e-mail address and telephone number provided by me, in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RODO"), and the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services. I am aware that providing the above personal data is voluntary and that I have the right to access and correct my data and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl