Knowledge Sharing Meeting, #10

Jak szybko zaktualizować strategię IT w dobie ciągłych zmian?

Warsztat online. Dnia 12.02.2021, Godz.: 9:00-13:00, Koszt: 492 zł brutto (400 zł netto)

Zapisz się na warsztat
Jak szybko zaktualizować strategię IT w dobie ciągłych zmian?

Jeśli sytuacja pandemii spowodowała:

Zmiany w strategiach biznesowych Twojej firmy

Zmiany w strategiach biznesowych Twojej firmy

Przyspieszenie realizacji części projektów IT

Przyspieszenie realizacji części projektów IT

Uruchomienie nowych projektów lub zakwestionowanie sensowności innych

Uruchomienie nowych projektów lub zakwestionowanie sensowności innych

Potrzebę pilnego dostosowania plau inicjatyw po stronie IT do zmienionej strategii biznesowej

Potrzebę pilnego dostosowania planu inicjatyw po stronie IT do zmienionej strategii biznesowej

Nie musisz zaczynać od początku lub zastanawiać się jak efektywnie przeprowadzić proces aktualizacji.

Zapraszamy na praktyczny warsztat z cyklu Knowledge Sharing Meeting.

 

Program warsztatu to:

 • konkret, będący efektem naszych wniosków wyciągniętych z projektów zmiany strategii IT firm znajdujących się w podobnej sytuacji,
 • gotowy schemat postępowania, pozwalający managerom IT efektywnie przejść przez proces aktualizacji,
 • opiera się on na posiadanej strategii i prowadzi przez elementy kluczowe z punktu widzenia rewizji obecnych planów i inicjatyw,
 • praktyczne przykłady, które pozwolą na szybką ocenę skali wpływu zmiany konkretnego punktu własnej strategii na efekt końcowy.

AGENDA WARSZTATÓW

1. Cele i założenia biznesowe

 • Omówimy kilka różnych jakościowo przykładów opisów celów biznesowych.
 • Pokażemy, jak na ich podstawie zbudować sensowne założenia do strategii IT.

Zapisz się na warsztat

2. Aktualne środowisko i zespół IT

 • Pokażemy przykłady opisu kluczowych elementów, które musisz umieścić w aktualizowanej strategii
  (architektura logiczna, trwające inicjatywy, kompetencje zespołu, podział zaangażowania).

Zapisz się na warsztat

3. Analiza stanu aktualnego organizacji (SWOT) i kluczowe obszary rozwoju

 • Są to dwa kluczowe elementy, przygotowujące do dyskusji w gronie Zarządu.
 • Omówimy najczęstsze zmiany i stosowane dla nich rozwiązania.
 • Zajmiemy się osobno każdą z 4 głównych kategorii reakcji organizacji po COVID-19: nagły wzrost biznesu, twardy reset, znaczna transformacja, tuning dotychczasowych działań.

Zapisz się na warsztat

4. Plan inicjatyw i definicja każdej inicjatywy

 • Pokażemy, jak wzbogacić standardowy plan inicjatyw oraz sposób opisu każdej inicjatywy, by były przydatne dla Zarządu i ułatwiały podejmowanie ważnych decyzji w odniesieniu do obecnej sytuacji.

Zapisz się na warsztat

5. Docelowy kształt zespołu IT

 • Pomożemy odpowiedzieć na pytanie jak sensownie rozszerzać kompetencje i jak szybko zmniejszać zatrudnienie bez ryzyka utraty ciągłości działania kluczowych elementów IT.
 • Zaproponujemy sprawdzone narzędzia, które pomogą wyłonić w zespole IT osoby mające kluczową wiedzę w poszczególnych obszarach.

Zapisz się na warsztat

6. Proces wdrożenia, walidacji i aktualizacji strategii

 • Pokażemy jak dostosować te procesy do bardzo szybko zachodzących zmian, zamiast standardowego podejścia „aktualizacja raz na rok”.

Zapisz się na warsztat

Dla kogo:

Do udziału w warsztatach zapraszamy: CIO, managerów IT, architektów rozwiązań IT.

Co wyniesiesz dla siebie z warsztatu?

Odświeżysz najważniejsze elementy strategii IT

Poznasz kluczowe wyzwania w odpowiednim sformułowaniu kluczowych punktów strategii IT

Otrzymasz sprawdzone sposoby zarządzania problemami oraz dowiesz się kontekście  ich stosowania

Wzbogacisz swoją ekspertyzę o praktyczną wiedzę do zastosowania w pracy nad aktualnymi zmianami strategii IT

Prowadzący

Artur Kret - Szef zespołu konsultingu w Altkom Software & Consulting

Artur Kret - Szef zespołu konsultingu w Altkom Software & Consulting

Od ponad 20 lat związany z analizą systemów informatycznych, doradztwem IT dla rynku finansowego i dużych przedsiębiorstw. Jest pasjonatem docierania do kluczowych wymagań i problemów. Specjalizuje się w audytach IT oraz budowie strategii. Lider zespołów projektowych w kilkunastu dużych projektach (1000+ md).

Realizował projekty dla Polkomtel, Credit Agricole Ubezpieczenia, PZU, Aviva, Concordia, AXA Direct, ING, BRE Bank, Randstad, Skanska, Seris Konsalnet.

Łukasz Rauer - Solution Manager</br>w Altkom Software & Consulting

Łukasz Rauer - Solution Manager
w Altkom Software & Consulting

Od ponad 20 lat związany z tworzeniem i wdrażaniem oprogramowania, doradztwem w zakresie technologii i projektów IT dla rynku finansowego i dużych przedsiębiorstw. Kierownik projektów oraz lider dużych zespołów projektowych, doskonale znający metodyki klasyczne i zwinne. Dzięki doświadczeniu programistycznemu zna procesy i wyzwania związane z wytwarzaniem oprogramowania.

Ma na swoim koncie kilkanaście projektów powyżej 2000 md, m.in dla Polkomtel, Credit Agricole Ubezpieczenia, AXA Direct, PZU, Aviva, Concordia, Pocztowe TUW.

Zobacz pozostałe warsztaty

Zapisz się na warszat już teraz!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Watch for free

Enter your contact details to receive a link to the recording:

I voluntarily consent to the processing of my personal data for the purposes of the application process (show more) by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (51 Chłodna Street, 00-867 Warsaw), in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RoDO"). I am aware that providing the above personal data is voluntary, but necessary to handle the request, and that I have the right to access the content of my data and the possibility of correcting it, and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

I voluntarily consent to the processing of my personal data for marketing purposes (show more)by Altkom Experts sp. z o.o. and Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warsaw) and receiving commercial information by electronic means to the e-mail address and telephone number provided by me, in accordance with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data ("RODO"), and the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services. I am aware that providing the above personal data is voluntary and that I have the right to access and correct my data and that my consent may be revoked at any time. Please contact the Altkom Data Protection Officer: iodo@altkom.pl.

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

 

Zarejestruj się na webinar:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia (pokaż więcej) przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi zgłoszenia oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (pokaż więcej)przez Altkom Experts sp. z o.o. oraz Altkom Software & Consulting sp. z o.o. (ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa)oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na adres e-mail i numer telefonu podany przeze mnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania a zgoda może być odwołana w każdym czasie. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Altkom: iodo@altkom.pl